Mads Kjeldsen Grønbæk Stamfader til Grønbæk slægten fra Grønbæk i Tvis - Efterslægt1. generation1. Mads Kjeldsen Grønbæk [101] blev født omkring 1629 i Ukendt, døde i 1706 i en alder af ca. 77 år, og blev begravet den 28 Mar. 1706.

Notater: Mads nævnes i Lundenæs Amts Matrikel af 1688 som fæster i "Grønbechgaard". Gårdens Hartkorn var gl. Hartkorn: 6 Tdr. 3 Skp. 2 Alb. Ny Hartkorn: 4 Tdr. 6 Skp. 2 Alb., og Landgildet var "3 Ærte Rug, 1 Pund Smør, 1 Skov vogn, 1 Svin, 1 Fødenød,
1 Lam, 1 Gås, 2 Høns, 1 Snes Æg og 1 Læs Tag."

Som fæstere i "Grønbæk" bliver der i forskellige arkiver sammen med Mads Kjeldsen, også nævnt navne som Markquor Pedersøn eller Markus Pedersen (født 3 mar. 1635), Thomas Jensen og Thöger (Grønbæk).

Tilsyneladende og de mest sandsynlig spor peger på, at Mads er parts fæster i "Grønbæk", sammen med Thomas Jensen der dog på et tidspunkt flytter til "Haurids" og senere igen til "Smedegård".Bertel Laursen overtager Thomas Jensen's fæstepart, men også han forsvinder ud af billedet og efterfølges af Thöger (Grønbæk) - hvad han hed mere end Thöger, fortæller Kirkebogen ikke. i år 1700 rejser også Thöger fra "Grønbæk" og Mads overtage parten og bliver enefæster.
Det må formodes at dette fæste, er det første fæste efter indførelsen af Enevælden i 1660, efter det svenske indfald i landet i 1657-1660.

Mads Kjeldsen's fødselsår og dag kan ikke angives nøjagtig, da Kirkebogen først begynder i 1677.

Ovenstående er et sammendrag af oplysninger hentet fra:
Lektor Jens Grønbæk's optegnelser fra 1938
Lektor Jørgen Mejdahl's bog, "Tvis sogn og dets beboere"
Optegnelser/noter til slægtsbog, Skautrup slægten"

Om Mads:

• Beskæftigelse: Fæstegårdmand.

Mads blev gift med Johanne Jensdatter [102] [MRIN: 33] i 1686 i Mejrup Kirke.1 Ægteskabet endte med skilsmisse. Johanne blev født omkring 1638 i (Udensogns), døde i 1686 i Tvis, "Grønbæk" i en alder af ca. 48 år, og blev begravet den 16 Dec. 1686.

Om Mads og Johanne:

• Skilsmisse: Skilsmisse, 1724.

Deres børn:

   2 K    i. Karen Madsdatter [134] blev født omkring 1670 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk".

Notater: Fødselsåret er lidt usikker. Kan være + - 1 år.

+ 3 M    ii. Kjeld Madsen Grønbæk [147] blev født omkring 1670 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk".

+ 4 M    iii. Jens Madsen Grønbæk [135] blev født den 12 Maj 1671 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk".

   5 K    iv. Mette Madsdatter [136] blev født omkring 1673 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk".

Notater: Fødselsåret er lidt usikker. Kan være + - 1 år.

   6 K    v. Kirsten Madsdatter [137] blev født omkring 1674 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk".

Notater: Fødselsåret er lidt usikker. Kan være + - 1 år.

   7 K    vi. Johanne Madsdatter [138] blev født omkring 1675 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk".

Notater: Fødselsåret er lidt usikker. Kan være + - 1 år.

   8 M    vii. Niels Madsen Grønbæk [139] blev født omkring 1677.

   9 M    viii. Christen Madsen Grønbæk [140] blev født omkring 1679.

Mads blev derefter gift med Anne Jensdatter [141] [MRIN: 38] omkring 1687. Ægteskabet endte med skilsmisse. Anne er født omkring 1638 i (Udensogns) og døde omkring 1693 i Tvis, "Grønbæk" i en alder af ca. 55 år.

Om Mads og Anne:

• Skilsmisse: Skilsmisse, 1693.

Deres børn:

   10 K    i. Johanne Madsdatter [142] blev født omkring 1689 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk".

   11 K    ii. Kirsten Madsdatter [143] blev født omkring 1690 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk".

   12 K    iii. Anne Madsdatter [144] blev født omkring 1692 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk".

Mads blev derefter gift med (Ukendt hustru) [145] [MRIN: 39] den 24 Jun. 1688 i Tvis Kirke.

Deres barn:

   13 M    i. Niels Madsen Grønbæk [146] blev født omkring 1698 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk".

2. generation (Børn)


3. Kjeld Madsen Grønbæk [147] (Mads Kjeldsen1) blev født omkring 1670 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk".

Notater: Kjeld overtog fæstet i "Grønbæk" efter sin fars død. Hans yngste søn Iver, var i en tid Ladefoged på Tvis Kloster. Senere blev han gårdmand i "Refning" i Vinding sogn.

Fødselsåret er lidt usikker. Kan være + - 1 år.

Om Kjeld:

• Beskæftigelse: Fæstegårdmand.

Kjeld blev gift med Karen Nielsdatter [148] [MRIN: 40] den 10 Okt. 1706 i Tvis. Karen blev født omkring 1679 i (Udensogns), døde omkring 1759 i Tvis, "Grønbæk" i en alder af ca. 80 år, og blev begravet den 28 Jan. 1759.

Deres børn:

+ 14 M    i. Mads Kjeldsen Grønbæk [149] blev født omkring 1708 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk", blev døbt den 9 Dec. 1708, døde den 27 Jan. 1788 i Tvis, "Grønbæk" i en alder af ca. 80 år, og blev begravet den 27 Jan. 1788.

   15 M    ii. Niels Kjeldsen Grønbæk [150] blev født omkring 1711 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk".

   16 M    iii. Jens Kjeldsen Grønbæk [151] blev født omkring 1713 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk".

   17 M    iv. Peder Kjeldsen Grønbæk [152] blev født omkring 1716 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk".

+ 18 M    v. Iver Kjeldsen Grønbæk Tvilling [153] blev født omkring 1716 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk", døde omkring 1791 i Vinding, "Refning" i en alder af ca. 75 år, og blev begravet den 28 Feb. 1791 i Vinding.

4. Jens Madsen Grønbæk [135] (Mads Kjeldsen1) blev født den 12 Maj 1671 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk".

Notater: Fødselsåret er lidt usikker. Kan være + - 1 år.

Jens blev gift med Anne Christensdatter [1754] [MRIN: 610] den 13 Okt. 1695 i Tvis Kirke.

Deres barn:

+ 19 M    i. Jens Grønbæk [1965] .

3. generation (Børnebørn)


14. Mads Kjeldsen Grønbæk [149] (Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født omkring 1708 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk", blev døbt den 9 Dec. 1708, døde den 27 Jan. 1788 i Tvis, "Grønbæk" i en alder af ca. 80 år, og blev begravet den 27 Jan. 1788.

Notater: Mads overtog fæstet af "Grønbæk" efter sin fars død.

Om Mads:

• Beskæftigelse: Fæstegårdmand.

Mads blev gift med Johanne Andersdatter [154] [MRIN: 41] i 1745 i Mejrup Kirke. Johanne blev født omkring 1724 i Holstebro, Mejrup, døde omkring 1781 i en alder af ca. 57 år, og blev begravet den 9 Sep. 1781.

Deres børn:

   20 K    i. Maren Madsdatter [155] blev født omkring 1749 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk".

   21 K    ii. Karen Madsdatter [156] blev født omkring 1750 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk".

+ 22 M    iii. Kjeld Madsen Grønbæk [92] blev født omkring 1752 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk", blev døbt den 28 Apr. 1752, og døde den 17 Jun. 1831 i Tvis, "Grønbæk" i en alder af ca. 79 år.

   23 M    iv. Anders Madsen Grønbæk [158] blev født omkring 1756 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk".

+ 24 M    v. Jens Madsen Grønbæk [159] er født den 12 Maj 1761 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk" og døde den 13 Mar. 1838 i Vind i en alder af 76 år.

18. Iver Kjeldsen Grønbæk Tvilling [153] (Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født omkring 1716 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk", døde omkring 1791 i Vinding, "Refning" i en alder af ca. 75 år, og blev begravet den 28 Feb. 1791 i Vinding.

Notater: Iver var i en tid Ladefoged på Tvis Kloster, men blev gårdmand på "Neder Refning" i Vinding Sogn efter at han giftede sig med datteren fra Refning.

Iver blev gift med Mette Andersdatter [160] [MRIN: 42]. Mette blev født omkring 1734.

Deres børn:

   25 K    i. Karen Iversdatter [755] er født omkring 1763 i Herning, Vinding, "Refning" og døde den 26 Dec. 1763 i Vinding, "Refning".

   26 K    ii. Karen Iversdatter [756] er født omkring 1764 i Herning, Vinding, "Neder Refning" og døde den 14 Okt. 1764 i Vinding, "Neder Refning".

   27 M    iii. Dødfødt søn [757] blev født den 6 Jan. 1766 i Herning, Vinding, "Neder Refning", døde den 6 Jan. 1766 i Vinding, "Neder Refning", og blev begravet den 12 Jan. 1766 i Vinding.

   28 K    iv. Dødfødt datter [758] blev født den 18 Jan. 1767 i Herning, Vinding, "Neder Refning", døde den 18 Jan. 1767 i Vinding, "Neder Refning", og blev begravet 21 APR 4767 i Vinding.

   29 M    v. Jens Iversen [161] blev født omkring 1768 i Herning, Vinding, "Neder Refning".

Notater: Jens blev gift med en datter fra "Klejstrup" og blev dermed gårdmand i "Klejstrup"

   30 M    vi. Navnløs søn [762] blev født den 16 Jun. 1769 i Herning, Vinding, "Neder Refning", døde den 16 Jun. 1769 i Vinding, "Neder Refning", og blev begravet den 18 Jun. 1796 i Vinding.

   31 M    vii. Dødfødt søn [761] er født den 16 Maj 1772 i Herning, Vinding, "Neder Refning" og døde den 16 Maj 1772 i Vinding, "Neder Refning".

   32 K    viii. Karen Iversdatter [760] blev født den 1 Dec. 1773 i Herning, Vinding, "Neder Refning", blev døbt den 26 Dec. 1773 i Vinding, døde omkring 1774 i Vinding, "Neder Refning" i en alder af ca. 1 år, og blev begravet den 23 Apr. 1774 i Vinding.

   33 K    ix. Karen Iversdatter [162] blev født omkring 1775 i Herning, Vinding, "Neder Refning".

Karen blev gift med Niels Hansen [163] [MRIN: 43].

Om Niels:

• Beskæftigelse: Gårdmand i "Stenum" i Råsted.

   34 K    x. Dødfødt datter [759] blev født den 9 Jul. 1776 i Herning, Vinding, "Neder Refning", døde den 9 Jul. 1776 i Vinding, "Neder Refning", og blev begravet den 16 Jul. 1776 i Vinding.

19. Jens Grønbæk [1965] (Jens Madsen2, Mads Kjeldsen1).

Jens blev gift med Christence Christensen [1966] [MRIN: 688] den 26 Feb. 1826 i Vind Kirke.

Deres barn:

   35 M    i. Diderik Grønbæk [1967] blev født den 16 Mar. 1855 i Tinring.

Diderik blev gift med Mette Marie Pedersen [1968] [MRIN: 689] den 26 Jan. 1886.

4. generation (Oldebørn)


22. Kjeld Madsen Grønbæk [92] (Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født omkring 1752 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk", blev døbt den 28 Apr. 1752, og døde den 17 Jun. 1831 i Tvis, "Grønbæk" i en alder af ca. 79 år. Et andet navn for Kjeld var Kield Madsen Grønbech.

Notater: I sine 2 ægteskaber blev Jens far til mindst 15 børn hvoraf, såvidt vides de 7 døde som mindreårige.
Kjeld Madsen overtog fæstet af "Grønbæk" efter faderen, og da han havde været fæster i 30 år, købte han "Grønbæk" til selveje.
Herredsfogeden i Hammerum Herred, Herr. Casper Møller til Højris i Ikast Sogn og Morten Westrup var blevet ejere af Tvis Kloster og gods, og de ønskede nu at sælge bøndergodset. Kjeld fik skøde på "Grønbæk" d. 18 juni 1804, og Hartkornet syntes ikke at være berørt af udskiftningen, idet der stadig var 4 Tdr. 6 Skp. 2 Alb. Grunden dertil har vel været, at gårdens mark har været udenfor fællesskabet og nye tildelinger var indskrænket til heden.
Købesummen var 900 Rigsdaler.
Ved Kjelds død, blev der afholdt skifte. Dette skifte er indført i Ginding Herreds skifteprotokol 1930-38, Fol. 103.
Første skiftehandling blev afholdt i "Grønbæk" d. 18. juni 1831 mellem enken Inger Nielsdatter og børnene.
Børnene af første ægteskab med Marianne Christensdatter:
Mads K. Grønbæk, 40 år, bor Langmosehus.
Jens K. Grønbæk, 31 år, bor Kragbæk i Tvis.
Børnene af andet ægteskab med Inger Nielsdatter Høgild:
Didrik K. Grønbæk, 24 år.
Niels K. Grønbæk, 22 år.
Chresten K. Grønbæk, 19 år.
Niels K. Grønbæk, 15 år.
Mariane Kjeldsdatter, 25 år.
Ane Marie Kjeldsdatter, 11 år.
Som værger for børnene blev antaget, gårdmand Karl Ejler Kidbæk.

Indbo og besætning blev derefter registreret og vurderet. Besætningen var:
2 heste, 5 køer, 3 ungstude, 1ældre stud, 2 kvier, 3 kalve, 1 so, 4 grise og 40 får.
Gården med ejendom Hartkorn 4 Tdr. 6 Skp. 2 Alb. med anpart i tiende, sæd og avl efter skøde af d. 18 juni 1804 blev vurderet til 600 Rdlr.
Besætning, ud- og indbo: 303 Rdlr. - Ialt: 903 Rdlr.
Udgifter: 366 Rdlr. - Til deling: 537 Rdlr.

Deraf fik enken 268 Rdlr. hver af sønnerne 38 Rdlr. og hverad døtrene 19 Rdlr. Børnenes arv blev indestående i gården mod prioritet, og da enken lovede at tilsvare gælden, fik hun boet overdraget. Enken drev selv gården til 1837, da hun købte en mindre gård i Skautrup i Tvis, hvor hun døde i 1842.
Ved senere testamente blev gården overdraget til sønnen Didrik mod at han betalte de andre søskende en nærmere bestemt sum.

Om Kjeld:

• Beskæftigelse: Fæstegårdmand.

Kjeld blev gift med Mariane Christensdatter [103] [MRIN: 34]. Ægteskabet endte med skilsmisse. Mariane er født omkring 1761 i Holstebro, Mejrup og døde den 29 Jun. 1800 i en alder af ca. 39 år.

Om Kjeld og Mariane:

• Skilsmisse: 1800.

Deres børn:

   36 K    i. Johanne Kjeldsdatter [104] blev født omkring 1782 i Holstebro, Tvis, blev døbt den 30 Aug. 1782, og døde den 22 Dec. 1782.

   37 M    ii. Christen Kjeldsen Grønbæk [105] blev født omkring 1785 i Holstebro, Tvis, blev døbt den 28 Apr. 1785, og døde den 19 Jan. 1806 i en alder af ca. 21 år.

   38 K    iii. Johanne Kjeldsdatter [106] blev født omkring 1787 i Holstebro, Tvis, blev døbt den 26 Aug. 1787, og døde den 24 Feb. 1828 i en alder af ca. 41 år.

+ 39 M    iv. Mads Kjeldsen Grønbæk [107] blev født omkring 1789 i Holstebro, Tvis, blev døbt den 18 Jun. 1789, og døde den 17 Okt. 1862 i Tvis, "Langemosehus" i en alder af ca. 73 år.

   40 K    v. Kirsten Kjeldsdatter [108] blev født omkring 1794 i Holstebro, Tvis, blev døbt den 16 Jul. 1794, og døde den 19 Okt. 1794.

   41 M    vi. Jens Kjeldsen Grønbæk [109] blev født omkring 1796 i Holstebro, Tvis, blev døbt den 12 Aug. 1796, og døde den 8 Feb. 1799 i en alder af ca. 3 år.

+ 42 M    vii. Jens Kjeldsen Grønbæk [110] blev født omkring 1799 i Holstebro, Tvis og blev døbt den 18 Apr. 1799.

Kjeld blev derefter gift med Inger Nielsdatter Høgild [93] [MRIN: 30], datter af Niels Jensen Høgild [111] og Ane Marie Sørensdatter [112], den 5 Okt. 1800 i Tvis. Inger blev født omkring 1777 i Herning, Aulum, "Høgild", blev døbt den 19 Jul. 1778, og døde den 7 Jan. 1842 i Tvis, "Skautrup" i en alder af ca. 65 år. Årsagen til hendes død var Brystsyge.

Parnotater: Forlovere ved bryllupet, 2. ægteskab: Didrik Tvislund og Jeppe Holgaard.

