Svendsen Slægt

I den lille landsby Näsum i Christiansstads Len i Sverige fødes der, den 31. marts 1835 en dreng, som ved dåben i Näsum Kirke får navnet Sven Månsson. Forældrene er skomager Måns Johnsson og hans hustru Gunhild Trulsdotter. Sven er deres tredie barn, og senere får han fire søskende mere.


En boelsmand i samme sogn Anders Olofsson og hans hustru Elna Svensdotter, får den 25. august 1829 en datter der ved dåben får navnet Bertha Andersdotter. Bertha har en bror, men om der er flere søskende vides ikke.


Dårlige tider var sikkert årsag til, at der i midten af forrige århundrede udvandrede mange fra Sverige, og en hel del kom til Danmark. Blandt de svenskere der rejste hertil var Bertha Andersdotter og Sven Månsson. De har nok kendt hinanden, før de kom her til Vestjylland, da de jo var fra det samme lille sogn, men dette opklares næppe, derfor må vi holde os til, hvad der står i Kirkebogen.


”Den 19. september 1856 blev viet i Tvis Kirke Ungkarl Sven Månsson  fra Nåsum Sogn, Christiansstads Len i Sverige. 22 år gammel. Pigen Bertha Andersdotter fra Nåsum Sogn, Christiansstads Len i Sverige. 27 år gammel. Begge med attest for vaccination fra læge Bentzon, Holstebro. Forlovere: Andreas Nielsen og Ole Andersen.”


”Den 22. december 1856 født i Tvis Sogn Johan Svensøn, døbt den 1. januar 1857 i Tvis Kirke. Forældre: Indsidder Sven Månsson og hustru Bertha Andersdotter. De bor i Stokvadhus. Faddere: Husmand Andreas Nielsen og hustru Johanne Ephraimdatter af Spangsmose. Husmand Ole Andersen af Lille Gjedbohus, Pigen Ane Marie Nielsen af Stokvad”.


”Den 10. november 1854 fødtes Ane Marie Jensdatter, døbt i Borbjerg Kirke den 17. december 1854. Forældre: Gaardmand Jens Christian Olesen og hustru Karen Thomasdatter, ”Neder Saugstrup”, Borbjerg. Baaren af Gaardmand Christen Laursen og Ane Marie Olesen, ”Sivegaard”.


”Viet i Borbjerg Kirke den 24. maj 1878 Ungkarl Johan Svensøn af Hodsager Sogn født i Tvis Sogn den 22. december 1856. 21½ aar gammel. Døbt den 1. januar 1857, konfirmeret i Hodsager d. 16. april 1871. Pigen Ane Marie Jensdatter, Datter af Gaardejer Jens Chr. Olesen i ”Neder Saugstrup”. 23½ aar gammel. Forlovere: Jens Chr. Olesen - Sven Månsson, Hodsager.

Dette er kort fortalt historien om slægtens oprindelse. Niels Peder Svendsen, Grønbjerg udgiver i 1993 et slægtsregister der bliver grundlaget for dette register.Personoplysninger i dette register læses som:
Fødested, Dato, Kommune, Sogn, "Gård/bygning" eller anden 'lokalitet' i sognet.

Oplysninger fra Kirkebøger og lignende arkivalier er gengivet i den oprindelige stave og skriveform.


Åbner i PDF-format

"Østerlund" (1947) i Tvis sogn.

Beliggende: Gedbovej 3, 7500 Holstebro Ejendommen danner rammen om slægtens oprindelse.


Tilføjelser, rettelser samt andet relaterende modtages gerne på mail.

I registret er der gengivet en del person billeder som jeg har fået overdraget på forskellig vis. Enkelte er klippet fra sociale medier, eller andet offentlig medie.

Er der personer der føler sig stødt heraf, send mig en mail, og jeg fjerne billedet straks efter.