Deres børn:

   43 K    i. Mariane Kjeldsdatter [113] blev født omkring 1802 i Holstebro, Tvis, blev døbt den 14 Apr. 1802, og døde den 27 Maj 1804 i en alder af ca. 2 år.

Mariane blev gift med Jens Poulsen [204] [MRIN: 54] den 2 Nov. 1834.

   44 K    ii. Mariane Kjeldsdatter [114] blev født omkring 1804 i Holstebro, Tvis og blev døbt den 22 Jun. 1804.

+ 45 M    iii. Didrik Kjeldsen Grønbæk [90] blev født omkring 1806 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk", blev døbt den 11 Dec. 1806 i Tvis, "Grønbæk", og døde den 29 Maj 1858 i Tvis, "Grønbæk" i en alder af ca. 52 år.

   46 M    iv. Niels Kjeldsen Grønbæk [118] blev født omkring 1809 i Holstebro, Tvis.

Notater: Niels flytte med sin bror Chresten til "Jersild" i Aulum hvor han døde få år senere.

+ 47 M    v. Christen Kjeldsen Grønbæk [116] blev født den 1 Dec. 1811 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk", blev døbt den 17 Dec. 1811, og døde den 10 Feb. 1897 i Aulum, "Jersild" i en alder af 85 år.

   48 K    vi. Anne Marie Kjeldsdatter [616] er født den 18 Feb. 1814 i Holstebro, Tvis og døde den 13 Dec. 1815 i en alder af 1 år.

+ 49 M    vii. Niels Kjeldsen Grønbæk [115] blev født omkring 1816 i Holstebro, Tvis, blev døbt den 8 Aug. 1816, og døde den 11 Apr. 1876 i Aulum, "Høgild" i en alder af ca. 60 år.

   50 M    viii. (Dødfødt drengebarn) [133] er født den 3 Okt. 1819 og døde den 3 Okt. 1819.

+ 51 K    ix. Ane Marie Kjeldsdatter [119] blev født den 1 Dec. 1820 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk", blev døbt den 7 Jan. 1821 i Tvis Kirke, døde den 25 Sep. 1902 i Tvis, "Over Skautrup"2 i en alder af 81 år, og blev begravet den 1 Okt. 1902 i Tvis.

24. Jens Madsen Grønbæk [159] (Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 12 Maj 1761 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk" og døde den 13 Mar. 1838 i Vind i en alder af 76 år.

Notater: Jens Madsen Grønbæk var Husmand i "Trækrishus" i Vind.
Ved sin død boede han på Vind By Mark og blev i kirkebogen betegnet som enkemand og almisselem. Det vil sige han modtog hjælp fra kommunen.

Jens blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hans barn:

+ 52 M    i. Thomas Jensen Grønbæk [1918] .

5. generation (Tipoldebørn)


39. Mads Kjeldsen Grønbæk [107] (Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født omkring 1789 i Holstebro, Tvis, blev døbt den 18 Jun. 1789, og døde den 17 Okt. 1862 i Tvis, "Langemosehus" i en alder af ca. 73 år.

Notater: Mads's kone kom fra Havretoft i Tvis. Sammen bode de i Langmosehus, der er et fæstehus beliggende ved en mosestrækning syd for "Grønbæk".
Mads Langmose, som han kaldes, tjener som dagleje og modtager på sine gamle dage fattighjælp i "Langmosehus".

Mads blev gift med Johanne Henriksdatter [164] [MRIN: 44] i 1817. Johanne blev født omkring 1783 i Herning, Vind.

Deres børn:

   53 K    i. Inger Madsdatter [165] blev født omkring 1818 i Holstebro, Tvis, "Langmosehus".

   54 K    ii. Mette Madstatter [166] blev født omkring 1820 i Holstebro, Tvis, "Langmosehus".

   55 K    iii. Marianne Madsdatter [167] blev født omkring 1823 i Holstebro, Tvis, "Langmosehus".

   56 K    iv. Henriette Madsdatter [168] blev født omkring 1828 i Holstebro, Tvis, "Langmosehus".

42. Jens Kjeldsen Grønbæk [110] (Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født omkring 1799 i Holstebro, Tvis og blev døbt den 18 Apr. 1799.

Jens blev gift med Mette Nielsdatter [169] [MRIN: 45] i 1826.

Deres børn:

   57 M    i. Niels Jensen [170] blev født omkring 1824 i Holstebro, Tvis, "Kragbæk".

   58 K    ii. Inger Marie Jensdatter [171] blev født omkring 1828 i Holstebro, Tvis, "Kragbæk".

   59 K    iii. Karen Margrethe Jensdatter [172] blev født omkring 1831 i Holstebro, Tvis, "Kragbæk".

+ 60 M    iv. Jens Jensen [173] blev født den 19 Aug. 1837 i Holstebro, Tvis, "Øster Kragbæk", døde den 25 Jul. 1916 i Tvis, "Øster Kragbæk"3 i en alder af 78 år, og blev begravet den 25 Jul. 1916 i Tvis Kirkegård.

   61 K    v. Karen Margrethe Jensdatter [174] blev født omkring 1842 i Holstebro, Tvis, "Kragbæk".

45. Didrik Kjeldsen Grønbæk [90] (Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født omkring 1806 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk", blev døbt den 11 Dec. 1806 i Tvis, "Grønbæk", og døde den 29 Maj 1858 i Tvis, "Grønbæk" i en alder af ca. 52 år. Årsagen til hans død var Lungebetændelse.

Notater: Gården "Grønbæk" blev tilskrevet til Didrik Kjeldsen ved moderens testamente, og han formodes at have overtaget gården, da moderen rejste til Skautrup i 1837.
I 1875 blev gården delt i to næsten lige store dele: "Grønbæk" (Matr. Nr. 4a Munkbro), der overtoges af Kjeld Didriksen, og "Vester Grønbæk" (Matr. Nr. 4b Munkbro), der tilfaldt Svenning Didriksen.
Kjeld var medlem af Sogneforstannerskabet for Nr. Felding og Tvis i perioden 1842-1848.

Om Didrik:

• Beskæftigelse: Gårdmand i "Grønbæk".

Didrik blev gift med Bodil Kirstine Svenningsdatter [91] [MRIN: 29], datter af Svenning Andersen [99] og Anne Nielsdatter [100], den 10 Jan. 1838 i Vinding. Bodil blev født den 13 Jul. 1802 i Herning, Vinding, "Pogager",4 blev døbt den 13 Sep. 1803 i Vinding Kirke, døde den 2 Apr. 1892 i Vinding, "Svendstrup" i en alder af 89 år, og blev begravet den 8 Apr. 1892 i Tvis.

Parnotater: Forlovere ved bryllupet: Gårdmand, Svenning Andersen Pogager, og Jens Povlsen i Tvislund.

Deres børn:

+ 62 K    i. Inger Didriksen [94] er født den 26 Maj 1840 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk" og døde den 10 Jul. 1918 i Tvis, "Skærpendal" i en alder af 78 år.

+ 63 M    ii. Svenning Didriksen [95] blev født den 4 Sep. 1842 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk", døde den 13 Nov. 1912 i Tvis, "Vester Grønbæk"5 i en alder af 70 år, og blev begravet den 19 Nov. 1912 i Tvis Kirkegård.

+ 64 K    iii. Anne Didriksen [96] er født den 25 Jun. 1845 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk" og døde den 29 Aug. 1904 i Vinding, "Nygård" i en alder af 59 år.

+ 65 M    iv. Kjeld Dideriksen Grønbæk [84] blev født den 2 Jan. 1848 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk", blev døbt den 6 Jan. 1848 i Hjemmedøbt, døde den 27 Nov. 1919 i Tvis, "Grønbæk"6 i en alder af 71 år, og blev begravet den 3 Dec. 1919 i Tvis Kirkegård.

47. Christen Kjeldsen Grønbæk [116] (Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 1 Dec. 1811 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk", blev døbt den 17 Dec. 1811, og døde den 10 Feb. 1897 i Aulum, "Jersild" i en alder af 85 år.

Notater: Chresten er først gårdmand i "Over Skautrup" i 8 år. Derefter købte han en forfalden gård i Jersild i Aulum Sogn for 2800 Rdl. Den 10 maj 1846 flyttede har dertil. Gården havde et jordareal på ca. 200 Tdr. land, men en stor del af den henlå som hede. Chresten der for sin tids forhold, var foregangsmand på landbrugets og mejerivæsnets område, dyrkede heden op og bragte gården under kultur. Mange år efter blev gården delt i tre. I 1875 fik den ældste søn Peder den ene gård, i 1883 fik svigersønnen Hans Vilhelm Nielsen hovedgården, medens Chresten selv beholdt den 3. gård der efter nogle år blev overtaget af svigersønnen Jens Chr. Sørensen fra Tved i Aulum.
Chresten blev mest kendt for sin deltagelse i den religiøse vækkelse, der gik hen over Vestjylland fra midten af attenhundredetallet.

Ref.: Træk af jysk vækkelses-historie i de 18 århundrede. (Biskop Johs. Gøtzsche) samt Chresten Kjeldsen Grønbæk: En levnedsskildring (Kristeligt Folkeblad, hjemlandsposten, nr. 28, 29, og 30, 1933).
Chresten var også aktiv i kommunalpolitik, han var medlem af Aulum-Hodsager sogneråd i mange år.

Det må have været et enestående hjem, 6 ud af de 11 børn blev uddannet til lærer, de 4 fra seminarer og 2 med studentereksamen.
Der blev sunget meget - også Grundtvigs bibelhistoriske sange - hvilket nok har været af stor betydning for den store børneflok.

Den senere opdeling af gården til Øster Jersild, Vester Jersild og Sønder Jersild er igen senere, hvornår vides ikke (endnu) blevet til Østergård (Videbækvej 7), Vestergård (Videbækvej 9) og Grønbæk (Videbækvej 3-5).

Bemærk: Navneordning ved kgl. resulution af 6. juni 1883, kan spille ind og have ført til ændringer i fortegnelser efter denne dato.

Christen blev gift med Ane Mortensen [206] [MRIN: 56], datter af Peder Justesen [117], den 10 Nov. 1850 i Aulum. Ægteskabet endte med skilsmisse. Ane er født den 14 Feb. 1831 i Herning, Ørre og døde den 21 Okt. 1919 i Aulum Kirkegård i en alder af 88 år.

Om Christen og Ane:

• Skilsmisse: Skilsmisse, 5 Maj 1852.

Deres barn:

+ 66 M    i. Peder Grønbæk [341] er født den 24 Aug. 1851 i Herning, Aulum, "Jersild" og døde den 26 Jul. 1915 i en alder af 63 år.

Christen blev derefter gift med Ane Nygaard Mortensen [207] [MRIN: 57], datter af Møller Morten Jensen [208] og Ane Dynesen [209], den 27 Dec. 1853 i Aulum. Ane er født den 14 Feb. 1831 i Herning, Ørre, "Nygård" og døde den 21 Okt. 1919 i Aulum i en alder af 88 år.

Deres børn:

+ 67 K    i. Ane Grønbæk [342] er født den 12 Sep. 1854 i Herning, Aulum, "Jersild" og døde den 13 Jul. 1933 i Aulum, "Jersild" i en alder af 78 år.

+ 68 M    ii. Kjeld Grønbæk [343] er født den 17 Mar. 1856 i Herning, Aulum, "Jersild" og døde den 14 Apr. 1922 i en alder af 66 år.

+ 69 K    iii. Inger Grønbæk [344] er født den 23 Sep. 1857 i Herning, Aulum, "Jersild" og døde den 12 Nov. 1936 i en alder af 79 år.

+ 70 K    iv. Marie Grønbæk [345] er født den 5 Maj 1859 i Herning, Aulum, "Jersild" og døde den 29 Dec. 1936 i en alder af 77 år.

+ 71 M    v. Morten Grønbæk [346] er født den 27 Feb. 1861 i Herning, Aulum, "Jersild" og døde den 29 Jul. 1942 i Aulum "Jersild" i en alder af 81 år.

+ 72 M    vi. Diderik Grønbæk [363] er født den 26 Apr. 1863 i Herning, Aulum, "Jersild" og døde den 6 Mar. 1938 i en alder af 74 år.

+ 73 M    vii. Jens Grønbæk [364] blev født den 3 Sep. 1865 i Herning, Aulum, "Jersild".

   74 M    viii. Niels Grønbæk [365] blev født den 17 Mar. 1868 i Herning, Aulum, "Jersild".

Notater: Niels bestod eksamen som cand. phil. i 1892. Blev derefter lærer ved Søndre Friskole i Odense fra 30. aug. 1892 - 4. feb. 1903 hvor han blev udnævnt til skolebestyrer, denne post havde han frem til d. 31. okt. 1937.

Tillidshverv:
Formand forHospitalsmenigheden i Odense.
Medlem af St. Knuds menighedsråd siden 1926.
Næstformand for samme menighedsråd fra 1934.
Formand for foreningen "De statsunderstøttede, private børneskoler i købstæderne" siden 1908.

Niels blev gift med Karen Nielsine Rasmussen [425] [MRIN: 163]. Karen er født den 20 Okt. 1866 og døde den 5 Nov. 1934 i en alder af 68 år.

Niels blev derefter gift med Johanne Jensen [426] [MRIN: 164]. Johanne blev født den 4 Jul. 1886.

Om Johanne:

• Beskæftigelse: Kontorassistent ved Postvæsnet i Odense.

+ 75 M    ix. Hans Grønbæk [366] blev født den 10 Sep. 1870 i Herning, Aulum, "Jersild".

+ 76 M    x. Anders Grønbæk [367] blev født den 15 Nov. 1872 i Herning, Aulum, "Jersild".

49. Niels Kjeldsen Grønbæk [115] (Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født omkring 1816 i Holstebro, Tvis, blev døbt den 8 Aug. 1816, og døde den 11 Apr. 1876 i Aulum, "Høgild" i en alder af ca. 60 år.

Om Niels:

• Beskæftigelse: Gårdejer i "Øster Høgild" i Aulum.

Niels blev gift med Mariane Pedersdatter [608] [MRIN: 203]. Mariane er født den 13 Okt. 1821 i Herning, Aulum, "Vester Høgild" og døde den 9 Okt. 1890 i en alder af 68 år.

Deres børn:

   77 M    i. Kjeld Høgild [609] er født den 10 Maj 1857 i Herning, Aulun, "Høgild" og døde den 6 Apr. 1917 i Holstebro i en alder af 59 år.

Kjeld blev gift med Nielsine Marie Pedersen [610] [MRIN: 204], datter af Peder Jensen [612] og Christiane Nielsen [613]. Nielsine er født omkring 1859 i Holstebro, Tvis, "Tusholt" og døde den 12 Aug. 1891 i en alder af ca. 32 år.

Kjeld blev derefter gift med Ane Marie Pedersen [611] [MRIN: 205], datter af Peder Jensen [612] og Christiane Nielsen [613]. Ane blev født omkring 1867 i Holstebro, Tvis, "Tusholt".

   78 M    ii. Peder Høgild [614] er født den 6 Sep. 1860 i Herning, Aulum, "Høgild" og døde den 20 Nov. 1884 i en alder af 24 år.

   79 M    iii. Diderik Kjeldsen Høgild [615] er født den 25 Apr. 1863 i Herning, Aulum, "Høgild" og døde den 9 Feb. 1877 i en alder af 13 år.

51. Ane Marie Kjeldsdatter [119] (Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 1 Dec. 1820 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk", blev døbt den 7 Jan. 1821 i Tvis Kirke, døde den 25 Sep. 1902 i Tvis, "Over Skautrup"2 i en alder af 81 år, og blev begravet den 1 Okt. 1902 i Tvis.

Ane blev gift med Anders Christensen [334] [MRIN: 104] den 18 Sep. 1846 i Tvis Kirke. Anders blev født den 21 Dec. 1820 i Herning, Aulum, "Lille Kilde", døde den 10 Feb. 1898 i Tvis, "Over Skautrup" i en alder af 77 år, og blev begravet den 18 Feb. 1898 i Tvis. Et andet navn for Anders var Anders Christiansen.

Parnotater: Forlovere ved bryllupet: Diderik Grønbæk og Iver Andersen.

Om Anders:

• Dåb: 24 Dec. 1820, Hjemmedøbt.

• Beskæftigelse: Gårdejer.

• Landmand: Landmand.

Deres børn:

+ 80 K    i. Abelone Andersen [335] blev født den 20 Jun. 1847 i Holstebro, Tvis, "Over Skautrup", blev døbt den 21 Jun. 1847 i Hjemmedøbt, og døde den 20 Jul. 1918 i en alder af 71 år.

+ 81 M    ii. Kjeld Andersen [336] blev født den 15 Jun. 1850 i Holstebro, Tvis, "Over Skautrup", blev døbt den 16 Jun. 1850 i Hjemmedøbt, døde den 20 Jul. 1911 i Viborg Sygehus7 i en alder af 61 år, og blev begravet den 25 Jul. 1911 i Tvis Kirkegård.

   82 M    iii. Anders Andersen [337] blev født den 17 Dec. 1853 i Holstebro, Tvis, "Over Skautrup", døde den 3 Sep. 1878 i Tvis i en alder af 24 år, og blev begravet den 9 Sep. 1878 i Tvis Kirkegård.

+ 83 M    iv. Christen Andersen [1484] er født den 19 Feb. 1857 i Holstebro, Tvis, "Over Skautrup" og døde den 12 Jun. 1933 i en alder af 76 år.

+ 84 K    v. Inger Andersen [339] blev født den 13 Okt. 1860 i Holstebro, Tvis, "Over Skautrup", døde den 9 Apr. 1928 i Tvis8 i en alder af 67 år, og blev begravet den 16 Apr. 1928 i Tvis Kirkegård.

52. Thomas Jensen Grønbæk [1918] (Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1).

Notater: Jens Grønbæk boede først i Trækrishus og senere på Vind Bys Mark.

Thomas blev gift med Christence Christendatter [1987] [MRIN: 664] den 26 Feb. 1826 i Vind Kirke. Christence blev født OMK. 1789.

Parnotater: Forlovere ved brylluppet: Husmand Jens Grønbæk og Gårdmand Jakob Skald.

Deres barn:

+ 85 M    i. Jens Thomsen Grønbæk [1919] blev født den 12 Apr. 1826 i Herning, Vind, "Trækrishus".

6. generation (Tiptipoldebørn)


60. Jens Jensen [173] (Jens Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 19 Aug. 1837 i Holstebro, Tvis, "Øster Kragbæk", døde den 25 Jul. 1916 i Tvis, "Øster Kragbæk"3 i en alder af 78 år, og blev begravet den 25 Jul. 1916 i Tvis Kirkegård.

Notater: Jens overtager "Kragbæk" efter sin fars død. Da han overdrager gården til sønnen Christen, udstykker han den østre del af jorden og opfører her ejendommen "Øster Kragbæk", hvor han og hans hustru tager bolig.

Om Jens:

• Beskæftigelse: Gårdmand.

Jens blev gift med Gertrud Kirstine Jensen [175] [MRIN: 46]. Gertrud døde før 1865.

Deres børn:

   86 M    i. Jens Kjeld Jensen [176] blev født omkring 1860 i Holstebro, Tvis, "Kragbæk".

   87 M    ii. Jens Lund Jensen [177] blev født omkring 1862 i Holstebro, Tvis, "Kragbæk".

Jens blev derefter gift med Marie Kirstine Pedersen [178] [MRIN: 47]. Marie er født omkring 1848 i Holstebro, Idum og døde omkring 1867 i en alder af ca. 19 år.

Deres barn:

   88 K    i. Mette Kirstine Jensen [179] blev født omkring 1866.

Jens blev derefter gift med Mette Marie Christensen [180] [MRIN: 48], datter af Christen Thomsen [1944] og Maren Jensdatter [1945]. Mette blev født den 18 Jul. 1842 i Herning, Snejbjerg, døde den 3 Maj 1915 i Tvis, "Øster Kragbæk"9 i en alder af 72 år, og blev begravet den 10 Maj 1915 i Tvis Kirkegård.

Deres børn:

+ 89 M    i. Christen Frølund Jensen [181] blev født den 24 Nov. 1868 i Holstebro, Tvis, "Kragbæk", blev døbt den 29 Nov. 1868 i Tvis, døde den 20 Mar. 1907 i Holstebro Centralsygehus i en alder af 38 år, og blev begravet den 26 Mar. 1907.

   90 M    ii. Jens Kjeld Jensen [182] blev født omkring 1870 i Holstebro, Tvis, "Kragbæk".

62. Inger Didriksen [94] (Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 26 Maj 1840 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk" og døde den 10 Jul. 1918 i Tvis, "Skærpendal" i en alder af 78 år.


Inger blev gift med Jens Christian Mogensen [355] [MRIN: 123] i 1859 i Tvis Kirke. Ægteskabet endte med skilsmisse. Jens er født den 11 Nov. 1830 i Holstebro, Tvis, "Skærpendal" og døde den 18 Okt. 1880 i Tvis, "Skærpendal" i en alder af 49 år.

Om Jens og Inger:

• Skilsmisse: 1880.

Om Jens:

• Beskæftigelse: Gårdejer i Skærpendal.

• Uddannelse: Landmand.

Deres børn:

+ 91 M    i. Mogens Christian Mogensen [356] er født den 27 Jul. 1860 i Holstebro, "Skærpendal" og døde den 1 Apr. 1926 i Tvis, "Skærpendal" i en alder af 65 år.

+ 92 K    ii. Anna Mogensen [358] blev født den 17 Mar. 1865 i Holstebro, Tvis, "Skærpendal".

+ 93 K    iii. Diderikke Kirstine Mogensen [129] blev født den 24 Aug. 1867 i Holstebro, Tvis, "Skærpendal".

+ 94 M    iv. Peder Mogensen [360] er født den 8 Aug. 1873 i Holstebro, Tvis, "Skærpendal" og døde den 10 Jul. 1930 i en alder af 56 år.

+ 95 K    v. Marie Kirstine Mogensen [361] er født den 18 Nov. 1874 i Holstebro, Tvis, "Skærpendal" og døde den 15 Mar. 1935 i en alder af 60 år.


   96 M    vi. Diderik Mogensen [362] blev født den 18 Mar. 1880 i Holstebro, Tvis, "Skærpendal",10 blev døbt den 25 Mar. 1880 i Tvis Kirke, og døde omkring 1952 i Tvis i en alder af ca. 72 år.

Notater: I 1902 overtager Diderik "Skærpendal" fra sin mor. Gården sælger han igen i 1919 og flytter til Tvis hvor han bygger "Edelweis" en villa, beliggende på hjørnet af Klostervej (Klostervej 9) og Smedegårdvej.
I 1916 bliver Diderik udnævnt tilSognefoged i Tvis sogn, en post han har til sin død.

Diderik blev gift med Karen Marie Lauritsen [379] [MRIN: 137], datter af Jens Lauritsen [1948] og Ane Kirstine Sørensen [1949], den 21 Okt. 1910 i Tvis Kirke.11 Karen blev født den 10 Feb. 1889 i Holstebro, Tvis, "Øster Høvids".

63. Svenning Didriksen [95] (Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 4 Sep. 1842 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk", døde den 13 Nov. 1912 i Tvis, "Vester Grønbæk"5 i en alder af 70 år, og blev begravet den 19 Nov. 1912 i Tvis Kirkegård. Et andet navn for Svenning var Svenning Grønbæk.

Notater: Svenning var medlem af Nr. Felding-Tvis Sogneråd i perioderne: 1876-1882, 1889-1894, 1901-1906, dets formand i slutningen af den første og hele de to sidste perioder. I årene 1877-1901 bestrider Svenning også posten som Sognefoged, Kredstaksationsmand for Vest- og Sønderjysk Kreditforening fra 1889 og til sin død i 1912. Tillige var han medstifter af Holstebro Landmandsbank (1. juli 1887) og medlem af bankrådet til sin død.
Svenning modtog ordenen, Dannebrogsmændenes Hæderstegn (D.M.) d. 27 februar 1901.
Ordenen blev indstiftet i 1808 af Frederik 6. i tilknytning til dannebrogsordenen. Ordenen er et sølvkors med samme bånd og devise som ridderkorset og bæres på venstre kjoleopslag.

Om Svenning:

• Beskæftigelse: Gårdejer.

• Uddannelse: Landmand.

Svenning blev gift med Else Kathrine Bjerre [7] [MRIN: 108], datter af Niels Christensen Bjerre [9] og Ane Kirstine Henriksdatter [10]. Else er født den 29 Aug. 1855 i Holstebro, Tvis, "Tvis Kloster" og døde den 15 Dec. 1882 i Tvis, "Vester Grønbæk" i en alder af 27 år.

Deres børn:

   97 M    i. Didrik Bjerre Didriksen [26] er født omkring 1876 i Holstebro, Tvis, "Vester Grønbæk" og døde omkring 1878 i Tvis, "Vester Grønbæk" i en alder af ca. 2 år.

Notater: Diderik må formodes at være død som 2-3 årig, da forældrene igen i 1879 døber en dreng Diderik.

   98 K    ii. Bodil Kirstine Bjerre Didriksen [27] er født den 6 Jan. 1877 i Holstebro, Tvis, "Vester Grønbæk" og døde den 26 Jun. 1878 i Tvis i en alder af 1 år.

   99 M    iii. Didrik Bjerre Didriksen [59] 12 blev født den 6 Mar. 1879 i Holstebro, Tvis, "Vester Grønbæk", blev døbt den 16 Mar. 1879 i Tvis Kirke, døde den 27 Jun. 1893 i Tvis, "Grønbæk"13 i en alder af 14 år, og blev begravet den 2 Jul. 1893 i Tvis Kirkegård.

+ 100 M    iv. Niels Bjerre Dideriksen [8] blev født den 15 Feb. 1881 i Holstebro, Tvis, "Vester Grønbæk",14 blev døbt den 27 Feb. 1881 i Tvis Kirke, og døde den 22 Nov. 1947 i Tvis, "Vester Grønbæk" i en alder af 66 år.

Svenning blev derefter gift med Kirstine Hansine Madsen Schöler [120] [MRIN: 110], datter af Anders Madsen [223] og Aavel Jensdatter [648], den 19 Feb. 1889 i Holstebro.15 Kirstine blev født den 22 Aug. 1851 i Vinding Skole16 og blev døbt den 5 Okt. 1851 i Vinding.

64. Anne Didriksen [96] (Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 25 Jun. 1845 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk" og døde den 29 Aug. 1904 i Vinding, "Nygård" i en alder af 59 år.

Anne blev gift med Jens Christian Jørgensen [130] [MRIN: 116], søn af Jørgen Jensen [131] og Maren Christiansdatter [132], den 22 Nov. 1866 i Tvis Kirke. Jens blev født den 9 Jan. 1838 i Herning, Vinding, "Søndergård", blev døbt den 12 Apr. 1838 i Vinding, døde den 9 Maj 1906 i Vinding, "Nygård" i en alder af 68 år, og blev begravet den 15 Maj 1906 i Vinding. Et andet navn for Jens var Svendstrup.

Om Jens:

• Beskæftigelse: Gårdmand.

Deres børn:

   101 K    i. Mariane Jørgensen [157] er født den 8 Mar. 1869 i Holstebro, Vinding, "Søndergård" og døde den 24 Mar. 1951 i Ribe Amtssygehus, Ribe, Sct. Cathrine Sogn i en alder af 82 år. Et andet navn for Mariane var Svenstrup.

   102 K    ii. Bodil Kirstine Jørgensen [232] er født den 22 Jan. 1871 i Herning, Vinding, "Søndergård" og døde den 17 Maj 1939 i Malt, "Thorsted" i en alder af 68 år. Et andet navn for Bodil var Bodil Kirstine Svenstrup.

Bodil blev gift med Jørgen Povlsen [350] [MRIN: 118]. Jørgen blev født den 23 Maj 1856 i Esbjerg, Hjortlund.

Om Jørgen:

• Uddannelse: Landmand og Bygningssnedker.

   103 K    iii. Jørgenmine Jørgensen [258] er født den 27 Okt. 1873 i Herning, Vinding, "Søndergaard" og døde den 20 Maj 1912 i Holstebro Centralsygehus i en alder af 38 år. Et andet navn for Jørgenmine var Jørgenmine Svenstrup.

Jørgenmine blev gift med Gravers Offersen [351] [MRIN: 119]. Gravers blev født den 15 Aug. 1871 i Ringkøbing-Skjern, Hee.

Om Gravers:

• Beskæftigelse: Gårdejer i "Nygård" i Vinding.

   104 K    iv. Diderikke Cathrine Jørgensen [289] er født den 29 Feb. 1876 i Herning, Vinding, "Søndergård" og døde omkring 1893 i en alder af ca. 17 år.

+ 105 M    v. Jørgen Svenstrup Jørgensen [347] er født den 16 Jul. 1878 i Herning, Vinding, "Søndergård" og døde den 28 Apr. 1965 i Horsens, Glud i en alder af 86 år.

   106 M    vi. Didrik Grønbæk Jørgensen [348] blev født den 25 Okt. 1881 i Herning, Vinding, "Søndergård", døde den 8 Nov. 1951 i Vejrumstad i en alder af 70 år, og blev begravet den 15 Nov. 1951 i Vejrum. Et andet navn for Didrik var Didrik Svenstrup.

Didrik blev gift med Anna Graversen [353] [MRIN: 121]. Anna blev født den 6 Jun. 1884 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod-Fjelstervang.

Om Anna:

• Uddannelse: Læreinde.

   107 M    vii. Jens Jørgensen [349] er født den 21 Jul. 1884 i Herning, Vinding, "Søndergård" og døde den 19 Mar. 1955 i Skjern i en alder af 70 år. Et andet navn for Jens var Jens Svenstrup.

Jens blev gift med Hansine Jacobine Kærgaard [354] [MRIN: 122] i Outrup. Hansine blev født den 6 Okt. 1882 i Varde, Outrup.

Om Hansine:

• Uddannelse: Læreinde.

65. Kjeld Dideriksen Grønbæk [84] (Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 2 Jan. 1848 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk", blev døbt den 6 Jan. 1848 i Hjemmedøbt, døde den 27 Nov. 1919 i Tvis, "Grønbæk"6 i en alder af 71 år, og blev begravet den 3 Dec. 1919 i Tvis Kirkegård.

Notater: Kjeld fik skøde på "Grønbæk" d. 15. oktober 1875, gårdens hartkorn var 1 Td. 1 Skp. 1 Fjdk. 1 ¾ Alb. I årene 1886 - 1892 var Kjeld medlem af Nr. Felding-Tvis Sogneråd.

Om Kjeld:

• Beskæftigelse: Gårdejer.

• Uddannelse: Landmand.

Kjeld blev gift med Ane Nielsen [85] [MRIN: 27], datter af Niels Pedersen [97] og Maren Davidsdatter [98], den 17 Nov. 1877 i Tvis Kirke. Ane blev født den 23 Jul. 1853 i Holstebro, Tvis, "St. Gedbo", blev døbt den 4 Sep. 1853, døde den 12 Maj 1939 i Tvis, "Grønbæk"17 i en alder af 85 år, og blev begravet den 17 Maj 1939 i Tvis Kirkegård.

Parnotater: Forlovere ved bryllupet: Gårdmand, Svenning Dideriksen i Grønbæk og Lærer og kirkesanger Kristen Overgaard af Nr. Felborg.

Deres børn:

+ 108 K    i. Bodil Kirstine Dideriksen Grønbæk [86] blev født den 30 Sep. 1878 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk", blev døbt den 6 Okt. 1878 i Tvis Kirke, og døde den 29 Nov. 1947 i Holstebro i en alder af 69 år.

+ 109 M    ii. Niels Dideriksen Grønbæk [87] blev født den 17 Dec. 1879 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk",18 blev døbt den 18 Dec. 1879 i Hjemmedøbt, døde den 10 Feb. 1947 i Holstebro Centralsygehus i en alder af 67 år, og blev begravet den 15 Feb. 1947 i Vinding.

+ 110 M    iii. Diderik Dideriksen Grønbæk [88] blev født den 12 Dec. 1882 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk", blev døbt den 13 Dec. 1882 i Hjemmedøbt, døde den 24 Feb. 1947 i Holstebro19 i en alder af 64 år, og blev begravet den 3 Mar. 1947 i Tvis Kirkegård.

+ 111 K    iv. Maren Dideriksen Grønbæk [89] blev født den 14 Feb. 1885 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk", blev døbt den 19 Feb. 1885 i Hjemmedøbt, døde den 27 Nov. 1965 i Holstebro i en alder af 80 år, og blev begravet den 30 Nov. 1965 i Holstebro, Kirkegårdskapellet.20

   112 K    v. Marie Dideriksen Grønbæk [333] blev født den 22 Maj 1887 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk", blev døbt den 29 Maj 1887 i Tvis Kirke, og døde den 4 Jul. 1898 i Tvis Kirkegård i en alder af 11 år.

+ 113 M    vi. David Dideriksen Grønbæk [23] blev født den 19 Jun. 1895 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk",21 blev døbt den 23 Jun. 1895 i Holstebro Valgmenighedskirke, og døde den 25 Jul. 1975 i Tvis Plejehjem i en alder af 80 år.

66. Peder Grønbæk [341] (Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 24 Aug. 1851 i Herning, Aulum, "Jersild" og døde den 26 Jul. 1915 i en alder af 63 år.

Notater: Peder var en aktiv for egnens foreningsliv og kommunalpolitik.
Han medlem af Aulum-Hodsager Sogneråd i årene 1891-1897, som formand i 1894 - 1897, igen i 1903-1909, igen som formand i 1906-1909.
Medlem af Menighedsrådet i 1910-1915. Kasserer for Ljørring Mejeri i 1894-1915. Repræssentant i Vest- og Sønderjydsk Kreditforening i 1892-1915.

Om Peder:

• Beskæftigelse: Gårdejer i "Jersild" i Aulum.

Peder blev gift med Ane Nielsen [368] [MRIN: 128]. Ane er født den 14 Feb. 1852 i Herning, Aulum, "Vestergård" og døde den 1 Apr. 1937 i en alder af 85 år.

Deres børn:

   114 M    i. Chresten Grønbæk [429] blev født den 18 Dec. 1876 i Herning, Aulum, "Jersild".

Notater: Chresten tog over, der hvor hans far slap.
Han var medlem af Sognerådet fra 1. april 1913, blev formand for rådet 1. april 1917 og var det uophørligt indtil 1950.
Kasserer for Ljørring Mejeri i 1915-1935.
Medlem af Bankrådet for Aulum Handels- og Landbrugsbank siden 1919.

Chresten blev gift med Mariane Pedersen [430] [MRIN: 167]. Mariane er født den 4 Feb. 1878 og døde den 13 Sep. 1915 i en alder af 37 år.

Chresten blev derefter gift med Mariane Mortensen [431] [MRIN: 168]. Mariane blev født den 20 Apr. 1882.

   115 K    ii. Ane Grønbæk [432] er født den 2 Apr. 1879 i Herning, Aulum, "Jersild" og døde den 1 Apr. 1892 i en alder af 12 år. Årsagen til hendes død var Ukendt.

+ 116 K    iii. Anine Grønbæk [433] blev født den 14 Feb. 1882 i Herning, Aulum, "Jersild".

+ 117 M    iv. Niels Grønbæk [439] blev født den 24 Okt. 1884 i Herning, Aulum.

   118 M    v. Peder Grønbæk Peder forblev ugift. [442] blev født den 5 Jul. 1886 i Herning, Aulum, "Jersild".

Notater: Peder overtager "Jersild" i Aulum d. 1. april 1923. Peder blev aldrig gift, men levede alene.   119 K    vi. Agnes Grønbæk [443] blev født den 16 Aug. 1889.

Notater: Agnes dimitterede som lærerinde fra Th. Langs Forskoleseminarium i 1910, supplerede sin uddannelse på årskursus 1926 - 1927. I 1922 blev hun ansat som folkeskolelærerinde ved Hauge Skole i Gjellerup ved Herning.
Agnes levede hele livet alene.

   120 M    vii. Svenning Peder Grønbæk [444] er født den 17 Dec. 1893 i Herning, Aulum, "Jersild" og døde den 10 Jan. 1923 i en alder af 29 år. Årsagen til hans død var Ukendt.

67. Ane Grønbæk [342] (Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 12 Sep. 1854 i Herning, Aulum, "Jersild" og døde den 13 Jul. 1933 i Aulum, "Jersild" i en alder af 78 år.

Ane blev gift med Jens Christian Sørensen [369] [MRIN: 129]. Jens er født den 16 Aug. 1858 i Tved og døde den 22 Maj 1937 i Aulum "Jersild" i en alder af 78 år.

Om Jens:

• Beskæftigelse: Gårdejer i "Jersild", Aulum.

Deres børn:

+ 121 M    i. Søren Jul Sørensen [445] er født den 26 Dec. 1885 i Herning, Aulum, "Tved" og døde den 8 Sep. 1941 i en alder af 55 år.

   122 M    ii. Kresten Grønbæk Sørensen Kresten levede ugift hele livet. [447] blev født den 7 Mar. 1887 i Herning, Aulum, "Tved".

+ 123 M    iii. Villum Alfred Sørensen [448] blev født den 12 Feb. 1888 i Herning, Aulum, "Tved".

   124 M    iv. Peder Korsholm Sørensen [450] blev født den 18 Jan. 1889 i Herning, Aulum, "Tved".

   125 K    v. Methea Sørensen Methea var ugift [451] blev født den 2 Jun. 1890 i Herning, Aulum, "Jersild".

+ 126 K    vi. Anna Grønbæk Sørensen [452] blev født den 23 Jun. 1891 i Herning, Aulum, "Jersild".

   127 K    vii. Karen Kirstine Sørensen [461] er født den 18 Aug. 1892 i Herning, Aulum, "Jersild".

   128 M    viii. Johan Alfred Hejberg Sørensen Johan forblev ugift [462] er født den 16 Sep. 1894 i Herning, Aulum, "Jersild".

   129 M    ix. Aksel Magnus Sørensen [463] er født den 19 Mar. 1898 i Herning, Aulum, "Jersild".

   130 K    x. Ellen Sørensen [464] blev født den 24 Maj 1899 i Herning, Aulum, "Jersild".

68. Kjeld Grønbæk [343] (Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 17 Mar. 1856 i Herning, Aulum, "Jersild" og døde den 14 Apr. 1922 i en alder af 66 år.

Notater: Kjeld Grønbæk var i en årrække lærer og kirkesanger i Vinding. Indtil han blev indkaldt til soldatertjeneste var han beskæftiget ved landbruget, fortrinsvis på forældrenes gård "Jersild" i Aulum. Ud af en søskendeflok på 11, hvor de 6 blev uddannet til lærer, blev han den første. I 1883 dimittede han fra Blågårds Seminarium. Samme år blev han hjælpelærer ved Vinding skole hvor han i 1884 fik fastansættelse. I 20 vintre samlede han ungdommen i aftenskolen, hvis formål var - foruden den almindelige undervisning - at vække ungdommen til forståelse af menneskelivet i dåbens pagt. Han var medstifter af en foredragsforening. Var i to år formand i mejeribestyrelsen, blev senere denne forenings kasserer. Han har været medlem af menighedsrådet, og medlem af sognerådet for Vinding og Vind sogne. Han var formand for et udvalg, hvis opgave var at få en jernbane til egnen. Siden sygekassens stiftelse i 1898 var han kassens formand og kasserer. I 1924 blev han indvalgt i bestyrelsen af Danmarks Lærerforening 104. kreds. Ses der tilbage på disse småbestillinger og især på arbejdet inden for skolens vægge såvel som virksomheden i kirken, siger lærer Grønbæk, at der mærkes en følelse af ydmyghed, og bønnen fremkommer: "Gid der var arbejdet noget mere, og gid der var gjort noget bedre." Således blev der i 1914 skrevet om Kjeld Grønbæk. Det vil ses at hele hans skolearbejde er udført i Vinding, og at han i denne lange periode har levet med i meget af det, der foregiki sognet - han har antageligt fortsat, til han som 70 årig i 1926 blev efterfulgt af E. Jespersen.

Uddrag af kronik i Holstebro Dagblad fra d. 11. marts 1972.

Om Kjeld:

• Beskæftigelse: Lærer og kirkesanger i Vinding Sogn.

• Uddannelse: Lærer.

Kjeld blev gift med Oline Charlotte Cecilie Nielsen [370] [MRIN: 130] i 1884 i Vinding. Ægteskabet endte med skilsmisse. Oline er født den 19 Maj 1862 i Herning, Aulum, "Kilde Mølle" og døde den 21 Jun. 1902 i en alder af 40 år.

Om Kjeld og Oline:

• Skilsmisse: 21 Jun. 1902.

Deres børn:

+ 131 K    i. Alma Kirstine Grønbæk [477] blev født den 6 Sep. 1885 i Herning, Vinding.

   132 K    ii. Marie Grønbæk [484] blev født den 22 Maj 1887 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk", blev døbt den 29 Maj 1887 i Tvis Kirke, døde den 28 Jun. 1898 i Tvis "Grønbæk"22 i en alder af 11 år, og blev begravet den 4 Jul. 1898 i Tvis Kirkegård.

   133 M    iii. Kristen Grønbæk [485] blev født den 28 Feb. 1889.

+ 134 K    iv. Margrethe Grønbæk [486] er født den 16 Apr. 1891.

   135 K    v. Nielly Grønbæk [489] blev født den 4 Dec. 1892.

Notater: Nielly var sygeplejerske ved Kommunehospitalet i København fra 1915 - 1938. Fra 1. aug 1938 Skolesygeplejerske under Københavns kommunale Skolevæsen. Repræsentant i Københavns kommunale Sygeplejerskeforening fra 1922 - 1938, Næsformand fra 1931.

   136 M    vi. Aage Julius Grønbæk [490] er født den 12 Jun. 1896.

   137 M    vii. Ejner Johan Grønbæk [491] er født den 16 Feb. 1901.

Kjeld blev derefter gift med Mariane Nielsen [371] [MRIN: 131]. Mariane er født den 12 Jun. 1867 i Herning, Vinding, "Thusholt" og døde den 13 Aug. 1936 i en alder af 69 år.

69. Inger Grønbæk [344] (Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 23 Sep. 1857 i Herning, Aulum, "Jersild" og døde den 12 Nov. 1936 i en alder af 79 år.

Inger blev gift med Peder Laugesen [372] [MRIN: 132]. Peder er født den 1 Maj 1857 i Herning, Aulum, "Vrå" og døde den 25 Jun. 1924 i en alder af 67 år.

Om Peder:

• Beskæftigelse: Gårdejer i "Moselund" i Aulum.

Deres børn:

+ 138 K    i. Laura Kathrine Laugesen [492] blev født den 29 Jun. 1888 i Herning, Aulum.

   139 K    ii. Anne Kristine Laugesen [498] er født den 27 Feb. 1891 i Herning, Aulum.

Anne blev gift med Peder Pedersen Østergaard [501] [MRIN: 180]. Peder blev født den 20 Apr. 1880.

+ 140 K    iii. Mathilde Margrethe Laugesen [499] er født den 30 Okt. 1892 i Herning, Aulum.

70. Marie Grønbæk [345] (Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 5 Maj 1859 i Herning, Aulum, "Jersild" og døde den 29 Dec. 1936 i en alder af 77 år.

Marie blev gift med Hans Vilhelm Nielsen [338] [MRIN: 157]. Hans er født den 12 Sep. 1854 og døde den 7 Apr. 1937 i en alder af 82 år.

Om Hans:

• Beskæftigelse: Gårdejer i "Jersild" i Aulum.

Deres børn:

+ 141 K    i. Agnes Nielsen [504] blev født den 26 Aug. 1884 i Herning, Aulum.

+ 142 M    ii. Niels Langballe Nielsen [512] blev født den 19 Dec. 1886 i Herning, Aulum.

+ 143 M    iii. Kristen Grønbæk Nielsen [517] blev født den 15 Sep. 1892 i Herning, Aulum.

+ 144 M    iv. Peder Langballe Nielsen [522] blev født den 4 Maj 1894 i Herning, Aulum.

71. Morten Grønbæk [346] (Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 27 Feb. 1861 i Herning, Aulum, "Jersild" og døde den 29 Jul. 1942 i Aulum "Jersild" i en alder af 81 år.

Notater: Morten var ejer af "Vrå" i Aulum fra 1884 - 1917, var i perioden 1894-1900 medlem af Aulum-Hodsager Sogneråd, medlem af Menighedsrådet fra 1904 - 1926, i denne periode var han Formand i 8 år, medlem af Folketinget fra 1918 - 1926, fra 1928 var han Sparekassedirektør.

Morten blev gift med Mette Margrethe Laugesen [420] [MRIN: 158]. Mette er født den 24 Apr. 1864 og døde den 10 Jan. 1889 i en alder af 24 år.

Deres børn:

+ 145 M    i. Lauge Nedergaard Grønbæk [526] er født den 6 Nov. 1885 i Herning, Aulum og døde den 23 Apr. 1978 i Aulum Plejehjem i en alder af 92 år.

+ 146 K    ii. Anne Kathrine Grønbæk [528] blev født den 12 Dec. 1888 i Herning, Aulum.

Morten blev derefter gift med Emma Kirstine Nielsen [421] [MRIN: 159]. Emma er født den 6 Jan. 1868 i Herning, Aulum, "Kilde Mølle" og døde den 13 Dec. 1951 i Aulum, "Jersild" i en alder af 83 år.

Deres børn:

+ 147 K    i. Margrethe Grønbæk [530] er født den 19 Apr. 1892 i Herning, Aulum og døde i Feb. 1961 i Herning Sygehus i en alder af 68 år.

+ 148 K    ii. Anna Emilie Grønbæk [531] er født den 7 Mar. 1893 i Herning, Aulum og døde i Aug. 1948 i en alder af 55 år.

+ 149 M    iii. Niels Grønbæk [532] blev født den 25 Sep. 1895 i Herning, Aulum.

+ 150 K    iv. Marie Grønbæk [533] er født den 9 Jun. 1898 i Herning, Aulum og døde den 14 Apr. 1937 i København i en alder af 38 år.

+ 151 K    v. Emma Grønbæk [534] er født den 21 Mar. 1901 i Herning, Aulum.

   152 K    vi. Lydia Grønbæk [535] er født den 28 Mar. 1904 i Herning, Aulum.

   153 M    vii. Svend Aage Grønbæk [536] er født den 17 Sep. 1905 i Herning, Aulum og døde den 31 Maj 1967 i Aulum i en alder af 61 år.

+ 154 M    viii. Theodor Grønbæk [537] er født den 17 Jan. 1907 i Herning, Aulum.

+ 155 K    ix. Johanne Grønbæk [538] er født den 11 Maj 1911 i Herning, Aulum.

72. Diderik Grønbæk [363] (Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 26 Apr. 1863 i Herning, Aulum, "Jersild" og døde den 6 Mar. 1938 i en alder af 74 år.

Notater: Diderik var i 1891 elev på Staby Vinterlæreseminarium, dimitterede fra Gedved i 1894, var Lærer ved Estvad skole fra d. 20. jun. 1895. D. 5. okt. 1897 tiltrådte han et embede som enelærer i Volling skole, et embede han udførte frem til d. 30. apr. 1933. Han andvendte sin fritid til oplysende arbejde for ungdommen, han stiftede den stedlige afholdsforening og han var formand for den lokale kreds af Danmarks Lærerforening. Da han i 1933 søgte sin afsked blev sønnen Sigurd hans afløser i embedet.

Uddrag fra kronik i Holstebro Dagblad d. 11. marts 1972.
Diderik havde mange tillidshverv, bl.a. var han
Formand for Balling-Volling Menighedsråd,
Formand for Balling-Volling Forsamlingshus,
Formand for Sydsalling Lærekreds,
Formand for Sydsalling Foredragskreds,
Revisor i Balling Indkøbsforening.

Da Diderik fratrådte sin lærerstilling valgte han at leve sine pensionist tilværelse i Aarhus.

Om Diderik:

• Beskæftigelse: Lærer ved Volling skole.

• Uddannelse: Lærer.

Diderik blev gift med Sidse Margrethe Pedersen [422] [MRIN: 160]. Sidse blev født den 22 Apr. 1873.

Deres børn:

   156 M    i. Axel Christian Grønbæk [572] blev født den 16 Maj 1897 i Skive, Volling.

Notater: A.C. Udvandrede i sine unge år til USA hvor han fra maj 1926 arbejde som ingeniør ved Soutwestern Corporation, i 1935 blev han direktør i The Lummus Company's afd. i London.

Axel blev gift med Else Valborg Mary Rud Hansen [573] [MRIN: 194]. Else er født den 18 Jul. 1903.

+ 157 M    ii. Lars Christian Grønbæk [574] blev født den 18 Sep. 1898 i Skive, Volling.

   158 K    iii. Petra Grønbæk [577] er født den 7 Okt. 1900.

+ 159 M    iv. Sigurd Grønbæk [476] blev født den 31 Maj 1905 i Skive, Volling.

   160 M    v. Frede Grønbæk [579] blev født den 16 Maj 1909 i Skive, Volling.

73. Jens Grønbæk [364] (Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 3 Sep. 1865 i Herning, Aulum, "Jersild".

Notater: Jens bestod eksamen som cand. mag. art i 1885. Fra 1889 - 1935 var han Lærer ved forskellige skoler og kurser, således ved Undervisningsanstalten "København" og Wedels Kursus, ved Frk. Bobergs Pigeskole (senere Falkonergårdens Gymnasium), Gammelholms Latin- og Realskole, Slomanns Skole og Vester Borgerdydskole, sidstnævnte fra 1912 - 1935. Lektor samme sted fra 1919, søgte sin afsked i 1935. Desuden var han ved Søværnets Ingeniørskole fra 1903-1916, og ved Søofficerskolen fra 1905 -1927, Lærer ved Købmandsskolen fra 1898 - 1918. Fra 1. apr. 1905 og til 1. jul. 1934 var han medlem af Eksamenskommisionen for privatister, fra 1927 - 1937 Cencor i Engelsk ved den Handelsvidenskabenlige Læreanstalt.

Tillidshverv:
Medlem af bestyrelsen for Privatskolens fagordnede Læreforening.
Medlem af Danske Statsembedsmænds Samråd.
Formand for Alm. Dansk cand. mag. Organisation.
Medlem af skolekommisionen for Søværnets skoler fra 1922 - 1924.
Formand for Købmandsskolens Pensionskasse.
Sekretær i bestyrelsen for pensionskassen for lærere ved statsunderstøttede handelsskoler.
Siden 1916 repræsentant for det højere undervisningsvæsen i Forbrugsforeningen for Embeds- og Bestillingsmænd samt Læger.
Næstformand i repræsentantskabet fra 1928 - 1930.
Medlem af bestyrelsen for English Debating Club.

Om Jens:

• Beskæftigelse: Lektor ved Vestre Borgerdydskole, København.

• Uddannelse: cand mag. art.

Jens blev gift med Ida Nielsigne Petersen [423] [MRIN: 161]. Ida er født den 6 Okt. 1864 i Kalundborg og døde den 12 Feb. 1916 i en alder af 51 år.

Deres børn:

+ 161 M    i. Gunner Johannes Grønbæk [580] blev født den 18 Nov. 1897 i København.

   162 K    ii. Ellen Grønbæk [581] er født den 8 Feb. 1902 i København.

   163 K    iii. Ida Grønbæk [582] er født den 17 Maj 1903 i København og døde den 9 Dec. 1912 i en alder af 9 år.

Jens blev derefter gift med Anne Kirstine Sørensen [424] [MRIN: 162]. Anne blev født den 2 Jun. 1872 i Slagelse, Hemmeshøj, Stude.

Om Anne:

• Beskæftigelse: Adjunkt ved Ordrup Gymenasium.

75. Hans Grønbæk [366] (Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 10 Sep. 1870 i Herning, Aulum, "Jersild".

Notater: Hans dimitterede fra Jelling Seminarium i 1892. Året efter blev han hjælpelærer ved Kvong skole ved Nr. Nebel. I 1896 blev han førstelærer samme sted. Han har været med i sognets arbejde som medlem af sognerådet, menighedsrådet og værgerådet og været kredsformand for D.L.F. og har stiftet børnebogsamlingen og to sangkor.

Uddrag fra kronik i Holstebro Dagblad d. 11. marts 1972.
Tillidshverv
Medlem af Sognerådet fra 1904 - 1910.
Medlem af Menighedsrådet fra 1903 - 1922.
Repræsentantfor Danmarks Lærerforening for 112. kreds gennem 18 år.
Kontorbestyrer for Vikarkontoret siden 1928.
Bestyrelsesmedlem i Ungdomsforeningen for Nr. Nebel m.fl. sogne siden 1900.
Formand for samme forening siden 1916.
Bestyrelsenmedlem for vestjyske skolemøder i Varde i 26 år.
Formand for samme forening siden 1912.
Formand for Varde Højskolehjem siden 1921.
Formand for foredragsvirksomheden i Kvong fra 1902.
Blev i mange år benyttet på egnen som foredragsholder i foredragsforeninger, husmandsforeninger, landbo- og mejeriforeninger, husholdningsforeninger, Kirkelige Samfund af 1898 og ved skolemøder.

Om Hans:

• Beskæftigelse: Førstelærer ved Kvong skole.

• Uddannelse: Lærer.

Hans blev gift med Ingeborg Elisa Marie Petersen [427] [MRIN: 165] den 11 Maj 1897. Ingeborg blev født den 2 Sep. 1875 i Varde, Kvong, "Asted".

Deres børn:

+ 164 M    i. Svend Grønbæk [588] er født den 4 Mar. 1898 i Varde, Kvong.

+ 165 K    ii. Nana Grønbæk [596] er født den 24 Feb. 1900 i Varde, Kvong.

76. Anders Grønbæk [367] (Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 15 Nov. 1872 i Herning, Aulum, "Jersild".

Notater: Anders dimitterede som lærer fra Silkeborg Seminarium i 1900, Var førstelærer i Hinnerup fra 1903. Han var medlem af menighedsrådet fra i sognet fra 1911 og formand fra 1. nov. 1830, var leder og stifter af den lokale tekniske skole, skrev artikler til dagbladene.

Om Anders:

• Beskæftigelse: Førstelærer ved Hinnerup skole.

• Uddannelse: Lærer.

Anders blev gift med Maren Kristensen [428] [MRIN: 166]. Maren blev født den 21 Sep. 1882 i Favrskov, Vitten.

Deres børn:

+ 166 M    i. Sven Grønbæk [602] er født den 8 Jun. 1905 i Favrskov, Hinnerup.

+ 167 K    ii. Ellen Grønbæk [605] blev født den 22 Feb. 1910 i Favrskov, Hinnerup.

80. Abelone Andersen [335] (Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 20 Jun. 1847 i Holstebro, Tvis, "Over Skautrup", blev døbt den 21 Jun. 1847 i Hjemmedøbt, og døde den 20 Jul. 1918 i en alder af 71 år.

Abelone blev gift med Jørgen Olesen Friis [1479] [MRIN: 506], søn af Ole Friis Christensen [1485] og Ane Marie Pedersdatter [1486], den 4 Jun. 1870 i Tvis Kirke. Jørgen er født den 30 Nov. 1843 i Herning, Aulum og døde den 28 Nov. 1925 i en alder af 81 år.

Deres børn:

+ 168 K    i. Ane Marie Olesen [1480] blev født den 8 Mar. 1871 i Herning, Aulum, Skjerk, blev døbt den 13 Mar. 1871 i Aulum Kirke, og døde den 19 Apr. 1968 i Tvis i en alder af 97 år.

   169 K    ii. Andrea Olesen [1481] er født den 29 Jun. 1875 i Holstebro, Tvis, "Tingagerhus" og døde i 1904 i en alder af 29 år.

   170 M    iii. Ole Olesen [1482] blev født den 10 Maj 1878 i Holstebro, Tvis, "Tingagerhus" og blev døbt den 17 Maj 1878 i Hjemmedøbt.

   171 K    iv. Mariane Olesen [1483] blev født den 1 Mar. 1881 i Holstebro, Tvis, "Over Skautrup", blev døbt den 2 Mar. 1881 i Hjemmedøbt, og døde den 26 Jun. 1973 i Holstebro i en alder af 92 år.

Mariane blev gift med Christen Nørgaard Christensen [1497] [MRIN: 513], søn af Christen Christensen [1540] og Mette Marie [1541], den 27 Mar. 1905 i Holstebro.

81. Kjeld Andersen [336] (Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 15 Jun. 1850 i Holstebro, Tvis, "Over Skautrup", blev døbt den 16 Jun. 1850 i Hjemmedøbt, døde den 20 Jul. 1911 i Viborg Sygehus7 i en alder af 61 år, og blev begravet den 25 Jul. 1911 i Tvis Kirkegård.

Notater: Kjeld er gårdmand i "Damtoft" i Tvis sogn (nu Grønbækvej 1). Gården køber han i 1880 af Anders Christian Majgaard Jensen. I 1883 udvider han gårdens jordareal. Fra "Lauralyst" køber han et jordlod, der er beliggende nord for landevejen.

Om Kjeld:

• Beskæftigelse: Gårdejer.

Kjeld blev gift med Petrine Nielsen [340] [MRIN: 105], datter af Niels Christian Pedersen [1472] og Hustru Ukendt [1982], den 12 Apr. 1879 i Tvis Kirke. Petrine blev født den 2 Maj 1854 i Holstebro, Tvis, "Bækagerhus", blev døbt den 7 Maj 1854 i Tvis Kirke, døde den 12 Jul. 1941 i Tvis, "Damtoft"23 i en alder af 87 år, og blev begravet den 17 Jul. 1941 i Tvis Kirkegård.

Parnotater: Forlovere ved brylluppet: Gårdejer Andrs Christensen af Skautrup og Husmand Jørgen Olesen af Tingager.

Deres børn:

+ 172 M    i. Anders Andersen [1473] er født den 4 Jul. 1879 i Holstebro, Tvis, "Damtoft" og døde den 28 Jul. 1945 i Sakskøbing i en alder af 66 år.

+ 173 M    ii. Anders Kristian Skautrup Andersen [1474] blev født den 29 Dec. 1881 i Holstebro, Tvis, "Damtoft",24 blev døbt den 3 Jan. 1882 i Hjemmedøbt, døde den 16 Nov. 1949 i Tvis i en alder af 67 år, og blev begravet den 22 Nov. 1949 i Tvis Kirkegård.

+ 174 K    iii. Ane Marie Andersen [1475] blev født den 26 Aug. 1883 i Holstebro, Tvis, "Damtoft", blev døbt den 6 Jan. 1884 i Tvis Kirke, døde den 24 Aug. 1921 i Aulum Plejehjem i en alder af 37 år, og blev begravet den 29 Aug. 1921 i Haderup Kirkegård.

+ 175 K    iv. Nielsine Andersen [858] blev født den 24 Jun. 1885 i Holstebro, Tvis, "Damtoft", blev døbt den 26 Jul. 1885 i Tvis Kirke, og døde den 19 Feb. 1962 i Tvis i en alder af 76 år.

+ 176 M    v. Lars Christian Andersen [1476] blev født den 24 Feb. 1887 i Holstebro, Tvis, "Damtoft",25 blev døbt den 25 Feb. 1887 i Hjemmedøbt, døde den 12 Sep. 1955 i Tvis i en alder af 68 år, og blev begravet den 17 Sep. 1955 i Tvis Kirkegård.

+ 177 M    vi. Magnus Andersen [1182] blev født den 4 Feb. 1892 i Holstebro, Tvis, "Damtoft", blev døbt den 26 Feb. 1892 i Hjemmedøbt, og døde den 27 Apr. 1962 i Rud i en alder af 70 år.

+ 178 K    vii. Elisabeth Andersen [24] blev født den 31 Dec. 1894 i Holstebro, Tvis, "Damtoft",26 blev døbt den 8 Feb. 1895 i Hjemmedøbt, døde den 22 Okt. 1980 i Tvis Plejehjem i en alder af 85 år, og blev begravet den 25 Okt. 1980 i Tvis Kirkegård.

+ 179 K    viii. Annine Andersen [1477] blev født den 31 Jul. 1897 i Holstebro, Tvis, "Damtoft",27 blev døbt den 15 Aug. 1897 i Tvis Kirke, og døde den 8 Jan. 1973 i en alder af 75 år.


83. Christen Andersen [1484] (Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 19 Feb. 1857 i Holstebro, Tvis, "Over Skautrup" og døde den 12 Jun. 1933 i en alder af 76 år.

Notater: Christen er den første i "Nørre Skautrup". Gården opstår efter at Christens far Anders udstykker en parcel på 83 Tdl. op til landevejen. Om det er Christen eller det er Anders der opfører den oprindelige gård, står hen i det uvisse.

Om Christen:

• Dåb: 5 Apr. 1857, Tvis Kirke.

• Beskæftigelse: Gårdejer.

Christen blev gift med Inger Kirstine Sørensen [1504] [MRIN: 517], datter af Jens Christopher Sørensen [1548] og Ellen Cathrine Thomasdatter [1549], den 23 Okt. 1884. Inger blev født den 24 Dec. 1861 i Herning, Vinding, "Vejvad" og blev døbt den 26 Dec. 1861 i Hjemmedøbt.

Deres børn:

+ 180 K    i. Marie Elvine Andersen [1505] blev født den 1 Feb. 1885 i Holstebro, Tvis, "Nørre Skautrup".

+ 181 K    ii. Ellen Kathrine Marie Andersen [1506] blev født den 28 Jul. 1887 i Holstebro, Tvis, "Nørre Skautrup" og blev døbt den 31 Jul. 1887 i Hjemmedøbt.

+ 182 K    iii. Andrea Andersen [1507] blev født den 18 Dec. 1889 i Holstebro, Tvis, "Nr. Skautrup" og blev døbt den 18 Dec. 1889 i Hjemmedøbt.

   183 K    iv. Jensine Andersen [1508] blev født den 16 Jul. 1892 i Holstebro, Tvis, "Nr. Skautrup"28 og blev døbt den 24 Jul. 1892 i Tvis Kirke.

+ 184 K    v. Anne Elise Andersen [1509] blev født den 28 Maj 1896 i Holstebro, Tvis, "Nr. Skautrup"29 og blev døbt den 14 Jun. 1896 i Tvis Kirke.


   185 M    vi. Anders Jens Anker Skautrup Andersen [1510] blev født den 14 Apr. 1901 i Holstebro, Tvis, "Morre Mark"30 og blev døbt den 28 Apr. 1901 i Tvis Kirke.

+ 186 M    vii. Jens Anker Andersen [1511] blev født den 19 Maj 1905 i Holstebro, Tvis, "Morreholm" og blev døbt den 1 Jun. 1905 i Tvis Kirke.

84. Inger Andersen [339] (Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 13 Okt. 1860 i Holstebro, Tvis, "Over Skautrup", døde den 9 Apr. 1928 i Tvis8 i en alder af 67 år, og blev begravet den 16 Apr. 1928 i Tvis Kirkegård.

Om Inger:

• Dåb: 17 Okt. 1860, Hjemmedøbt.

Inger blev gift med Jens Sørensen [636] [MRIN: 216], søn af Søren Lund Jensen [635] og Sara Sørensen [1950], den 31 Maj 1883 i Tvis. Jens blev født den 10 Jul. 1857 i Holstebro, Tvis, "Meldgård", blev døbt den 9 Aug. 1857 i Tvis Kirke, døde den 21 Aug. 1905 i Tvis i en alder af 48 år, og blev begravet den 26 Aug. 1905 i Tvis Kirkegård. Et andet navn for Jens var Jens Meldgaard.

Om Jens:

• Beskæftigelse: Gårdejer.

Deres børn:

+ 187 M    i. Søren Lund Sørensen [638] blev født den 19 Nov. 1884 i Holstebro, Tvis, "Meldgård",31 blev døbt den 20 Nov. 1884 i Hjemmedøbt, og døde den 31 Maj 1948 i Tvis i en alder af 63 år.

+ 188 M    ii. Anders Sørensen [639] blev født den 2 Nov. 1886 i Holstebro, Tvis, "Meldgård"32 og blev døbt den 7 Nov. 1886 i Hjemmedøbt.

   189 K    iii. Sara Sørensen [640] blev født den 10 Mar. 1889 i Holstebro, Tvis, "Meldgård" og blev døbt den 17 Mar. 1889 i Tvis Kirke.

Sara blev gift med Jens Kristian Jensen [1690] [MRIN: 576], søn af Købmand Peder Jensen [1939] og Karen Lauritsen [1940], den 19 Maj 1912 i Tvis Kirke.33 Jens blev født den 16 Jun. 1881 i Viborg, Resen.

   190 K    iv. Ane Marie Sørensen [641] blev født den 4 Jan. 1892 i Holstebro, Tvis, "Meldgård"34 og blev døbt den 6 Jan. 1892 i Hjemmedøbt.

Notater: Ane Marie blev uddannet ved husgerning. Efter sin mands død arvede hun Postekspeditør funktionen i Grauballe efter sin mand.

Ane blev gift med Laurids Peder Andersen [1691] [MRIN: 577] den 28 Dec. 1915 i Tvis Kirke.35 Laurids blev født den 28 Apr. 1885 i Grenå, Ålsø, Hesselager.

85. Jens Thomsen Grønbæk [1919] (Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 12 Apr. 1826 i Herning, Vind, "Trækrishus".

Notater: Fra november 1855 tjente han i Degneboligen i Vinding. Han boede en tid på Birkmose Mark i Timring Sogn og senere drev han en lille ejendom "Moselund" på Solsø Hede.

Jens blev gift med Sissel Marie Nielsen [1988] [MRIN: 665], datter af Niels Christensen [1990] og Ane Marie Christiansdatter [1991], den 3 Nov. 1875 i Timring Kirke. Sissel blev født den 16 Jul. 1834 i Holstebro, Tvis, "Sønderhus".

Parnotater: Forlovere ved brylluppet: Mads Nielsen og Christian Nielsen, begge fra Najbjerg i Timring.

Deres barn:

+ 191 M    i. Diderik Grønbæk [1920] blev født den 16 Mar. 1866 i Herning, Timring, 'Birkemose', blev døbt den 30 Mar. 1866 i Herning, Timring Kirke, og døde den 29 Jan. 1950 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod i en alder af 83 år.

7. generation (3x tipoldebørn)


89. Christen Frølund Jensen [181] (Jens6, Jens Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 24 Nov. 1868 i Holstebro, Tvis, "Kragbæk", blev døbt den 29 Nov. 1868 i Tvis, døde den 20 Mar. 1907 i Holstebro Centralsygehus i en alder af 38 år, og blev begravet den 26 Mar. 1907.

Notater: Christen Frølund driver "Kragbæk" frem til 1936.

Om Christen:

• Beskæftigelse: Gådrmand.

Christen blev gift med Johanne Cathrine Jensen [183] [MRIN: 49], datter af Jens Peder Jensen Østergaard [184] og Karen Frølund Pedersen [754], i 1889. Johanne blev født omkring 1868 i Herning, Vinding.

Deres børn:

+ 192 K    i. Mette Marie Jensen [185] blev født den 20 Sep. 1890 i Holstebro, Tvis, "Kragbæk", blev døbt den 9 Nov. 1890 i Tvis, døde den 17 Okt. 1926 i Tvis, "Øster Kragbæk" i en alder af 36 år, og blev begravet den 22 Okt. 1926 i Tvis Kirkegård.36

+ 193 M    ii. Jens Kragbæk Jensen [186] blev født den 5 Mar. 1892 i Holstebro, Tvis, "Kragbæk",37 blev døbt den 13 Mar. 1892 i Tvis Kirke, og døde omkring 1974 i en alder af ca. 82 år.

   194 M    iii. Jens Peder Damgaard Jensen [187] blev født den 18 Mar. 1894 i Holstebro, Tvis, "Kragbæk"38 og blev døbt den 19 Mar. 1894 i Hjemmedøbt.

Notater: Jens Peder driver "Øster Kragbæk" for sin søster efter at hendes mand er blevet dræbt af lynet.
Efter sin søsters død i 1926 overtager han gården. Deres mor Johanne Cathrine flytter ind, og fører hus for ham og sine forældreløse børnebørn.
I 1940 sælger Jens Peder gården.

   195 K    iv. Karen Frølund Jensen [188] blev født den 21 Apr. 1896 i Holstebro, Tvis, "Kragbæk"39 og blev døbt den 1 Maj 1896 i Tvis Kirke.

   196 M    v. Jens Kjeld Jensen [189] blev født den 18 Feb. 1898 i Holstebro, Tvis, "Vester Kragbæk", blev døbt den 25 Feb. 1898 i Hjemmedøbt, døde den 12 Feb. 1914 i Tvis "Vester Kragbæk"40 i en alder af 15 år, og blev begravet den 20 Feb. 1914 i Tvis Kirkegård.

   197 K    vi. Mette Kirstine Jensen [190] blev født den 24 Jan. 1901 i Holstebro, Tvis, "Kragbæk",41 blev døbt den 3 Feb. 1901 i Tvis Kirke, døde den 10 Nov. 1971 i Vildbjerg i en alder af 70 år, og blev begravet i Vildbjerg.

Mette blev gift med Marinus Olesen [1911] [MRIN: 658], søn af Gaardmand Niels Olesen [1912] og Oline Margrethe Poulsen [1913], den 13 Jan. 1932 i Tvis Kirke.42 Marinus blev født den 16 Nov. 1903 i Holstebro, Nr. Felding "Trug".

91. Mogens Christian Mogensen [356] (Inger Didriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 27 Jul. 1860 i Holstebro, "Skærpendal" og døde den 1 Apr. 1926 i Tvis, "Skærpendal" i en alder af 65 år.

Notater: Mogens Christian havde havde en lang og glorvædig karriere:
Pastor vicarius i 1887 ved Vor Frue Kirke i Odense.
Sognepræst i Nimtofte sogn, Trøstrup 1889.
Sognepræst i Astrup-Tulstrup 1894. Provst for Hads- og Ning Herreder 1905 - 1912.
Sognepræst i Gislev-Ellested 1912 - 1926.
Medforstander for Ask Højskole 1894 - 1905.
Formand for Aarhus Amts Kreds af den danske Præstforening 1901 - 1912.
Medlem af foreningen bestyrelse 1912 - 1919.
Formand for Præsteforeningen og redaktør for foreningens blad 1914 - 1919.
Formand for Svendborg amts Plejehjemsforening 1913 - 1918.
Medlem af udvalget om forholdet mellem kirke og stat 1916 og af præstelønningskommissionen 1918.
Formand for Danmarks gejstlige Brandsocietet 1919.
Modtaget ordenen: Ridder af Dannebrog.

Om Mogens:

• Beskæftigelse: Præst.

• Uddannelse: cand teol i 1885.

Mogens blev gift med Martha Johanne Balslev [357] [MRIN: 124] den 28 Sep. 1894. Martha blev født den 28 Sep. 1864.

Deres børn:

   198 M    i. Jens Christian Mogensen [397] blev født den 11 Sep. 1890.

Notater: Ud over sit hverv i Landbrugsministeriet, var Jens Christian Chef for Københavns Understøttelsesforenings hovedkontor. 2 CONT Jens Christian blev i 19?? tildelt den fornemme orden: Ridder af Dannebrog

Jens blev gift med Julie Magrethe Falsen [399] [MRIN: 145]. Julie er født i Oslo, Norge.

   199 K    ii. Else Mogensen [398] er født den 5 Dec. 1891.

Else blev gift med Karl Illum [400] [MRIN: 146] i New York.

Om Karl:

• Beskæftigelse: Snedkermester.

   200 K    iii. Inger Mogensen [401] er født den 28 Aug. 1893. Inger kaldes også Inger Fønss Jørgensen.

Inger blev gift med Kaj Fønss Jørgensen [402] [MRIN: 147]. Kaj er født den 17 Dec. 1884 i Fredericia, Herslev og døde den 26 Sep. 1943 i Fredericia, Herslev i en alder af 58 år.

Om Kaj:

• Beskæftigelse: Sognepræst i Egen sogn, Als.

   201 M    iv. Poul Mogensen [403] blev født den 4 Jan. 1895.

Notater: Poul startede sin karriere som Adjunkt ved Roskilde Katedralskole i 1920. I 1929 blev han Lektor ved Borgerdydskolen. I 1937 flyttede han og familien til Odense hvor han fik en stilling som Rektor ved Odense Katedralskole.

Poul blev gift med Ingrid Kirsten Tang Gravesen [404] [MRIN: 148]. Ingrid er født i Roskilde.

   202 M    v. Svend Mogensen [405] blev født den 7 Maj 1896.

Svend blev gift med Johanne Rosendal [406] [MRIN: 149].

   203 K    vi. Laura Johanne Mogensen [407] blev født den 20 Feb. 1898.

Notater: Laura er bosiddende i København

Laura blev gift med Viggo Madsen [408] [MRIN: 150].

Om Viggo:

• Beskæftigelse: Apoteker, København.

   204 M    vii. Knud Mogensen [409] blev født den 7 Sep. 1899.

Knud blev gift med Anna Mortensen [410] [MRIN: 151].

   205 M    viii. Erik Mogensen [411] blev født den 3 Jan. 1902.

Notater: Erik studerede medecin på Københavns Universitet. Karrieren startede med en stilling som 1. Reservelæge ved Bispebjerg Hospital. Fra 1. april 1939 blev han udnævnt til Overlæge ved Herning Amtssygehus.

Erik blev gift med Erna Rasmussen [412] [MRIN: 152], datter af Vognmand Rasmussen København [1972] og Hustru Ukendt [1983].

   206 M    ix. Ejler Benedikt Mogensen [413] blev født den 5 Jun. 1905.

Ejler blev gift med Kaja Ørum [414] [MRIN: 153], datter af Direktør Ørum Haslev [1973] og Hustru Ukendt [1986].

92. Anna Mogensen [358] (Inger Didriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 17 Mar. 1865 i Holstebro, Tvis, "Skærpendal".

Notater: Anna var kommune Læreinde ved Vejle skolevæsen i perioden 1897 - 1935, havde tilsyn med kommunens plejebørn fra 1925, i bestyrelsen for Dansk Kvindesamfunds Vejlekreds fra 1923 og kasserer for foreningen siden 1931, var nævning ved retsvæsnetfra 1925 og Med domsmand fra 1936 i Vejle Retskreds.

Om Anna:

• Uddannelse: Læreinde.

• Beskæftigelse: Kommune Læreinde i Vejle.

Anna blev gift med Hans Nielsen [359] [MRIN: 125], søn af Niels Jeppesen [1956] og Kirstine Hansdatter [1957], den 1 Dec. 1893 i Tvis Kirke.43 Hans blev født den 17 Aug. 1866.

Om Hans:

• Uddannelse: Lærer.

• Beskæftigelse: Kommunelære i Vejle: Vejle Borgeskole.

Deres børn:

   207 M    i. Jens Christian Dahl Kunov [415] blev født den 11 Nov. 1894. Et andet navn for Jens var Jens Christian Nielsen.

Jens blev gift med Ruth Valeur [416] [MRIN: 154], datter af Valeur Cand. Jur [1975] og Hustru Ukendt [1985].

   208 M    ii. Niels Sundbjerg Kunov [417] blev født den 22 Aug. 1896. Et andet navn for Niels var Niels Sundbjerg Nielsen.

Niels blev gift med Helvig Jensen [418] [MRIN: 155], datter af Jensen Overtelegrafist [1974].

93. Diderikke Kirstine Mogensen [129] (Inger Didriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 24 Aug. 1867 i Holstebro, Tvis, "Skærpendal".

Diderikke blev gift med Iver Jersild Iversen [128] [MRIN: 115] den 1 Dec. 1893 i Tvis Kirke.44 Iver er født den 3 Maj 1867 i Holstebro, Tvis, "Neder Skautrup" og døde den 9 Nov. 1929 i Tvis45 i en alder af 62 år.

Om Iver:

• Beskæftigelse: Gårdejer i Neder Skautrup, Tvis.

Deres børn:

   209 K    i. Anna Iversen [384] blev født den 27 Sep. 1894 i Holstebro, Tvis, "Neder Skautrup" og blev døbt den 3 Okt. 1894 i Tvis Kirke.

   210 M    ii. Svenning Kristian Iversen [389] blev født den 24 Jan. 1897 i Holstebro, Tvis og blev døbt den 31 Jan. 1897 i Hjemmedøbt.

Svenning blev gift med Louise Siersted [390] [MRIN: 141].

+ 211 M    iii. Jens Kristian Iversen [391] blev født den 25 Sep. 1899 i Holstebro, Tvis, "Neder Skautrup"46 og blev døbt den 8 Okt. 1899 i Tvis Kirke.

+ 212 K    iv. Bodil Kathrine Iversen [126] blev født den 17 Jun. 1902 i Holstebro, Tvis, "Neder Skautrup"47 og blev døbt den 6 Jul. 1902 i Hjemmedøbt.

94. Peder Mogensen [360] (Inger Didriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 8 Aug. 1873 i Holstebro, Tvis, "Skærpendal" og døde den 10 Jul. 1930 i en alder af 56 år.

Om Peder:

• Beskæftigelse: Købmand i Følle ved Rønde.

Peder blev gift med Anna Sophie Bredahl [375] [MRIN: 134]. Anna blev født den 25 Feb. 1877.

Deres børn:

   213 M    i. Jens Christian Mogensen [393] er født den 9 Maj 1903 i Syddjurs, Bregnet, Følle.

Jens blev gift med Inga Jørgensen [394] [MRIN: 143].

   214 K    ii. Ellen Bredahl Mogensen [395] er født den 27 Jul. 1912.

Ellen blev gift med Poul Schleicher [396] [MRIN: 144].

Om Poul:

• Beskæftigelse: Prokurist.

95. Marie Kirstine Mogensen [361] (Inger Didriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 18 Nov. 1874 i Holstebro, Tvis, "Skærpendal" og døde den 15 Mar. 1935 i en alder af 60 år.

Notater: Marie Kirstine blev gift 2 gange. Første ægteskab må være opløst i begyndelsen af 1900 tallet. Af hvilken grund vides ikke. Årstallet for opløsningen/skilsmissen er et kvallificeret gæt da hendes 2 første børn i 1909 tager navneforandring til Hald. Endvidere bestyrkes teorien af, at hendes første mand dør kun året før hendes anden mand.

Marie blev gift med Anton Marius Christensen [376] [MRIN: 135], søn af Hans Peder Christensen [1954] og Ane Marie Christensen [1955], den 1 Dec. 1893 i Tvis Kirke.48 Anton er født den 18 Aug. 1864 i Silkeborg, Grønbæk og døde omkring 1899 i en alder af ca. 35 år.

Om Anton:

• Beskæftigelse: Lærer.

Deres børn:

   215 M    i. Jens Christian Hald [380] er født den 16 Dec. 1894. Jens kaldes også Jens Christensen.

   216 M    ii. Hans Hald Navneforandring til "Hald" i 1909 [381] er født den 14 Nov. 1898. Hans kaldes også Christensen.

Hans blev gift med Edith Pedersen [382] [MRIN: 138].

Marie blev derefter gift med Anders Janus Hald [378] [MRIN: 136]. Anders er født den 30 Sep. 1871 og døde den 30 Jan. 1936 i en alder af 64 år.

Om Anders:

• Beskæftigelse: Komunelærer i Vejle.

Deres barn:

   217 M    i. Oskar Hald [377] blev født den 3 Feb. 1903.

Oskar blev gift med Anne Marie Jensen [383] [MRIN: 139].

100. Niels Bjerre Dideriksen [8] (Svenning6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 15 Feb. 1881 i Holstebro, Tvis, "Vester Grønbæk",14 blev døbt den 27 Feb. 1881 i Tvis Kirke, og døde den 22 Nov. 1947 i Tvis, "Vester Grønbæk" i en alder af 66 år.

Notater: Niels overtager fødegården i 1911 efter sin far. Fra året 1919 og til 1935 er han medlem af bankrådet for Holstebro Landmandsbank (nu Vestjysk Bank), var næstformand i bankens bestyrelse i perioden 1932 - 1937, formand for Tvis Mejeri i flere år og formand for Tvis værgeråd frem til 1. okt. 1933.

Om Niels:

• Beskæftigelse: Gårdejer i V. Grønbæk.

Niels blev gift med Bodil Marie Lauridsen [122] [MRIN: 112], datter af Jens Laursen [123] og Maren Pedersen [124], i 1918. Ægteskabet endte med skilsmisse. Bodil er født den 15 Jan. 1890 i Holstebro, Tvis, "Lille Sols" og døde den 6 Dec. 1919 i Tvis, "Vester Grønbæk" i en alder af 29 år.

Om Niels og Bodil:

• Skilsmisse: 1919.

Deres barn:

   218 K    i. Else Katrine Bjerre Dideriksen [125] blev født den 13 Mar. 1919 i Holstebro, Tvis, "Vester Grønbæk"49 og blev døbt den 13 Apr. 1919 i Holstebro Frimenighedskirke.

Else blev gift med Peter Spaabæk Vingtoft Jespersen [1863] [MRIN: 637], søn af Peder Kristian Vingtoft Jespersen [1864] og Else Marie Mouridsen Spaabæk [1865], den 28 Maj 1942 i Tvis Kirke.50 Peter blev født den 6 Aug. 1913 i Herning, Vind, "Vingtoft".

Om Peter:

• Beskæftigelse: Tømrer.

Niels blev derefter gift med Bodil Kathrine Iversen [126] [MRIN: 114], datter af Iver Jersild Iversen [128] og Diderikke Kirstine Mogensen [129], den 9 Aug. 1927 i Nr. Felding Kirke.51 Bodil blev født den 17 Jun. 1902 i Holstebro, Tvis, "Neder Skautrup"47 og blev døbt den 6 Jul. 1902 i Hjemmedøbt.

Parnotater: Forlover: 1- Gaardejer Iver Gerhild Iversen af Øster Skautrup (Neder Skautrup, red.) i Tvis Sogn. 2- Lærer Svenning Kristian Iversen af Slangerup.

Om Bodil:

• Konfirmation: 23 Jul. 1916, Tvis Kirke.52

Deres børn:

+ 219 K    i. Bodil Kirstine Bjerre Dideriksen [127] blev født den 23 Feb. 1930 i Holstebro, Tvis, "Vester Grønbæk",53 blev døbt den 30 Mar. 1930 i Holstebro Frimenighedskirke, og døde den 30 Apr. 2009 i Tvis Kirke i en alder af 79 år.

   220 K    ii. Bodil Bjerre Dideriksen [1875] blev født den 11 Maj 1928 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk",54 blev døbt den 11 Maj 1928 i Hjemmedøbt, døde den 11 Maj 1928 i Tvis, "Grønbæk",55 og blev begravet den 15 Maj 1928 i Tvis Kirkegård.

105. Jørgen Svenstrup Jørgensen [347] (Anne Didriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 16 Jul. 1878 i Herning, Vinding, "Søndergård" og døde den 28 Apr. 1965 i Horsens, Glud i en alder af 86 år.

Om Jørgen:

• Beskæftigelse: Gårdejer i "Barslund" i Hoven.

Jørgen blev gift med Karen Møller Barslund [352] [MRIN: 120] den 8 Maj 1906 i Hoven Kirke. Karen er født den 10 Jun. 1879 i Ringkøbing-Skjern, Hoven, "Barslund" og døde den 9 Dec. 1945 i Hoven, "Barslund" i en alder af 66 år.

Om Karen:

• Beskæftigelse: Husmor.

Deres børn:

   221 K    i. Anne Valdborg Svenstrup [649] blev født den 25 Maj 1907 i Herning, Vinding, "Spåbæk", blev døbt den 23 Jun. 1907 i Vinding, og døde den 21 Nov. 1925 i Hoven, "Barslund" i en alder af 18 år.

   222 K    ii. Asta Marie Svenstrup [881] er født den 10 Apr. 1909 i Ringkøbing-Skjern, Hoven, "Barslund" og døde den 16 Jan. 1933 i Hoven, "Barslund" i en alder af 23 år.

   223 K    iii. Helga Svenstrup [882] er født den 28 Aug. 1911 i Ringkøbing-Skjern, Hoven, "Barslund".

   224 K    iv. Thora Svenstrup [883] er født den 30 Maj 1913 i Ringkøbing-Skjern, Hoven, "Barslund".

   225 K    v. Inger Svenstrup [884] er født den 6 Mar. 1915 i Ringkøbing-Skjern, Hoven, "Barslund" og døde den 21 Mar. 1915 i Varde Sygehus.

   226 M    vi. Anders Barslund Svenstrup [885] er født den 15 Apr. 1916 i Ringkøbing-Skjern, Hoven, "Barslund" og døde den 3 Jun. 1980 i Herning i en alder af 64 år.

   227 M    vii. Jens Kristian Svenstrup [886] er født den 4 Okt. 1918 i Ringkøbing-Skjern, Hoven, "Barslund" og døde den 18 Jul. 1991 i Holstebro Centralsygehus i en alder af 72 år.

   228 K    viii. Else johanne Svenstrup [887] er født den 1 Nov. 1921 i Ringkøbing-Skjern, Hoven, "Barslund".


108. Bodil Kirstine Dideriksen Grønbæk [86] (Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 30 Sep. 1878 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk", blev døbt den 6 Okt. 1878 i Tvis Kirke, og døde den 29 Nov. 1947 i Holstebro i en alder af 69 år.

Om Bodil:

• Konfirmation: 2 Okt. 1892, Vinding Kirke.56

Bodil blev gift med Peder Fonager [210] [MRIN: 59], søn af Lars Christian Sørensen [211] og Cathrine Madsen Schöler [212], den 19 Mar. 1903 i Tvis Kirke.57 Peder er født den 10 Mar. 1877 i Herning, Vinding, "Fonager"58 og døde den 6 Jun. 1961 i Holstebro i en alder af 84 år. Et andet navn for Peder var Fonager Sørensen.

Om Peder:

• Beskæftigelse: Gårdejer.

• Uddannelse: Landmand.

Deres børn:

+ 229 K    i. Katrine Fonager [213] er født den 30 Dec. 1903 i Herning, Vinding, "Fonager" og døde den 4 Mar. 1971 i en alder af 67 år.

   230 M    ii. Lars Christian Fonager [247] er født den 26 Sep. 1905 i Herning, Vinding, "Fonager" og døde den 16 Nov. 1907 i en alder af 2 år.

+ 231 K    iii. Marie Schøler Fonager [248] blev født den 2 Mar. 1908 i Herning, Vinding, "Fonager".

   232 K    iv. Anna Kirstine Fonager [255] blev født den 22 Jun. 1913 i Herning, Vinding, "Fonager".

Notater: Anna Kirstine var på Uldum Højskole i sommeren 1938, Rye Husholdningsskoles Septerberkursus i 1941. I 1945 blev Anne Kirstine ansat hos Isenkræmmer Edward Meldgård, Holstebro.

109. Niels Dideriksen Grønbæk [87] (Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 17 Dec. 1879 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk",18 blev døbt den 18 Dec. 1879 i Hjemmedøbt, døde den 10 Feb. 1947 i Holstebro Centralsygehus i en alder af 67 år, og blev begravet den 15 Feb. 1947 i Vinding.

Notater: Niels er gårdejer i "Virkelyst" i Vinding, er i en årrække bestyrelsesmedlem i Vinding Mejeri og for Vinding og Omegns Landboforening. Kilde: Vinding Sogn af Esbern Jespersen

Om Niels:

• Beskæftigelse: Gårdejer.

Niels blev gift med Karen Jensen Vejvad [256] [MRIN: 76], datter af Mikkel Jensen Vejvad [257] og Mariane Fonager Jensen [230], den 12 Sep. 1912 i Holstebro. Karen blev født den 26 Dec. 1883 i Herning, Vinding, "Vejvad", blev døbt den 30 Dec. 1883 i Vinding, og døde den 9 Feb. 1976 i Vinding i en alder af 92 år.

Deres børn:

+ 233 K    i. Anne Dideriksen Grønbæk [261] blev født den 19 Dec. 1913 i Herning, Vinding, "Virkelyst", blev døbt den 15 Feb. 1914 i Vinding, og døde den 1 Aug. 1985 i Holstebro i en alder af 71 år.

+ 234 M    ii. Niels Dideriksen Grønbæk [266] blev født den 27 Nov. 1917 i Herning, Vinding, "Virkelyst".

   235 K    iii. Agnes Mariane Dideriksen Grønbæk [271] blev født den 16 Feb. 1919 i Herning, Vinding, "Virkelyst".

Notater: Agnes blev udlært kommis i Tvis Brugsforening og arbejdede som sådan i nogle år indtil hun begyndte at læse til læreinde. Som sådan dimitterede hun i 1952 fra Den Frie Lærerskole i Ollerup, fik stipendium til Årskursus på Statens Tegne og Sløjdskole i København.
Agnes var en tid læreinde ved Notodden skole, Norge i 1953. I 1954 blev hun fastansat som læreinde ved Vissing Skole på Fyn.
Efter at hun gik på pension flyttede hun til Herning.
Såvidt det vides, har Agnes altid levet alene.

   236 M    iv. Kjeld Dideriksen Grønbæk [272] er født den 19 Jul. 1926 i Herning, Vinding, "Virkelyst".

Notater: Kjeld var beskæftiget ved landbruget indtil 1945. I vinteren 1945-1946 var han på Uldum Højskole, aftjente værnepligt ved Livgarden i 1947-1948, blev derefter optaget på Th. Lang's Seminarium i 1949, og dimitterede som lærer i 1953. Derefter fik han ansættelse ved Dronningborg Skole.

Kjeld blev gift med Helga Christensen [273] [MRIN: 83], datter af Kresten Visti Christensen [274] og Dorthea Kirstine Nielsen [275]. Helga er født den 5 Dec. 1927 i Bøstrup.

110. Diderik Dideriksen Grønbæk [88] (Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 12 Dec. 1882 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk", blev døbt den 13 Dec. 1882 i Hjemmedøbt, døde den 24 Feb. 1947 i Holstebro19 i en alder af 64 år, og blev begravet den 3 Mar. 1947 i Tvis Kirkegård.

Notater: I 1910 overtager Didrik "Grønbæk" efter sin far. Didrik var en særdeles aktiv mand, både i kommunalpolitik og inden for landbruget og dets organisationer. Han sad med i den første bestyrelse for Tvis Forsamlingshus, der blev indviet i oktober 1909. Efter 2 år overtog han formandsposten. I 1913 blev han medlem af Tvis Sogneråd, og blev valgt til Sognerådsformand med tiltrædelse d. 1. april 1914. Desuden sad han i bestyrelsen for de Samvirkende Sognerådsforeninger. Formand for Ringkøbing Amts Sognerådsforening og for Hjerm-Ginding Herreds Kommunalforening. I perioden 1935-1936 var han Formand for Hjerm-Ginding Herreds Landboforening. I 1922 blev valgt til formand for Holstebro og Omegns Højskoleforening. Han var medlem af menighedsrådet for Holstebro Frimenighed. Formand for Holstebro Kredsens Venstre. I perioden 1927-1932 var han Formand for Tvis Mejeri og blev i 1938 Amtsregnskabskonsulent for Ringkøbing Amt.

Om Diderik:

• Beskæftigelse: Gårdejer.

• Uddannelse: Landmand.

Diderik blev gift med Karen Sognstrup Jacobsen [276] [MRIN: 85], datter af Jacob Jacobsen Halgaard [277] og Ingeborg Cristensen [278], den 14 Okt. 1910 i Tvis Kirke.59 Karen blev født den 12 Okt. 1887 i Holstebro, Tvis, "Nr. Halgård", blev døbt den 16 Okt. 1887 i Hjemmedøbt, og døde den 6 Sep. 1968 i Tvis i en alder af 80 år.

Om Karen:

• Konfirmation: 6 Okt. 1901, Holstebro Valgmenighedskirke.60

Deres børn:

+ 237 M    i. Kjeld Grønbæk [298] blev født den 17 Nov. 1911 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk",61 blev døbt den 10 Dec. 1911 i Holstebro Valgmenighedskirke, og døde den 6 Nov. 1983 i Tvis, "Grønbæk" i en alder af 71 år.

+ 238 M    ii. Jacob Halgaard Grønbæk [306] blev født den 21 Jun. 1914 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk"62 og blev døbt den 26 Jul. 1914 i Holstebro Frimenighedskirke.

+ 239 M    iii. Sigurd Grønbæk [311] blev født den 26 Aug. 1916 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk",63 blev døbt den 1 Okt. 1916 i Holstebro Frimenighedskirke, døde den 29 Nov. 2004 i Vinderup i en alder af 88 år, og blev begravet den 3 Dec. 2004 i Vinderup Kirke.

+ 240 M    iv. Svenning Grønbæk [317] blev født den 25 Maj 1922 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk" og blev døbt den 25 Jun. 1922 i Holstebro Frimenighedskirke.


111. Maren Dideriksen Grønbæk [89] (Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 14 Feb. 1885 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk", blev døbt den 19 Feb. 1885 i Hjemmedøbt, døde den 27 Nov. 1965 i Holstebro i en alder af 80 år, og blev begravet den 30 Nov. 1965 i Holstebro, Kirkegårdskapellet.20

Notater: Maren var på husholdningsskolen "Borrehus" i Kolding, vinteren 1910-1911.

Om Maren:

• Konfirmation: 9 Apr. 1899, Holstebro Valgmenighedskirke.64

Maren blev gift med Bertel Bjerre Sørensen Kjærgaard [322] [MRIN: 100], søn af Søren Madsen Kjærgaard [323] og Sidsel Bertelsen Bjerre [324], den 8 Okt. 1912 i Holstebro Valgmenighedskirke.65 Bertel er født den 7 Mar. 1882 i Holstebro, Naur, "Sdr. Kjærgaard" og døde den 13 Feb. 1962 i Holstebro i en alder af 79 år.

Om Bertel:

• Beskæftigelse: Gårdejer.

• Uddannelse: Landmand.

Deres børn:

   241 K    i. Sidsel Ragnhild Kjærgaard [325] blev født den 31 Jan. 1914 i Holstebro, Mejrup, "Vester Kobberup".

Notater: I sommeren 1941 var Sidsel på Vallekilde Højskole.

+ 242 K    ii. Anna Marie Grønbæk Kjærgaard [326] er født den 8 Dec. 1915 i Holstebro, Mejrup, "Vester Kobberup" og døde efter 1996.


113. David Dideriksen Grønbæk [23] (Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 19 Jun. 1895 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk",21 blev døbt den 23 Jun. 1895 i Holstebro Valgmenighedskirke, og døde den 25 Jul. 1975 i Tvis Plejehjem i en alder af 80 år. Et andet navn for David var David Dideriksen.

Notater: David var født og opvokset på gården "Grønbæk" i Tvis. I sine unge år hjalp han sine forældre med at drive fødegården, og han var desuden ude at tjene en kortere periode. Efter giftemålet med Elisabeth Andersen fra "Damtoft" i Tvis overtog parret d. 1. august 1918 ejendommen "Løkkensprøve" i Vinding. Ejendommen der var på 40 Tdr. land, drev de frem til 1922, da de købte gården "Nr. Skautrup" i Tvis. "Nr. Skautrup" blev udstykket fra "Over Skautrup" i 1879, som Davids oldemor, Inger Nielsdatter Høgild, købte i 1837. Gården var i de forløbne år blevet restaureret. David drev med stor dygtighed "Nr. Skautrup" frem til 1956. I Davids tid på "Nr. Skautrup" er der bl. a. tilplantet 5 Tdr. land plantage, foruden adskillige meter læhegn. I vinteren 1950/51 hærgede en skypumpe gården, der mest ramte laden. I 1951 blev der bygget en ny lade, og samtidig blev stalden udvidet og restaureret. I 1956 overtog ægteparrets yngste søn Henry gården, samtidig blev der opført et nyt stuehus, umiddelbart sydøst for gården. I Stuehuset blev der etableret en lejlighed i tag etagen, hvor David og Elisabeth Grønbæk blev boende, indtil de i 1971 flyttede til Tvis Plejehjem.

Om David:

• Beskæftigelse: Gårdejer.

• Uddannelse: Landmand.

• Navneforandring: 15 Nov. 1905.21 Ifølge bevilling af 15 nov 1905 er navnet ændret til: Davis Dideriksen Grønbæk.

David blev gift med Elisabeth Andersen [24] [MRIN: 7], datter af Kjeld Andersen [336] og Petrine Nielsen [340], den 14 Aug. 1918 i Holstebro Rådhus.66 Status for par: gift. Elisabeth blev født den 31 Dec. 1894 i Holstebro, Tvis, "Damtoft",26 blev døbt den 8 Feb. 1895 i Hjemmedøbt, døde den 22 Okt. 1980 i Tvis Plejehjem i en alder af 85 år, og blev begravet den 25 Okt. 1980 i Tvis Kirkegård. Et andet navn for Elisabeth var Lis.

Om Elisabeth:

• Konfirmation: 4 Apr. 1909, Nr. Felding Kirke.67

Deres børn:

+ 243 K    i. Anna Grønbæk [25] blev født den 17 Feb. 1920 i Herning, Vinding, døde den 15 Maj 1990 i Borbjerg i en alder af 70 år, og blev begravet den 19 Maj 1990 i Borbjerg Kirkegård.

+ 244 K    ii. Kathrine Grønbæk [36] blev født den 17 Aug. 1921 i Herning, Vinding, døde den 16 Apr. 2009 i Vinkelvejcentret, Ølgod i en alder af 87 år, og blev begravet den 21 Apr. 2009 i Ølgod Kirke.

+ 245 M    iii. Kjeld Grønbæk [43] blev født den 18 Feb. 1923 i Holstebro, Tvis, "Nr. Skautrup", blev døbt den 18 Mar. 1923 i Holstebro Frimenighedskirke,68 døde den 30 Apr. 2015 i Assens i en alder af 92 år, og blev begravet den 5 Maj 2015 i Assens, Helnæs, Helnæs Kirkegård.

+ 246 K    iv. Erna Grønbæk [5] blev født den 5 Maj 1924 i Holstebro, Tvis, "Nr. Skautrup",69 blev døbt den 29 Maj 1924 i Holstebro Frimenighedskirke, døde den 21 Sep. 2015 i Holstebro, Tvis i en alder af 91 år, og blev begravet den 25 Sep. 2015 i Tvis Kirkegård.

+ 247 K    v. Hilda Grønbæk [51] blev født den 9 Maj 1925 i Holstebro, Tvis, "Nr. Skautrup",70 blev døbt den 7 Jun. 1925 i Holstebro Frimenighedskirke, og døde omkring 1999 i Aarhus i en alder af ca. 74 år.

+ 248 M    vi. Henry Grønbæk [57] blev født den 11 Okt. 1926 i Holstebro, Tvis, "Nr. Skautrup",71 blev døbt den 21 Nov. 1926 i Holstebro Frimenighedskirke, døde den 7 Jul. 1999 i Tvis Plejehjem i en alder af 72 år, og blev begravet den 10 Jul. 1999 i Tvis Kirkegård.

+ 249 K    vii. Alma Grønbæk [66] blev født den 2 Aug. 1932 i Holstebro, Tvis, "Nr. Skautrup",72 blev døbt den 28 Aug. 1932 i Holstebro Frimenighedskirke, og døde den 20 Jan. 2010 i Herning i en alder af 77 år.

116. Anine Grønbæk [433] (Peder6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 14 Feb. 1882 i Herning, Aulum, "Jersild".

Anine blev gift med Jeppe Peder Anthon Larsen [434] [MRIN: 169]. Jeppe blev født den 13 Dec. 1880 i Herning, Ørre.

Om Jeppe:

• Beskæftigelse: Gårdejer i "Nybogård" i Nøvling, Skibbild.

Deres børn:

   250 M    i. Peder Grønbæk Larsen [435] er født den 15 Apr. 1918.

Notater: Peder var på Hammerum Landbrugsskole i 1941-1942. Den 1. maj 1949 overtog han "Teglgård" i Skovsborg ved Rødkjærsbro.

Peder blev gift med Inger Lilly Kirstine Jensen [617] [MRIN: 209] den 3 Jun. 1949. Inger er født den 25 Mar. 1921.

   251 K    ii. Karen Marie Larsen [436] er født den 15 Maj 1921.

   252 M    iii. Lars Sigurd Larsen [437] er født den 30 Apr. 1923.

   253 K    iv. Anne Grønbæk Larsen [438] er født den 3 Dec. 1924.

117. Niels Grønbæk [439] (Peder6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 24 Okt. 1884 i Herning, Aulum.

Notater: Niels dimitterede med lærereksamen fra Hjørring Seminarium i 1916, Blev i 1920 ansat som kommunelærer i Vorgod Østre skole.

Om Niels:

• Beskæftigelse: Lærer i Vorgod.

• Uddannelse: Lærer.

Niels blev gift med Ida Jensen [440] [MRIN: 170] den 2 Sep. 1921. Ida blev født den 19 Apr. 1884.

Deres barn:

   254 M    i. Palle Grønbæk [441] er født den 29 Aug. 1922.

Palle blev gift med Ellen Kirstine [618] [MRIN: 210].

121. Søren Jul Sørensen [445] (Ane Grønbæk6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 26 Dec. 1885 i Herning, Aulum, "Tved" og døde den 8 Sep. 1941 i en alder af 55 år.

Om Søren:

• Beskæftigelse: Gårdejer i "Hedager" i Vildbjerg.

Søren blev gift med Bertha Junine Sønderby [446] [MRIN: 171]. Bertha er født den 12 Jun. 1897 i Herning, Vildbjerg og døde den 12 Dec. 1941 i en alder af 44 år.

Deres børn:

   255 M    i. Jens Jul Sørensen [465] er født den 30 Mar. 1920 i Herning, Vildbjerg.

   256 M    ii. Iver Jul Sørensen [466] er født den 29 Apr. 1921 i Herning, Vildbjerg.

   257 M    iii. Svend Jul Sørensen [467] er født den 3 Sep. 1922 i Herning, Vildbjerg.

   258 M    iv. Gunnar Jul Sørensen [468] er født den 27 Jan. 1924 i Herning, Vildbjerg.

Gunnar blev gift med Astrid Nielsen [619] [MRIN: 211] den 13 Aug. 1949. Astrid er født den 4 Okt. 1925.

   259 M    v. Knud Jul Sørensen [620] er født den 16 Mar. 1926 og døde den 8 Aug. 1934 i en alder af 8 år.

   260 M    vi. Aage Jul Sørensen [470] er født den 21 Jul. 1927 i Herning, Vildbjerg og døde den 21 Apr. 1928.

+ 261 K    vii. Anne Jul Sørensen [469] er født den 12 Feb. 1929 i Herning, Vildbjerg.

   262 M    viii. Aage Jul Sørensen [623] er født den 7 Apr. 1932.

   263 K    ix. Else Marie Jul Sørensen [471] er født den 26 Mar. 1934 i Herning, Vildbjerg.

   264 K    x. Ellen Jul Sørensen [472] er født den 22 Jul. 1936 i Herning, Vildbjerg.

123. Villum Alfred Sørensen [448] (Ane Grønbæk6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 12 Feb. 1888 i Herning, Aulum, "Tved".

Notater: Villum var på Tommerup Højskole i 1912-1913, på Haslev udvidet Højskole 1918-1919. I 1921 overtog han "Gummerup" i Glamsbjerg. Gården var på 14 Tdr. Land.

Om Villum:

• Beskæftigelse: Gårdejer i "Gummerup", Glamsbjerg.

Villum blev gift med Martha Christensen Pedersen [449] [MRIN: 172] den 6 Okt. 1921. Martha blev født den 27 Apr. 1886 i Assens, Haarby.

Deres børn:

   265 M    i. Jens Christian Grønbæk Sørensen Jens var ugift [473] er født den 13 Mar. 1924 i Vordingborg, Køng.

Notater: Jens Chr. var på Tommerup Højskole i 1949-1950

   266 M    ii. Aksel Grønbæk Sørensen [474] er født den 18 Nov. 1925 i Vordingborg, Køng.

Notater: Aksel var på Rønde Højskole i 1950-1951.

   267 M    iii. Verner Emanuel Grønbæk Sørensen [475] er født den 4 Feb. 1931 i Vordingborg, Køng.

126. Anna Grønbæk Sørensen [452] (Ane Grønbæk6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 23 Jun. 1891 i Herning, Aulum, "Jersild".

Anna blev gift med Jens Nørgaard Jensen [453] [MRIN: 173] den 14 Dec. 1923 i Aulum Kirke. Jens blev født den 3 Apr. 1888 i Herning, Snejbjerg, "Helstrup".73

Om Jens:

• Beskæftigelse: Gårdejer i "Haurids" i Tvis.

Deres børn:

   268 K    i. Kirstine Nørgaard Jensen [457] er født den 27 Feb. 1925 i Holstebro, Tvis, "Haurids" og blev døbt den 28 Feb. 1925 i Hjemmedøbt.

   269 M    ii. Jens Kristian Nørgaard [458] er født den 18 Maj 1926 i Holstebro, Tvis, "Haurids"74 og blev døbt den 13 Jun. 1926 i Tvis Kirke. Jens kaldes også Jens Kristian Nørgaard Jensen.74

   270 K    iii. Anna Hilda Nørgaard Jensen [459] er født den 10 Feb. 1929 i Holstebro, Tvis, "Haurids"75 og blev døbt den 25 Feb. 1929 i Hjemmedøbt.

   271 M    iv. Vagn Aage Nørgaard [460] er født den 4 Dec. 1930 i Holstebro, Tvis, "Haurids"76 og blev døbt den 14 Dec. 1930 i Tvis Kirke. Vagn kaldes også Vagn Aage Nørgaard Jensen.

   272 M    v. Dødfødt søn [1872] er født den 16 Okt. 1927 i Holstebro, Tvis, "Haurids"77 og døde den 16 Okt. 1927 i Tvis, "Haurids".

131. Alma Kirstine Grønbæk [477] (Kjeld6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 6 Sep. 1885 i Herning, Vinding.

Alma blev gift med Niels Christian Hedegaard [478] [MRIN: 175]. Niels blev født den 10 Jun. 1880.

Om Niels:

• Beskæftigelse: Gårdejer.

Deres børn:

   273 K    i. Rigmor Oline Hedegaard [479] er født den 22 Jun. 1907.

Rigmor blev gift med Hans Christian Jensen Fonager [480] [MRIN: 176], søn af Anders Fonager [221] og Stine Toustrup Veivad [686]. Hans er født den 23 Maj 1903 i Herning, Vinding, "Fonager" og blev døbt den 1 Jun. 1903 i Vinding.

Om Hans:

• Beskæftigelse: Landsretssagfører.

   274 K    ii. Hilda Hedegaard [205] er født den 2 Jun. 1909.

   275 M    iii. Vagn Hedegaard [233] er født den 23 Mar. 1911.

   276 K    iv. Ida Hedegaard [419] er født den 2 Jul. 1916.

134. Margrethe Grønbæk [486] (Kjeld6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 16 Apr. 1891.

Margrethe blev gift med Johannes Blide [487] [MRIN: 177]. Johannes blev født den 27 Aug. 1890.

Om Johannes:

• Beskæftigelse: Sagfører.

• Uddannelse: cand. jur.

Deres barn:

   277 M    i. Jens Kjeld Blide [488] er født den 29 Maj 1928.

138. Laura Kathrine Laugesen [492] (Inger Grønbæk6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 29 Jun. 1888 i Herning, Aulum.

Laura blev gift med Peder Jensen Kildsgaard [493] [MRIN: 178]. Peder blev født den 23 Jul. 1874.

Om Peder:

• Beskæftigelse: Handelsmand.

Deres børn:

   278 K    i. Lydia Kildsgaard [494] er født den 3 Aug. 1912.

   279 M    ii. Theodor Kilsgaard [495] er født den 31 Mar. 1914.

   280 M    iii. Christen Ricardt Kildsgaard [496] blev født den 4 Jan. 1916.

   281 M    iv. Poul Henning Kildsgaard [497] er født den 21 Apr. 1931.

140. Mathilde Margrethe Laugesen [499] (Inger Grønbæk6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 30 Okt. 1892 i Herning, Aulum.

Mathilde blev gift med Jens Pedersen Østergaard [500] [MRIN: 179]. Jens er født den 20 Apr. 1892.

Om Jens:

• Beskæftigelse: Gårdejer i "Moselund" i Aulum.

Deres børn:

   282 M    i. Peter Moselund Østergaard [502] er født den 13 Nov. 1925 i Herning, Aulum, "Moselund".

   283 M    ii. Kristian Kirkebæk Østergaard [503] er født den 13 Mar. 1927 i Herning, Aulum, "Moselund".

141. Agnes Nielsen [504] (Marie Grønbæk6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 26 Aug. 1884 i Herning, Aulum.

Agnes blev gift med Lauge Østergaard [505] [MRIN: 181]. Lauge blev født den 10 Okt. 1886 i Herning, Aulum.

Om Lauge:

• Beskæftigelse: Gårdejer i Aulum.

Deres børn:

   284 M    i. Christian Østergaard [506] er født den 12 Aug. 1914 i Herning, Aulum.

   285 K    ii. Mariane Østergaard [507] er født den 24 Dec. 1915 i Herning, Aulum.

   286 M    iii. Johannes Østergaard [508] er født den 16 Jun. 1917 i Herning, Aulum.

   287 K    iv. Marie Østergaard [509] er født den 12 Sep. 1920 i Herning, Aulum.

   288 M    v. Agner Theodor Østergaard [510] er født den 20 Nov. 1922 i Herning, Aulum.

   289 K    vi. Gudrun Margrethe Østergaard [511] er født den 18 Apr. 1925 i Herning, Aulum.

142. Niels Langballe Nielsen [512] (Marie Grønbæk6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 19 Dec. 1886 i Herning, Aulum.

Notater: Ud over at bestride embedet som Sognefoged i Aulum fra 1932, havde Niels Langballe tid til mange tillidshverv i sognet. Han var i bestyrelsen for Hammerum Herreds Hesteforsikring fra 1932, medlem af Sognerådet fra 1929 - 1937, i bestyrelsen for Ljørring Mejeri fra 1929 og dets Formand fra 1939, medlem af Skolekommisionen fra 1934, Hegnsynsmand fra 1932, medlem af Tyendeforligskommisionen fra 1937, i bestyrelsen for den konservarive vælgerforening for Holstebrokredsens østlige del fra 1935.

Om Niels:

• Beskæftigelse: Sognefoged i Aulum og Gårdejer i "Jersild" i Aulum.

Niels blev gift med Else Johanne Langballe Nielsen [513] [MRIN: 182] den 10 Aug. 1916. Else blev født den 4 Nov. 1890. Et andet navn for Else var Else Johanne Lundsgaard.

Deres børn:

+ 290 K    i. Marie Grønbæk Nielsen [514] blev født den 23 Aug. 1917 i Herning, Aulum, "Jersild".

   291 M    ii. Hans Vilhelm Nielsen [515] er født den 24 Apr. 1920 i Herning, Aulum.

Hans blev gift med Marie Nielsen [481] [MRIN: 208].

   292 M    iii. Peder Langballe Nielsen [516] er født den 3 Nov. 1929 i Herning, Aulum.

143. Kristen Grønbæk Nielsen [517] (Marie Grønbæk6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 15 Sep. 1892 i Herning, Aulum.

Notater: Kristen dimitterede fra seminariet i 1915, blev umiddelbart efter ansat ved Korsvejens Skole i Tårnby (Amager) Kommune. Var medlem af Sundby Menighedsråd og Formand for Korsvejens Skoles lærerråd.

Om Kristen:

• Beskæftigelse: Kommunelærer i Tårnby.

• Uddannelse: Lærer.

Kristen blev gift med Agnes Dorthea Larsen [518] [MRIN: 183]. Agnes blev født den 13 Apr. 1892.

Om Agnes:

• Uddannelse: Lærer, 1914.

Deres børn:

   293 K    i. Ruth Grønbæk-Nielsen [519] er født den 23 Nov. 1925 i København, Sundby.

   294 K    ii. Aase Grønbæk-Nielsen [520] er født den 1 Jul. 1927 i København, Sundby.

   295 K    iii. Ellen Grønbæk-Nielsen [521] er født den 12 Feb. 1930 i København, Sundby.

144. Peder Langballe Nielsen [522] (Marie Grønbæk6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 4 Maj 1894 i Herning, Aulum.

Notater: Peder dimitterede fra seminariet i 1919.

Om Peder:

• Beskæftigelse: Lærer i Hårup.

• Uddannelse: Lærer.

Peder blev gift med Hedvig Langballe Nielsen [523] [MRIN: 184]. Hedvig blev født den 29 Feb. 1892. Et andet navn for Hedvig var Hedvig Madsen.

Deres børn:

   296 K    i. Kamma Langballe Nielsen [524] er født den 28 Aug. 1923.

   297 M    ii. Bent Langballe Nielsen [525] er født den 13 Mar. 1925.

145. Lauge Nedergaard Grønbæk [526] (Morten6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 6 Nov. 1885 i Herning, Aulum og døde den 23 Apr. 1978 i Aulum Plejehjem i en alder af 92 år.

Om Lauge:

• Beskæftigelse: Gårdejer i Aulum.

Lauge blev gift med Jenny Catrine Jensen [527] [MRIN: 185] den 9 Nov. 1911 i Aulum. Jenny er født den 5 Aug. 1891 i Faaborg-Midtfyn, Vester Åby og døde den 15 Maj 1976 i Aulum Plejehjem i en alder af 84 år.

Deres børn:

+ 298 M    i. Agner Frederik Grønbæk [546] blev født den 16 Mar. 1915 i Herning, Aulum.

+ 299 K    ii. Margrethe Grønbæk [547] er født den 5 Dec. 1916 i Herning, Aulum, "Tved".

+ 300 K    iii. Marie Grønbæk [482] er født den 31 Okt. 1918 i Herning, Aulum, "Tved".

+ 301 M    iv. Johannes Grønbæk [548] er født den 16 Apr. 1921 i Herning, Aulum, "Tved".

   302 K    v. Nanna Grønbæk [549] er født den 16 Apr. 1921 i Herning, Aulum, "Tved".

+ 303 K    vi. Anna Elisabeth Grønbæk [550] er født den 23 Sep. 1924 i Herning, Aulum, "Tved".

+ 304 M    vii. Ejnar Grønbæk [551] er født den 6 Feb. 1926 i Herning, Aulum, "Tved".

+ 305 M    viii. Gunner Grønbæk [552] er født den 1 Mar. 1933 i Herning, Aulum, "Tved".

146. Anne Kathrine Grønbæk [528] (Morten6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 12 Dec. 1888 i Herning, Aulum.

Anne blev gift med Ole Jensen [529] [MRIN: 186]. Ole blev født den 9 Feb. 1888.

Om Ole:

• Beskæftigelse: Gårdejer i Aulum.

Deres børn:

   306 K    i. Gerda Grønbæk Jensen [553] er født den 28 Jul. 1913 i Herning, Aulum.

   307 M    ii. Alfred Grønbæk Jensen [554] er født den 3 Mar. 1915 i Herning, Aulum.

147. Margrethe Grønbæk [530] (Morten6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 19 Apr. 1892 i Herning, Aulum og døde i Feb. 1961 i Herning Sygehus i en alder af 68 år.

Margrethe blev gift med Peter Christian Laugesen [539] [MRIN: 187]. Peter er født den 3 Jan. 1886 og døde i Nov. 1961 i Herning Sygehus i en alder af 75 år.

Om Peter:

• Beskæftigelse: Tømmerhandler i Aulum.

Deres børn:

+ 308 M    i. Aksel Grønbæk Laugesen [555] er født den 8 Aug. 1914 i Herning, Aulum og døde den 27 Okt. 2005 i Aulum Kirkegård i en alder af 91 år.

   309 M    ii. Gunnar Grønbæk Laugesen [556] er født den 25 Jun. 1917 i Herning, Aulum og døde omkring 1948 i en alder af ca. 31 år. Årsagen til hans død var Flystyrt.

Notater: Gunnar var en af landets første svæveflyver.

148. Anna Emilie Grønbæk [531] (Morten6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 7 Mar. 1893 i Herning, Aulum og døde i Aug. 1948 i en alder af 55 år.

Anna blev gift med Aage J.G. Madsen [540] [MRIN: 188]. Aage er født den 14 Mar. 1892.

Om Aage:

• Beskæftigelse: Adjunkt ved Aalborg Katedralskole.

Deres børn:

   310 K    i. Meta Kristine Grønbæk Madsen [557] er født den 29 Aug. 1921 i Aalborg.

   311 M    ii. Frode Grønbæk Madsen [558] er født den 17 Aug. 1923 i Aalborg og døde den 16 Mar. 1999 i en alder af 75 år.

   312 K    iii. Emma Grønbæk Madsen [559] er født den 14 Apr. 1925 i Aalborg.

   313 M    iv. Georg Grønbæk Madsen [560] er født den 25 Jan. 1927 i Aalborg.

149. Niels Grønbæk [532] (Morten6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 25 Sep. 1895 i Herning, Aulum.

Om Niels:

• Beskæftigelse: Gårdejer i Sir.

Niels blev gift med Agathe Lund [541] [MRIN: 189]. Agathe blev født den 10 Jan. 1898.

Deres børn:

   314 M    i. Hans Lund Grønbæk [561] er født den 17 Jul. 1923 i Holstebro, Sir.

   315 M    ii. Svend Villy Grønbæk [562] er født den 20 Sep. 1925 i Holstebro, Sir.

   316 K    iii. Magde Johanne Grønbæk [563] er født den 17 Jun. 1930 i Holstebro, Sir.

150. Marie Grønbæk [533] (Morten6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 9 Jun. 1898 i Herning, Aulum og døde den 14 Apr. 1937 i København i en alder af 38 år.

Marie blev gift med Henrik Sørensen [542] [MRIN: 190]. Henrik er født den 15 Mar. 1891.

Om Henrik:

• Beskæftigelse: Postbud i København.

Deres børn:

   317 K    i. Gytha Grønbæk Sørensen [564] er født den 13 Aug. 1921 i København.

   318 M    ii. Tage Grønbæk Sørensen [565] er født den 3 Jun. 1925 i København.

   319 K    iii. Ida Grønbæk Sørensen [566] er født den 19 Jan. 1927 i København.

151. Emma Grønbæk [534] (Morten6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 21 Mar. 1901 i Herning, Aulum.

Emma blev gift med Valderma Lund [543] [MRIN: 191]. Valderma er født den 1 Aug. 1898.

Om Valderma:

• Beskæftigelse: Smedemester i Aulum.

Deres børn:

   320 M    i. Hugo Grønbæk Lund [567] er født den 19 Mar. 1926 i Herning, Aulum.

   321 K    ii. Marie Grønbæk Lund [568] er født den 9 Sep. 1937 i Herning, Aulum.

154. Theodor Grønbæk [537] (Morten6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 17 Jan. 1907 i Herning, Aulum.

Notater: Om det er Torning ved Christiansfeld, der kun er en meget lille samfund, eller det er Thorning ved Kjellerup, kan der være tvivl om. 2 CONT Iflg. oplysningerne i "Et slægtsregister" af 1938 er der tale om Torning.

Om Theodor:

• Beskæftigelse: Købmand i Torning.

Theodor blev gift med Dagny Jensen [544] [MRIN: 192]. Dagny er født den 12 Feb. 1911.

Deres barn:

   322 K    i. Herdis Grønbæk [569] er født den 20 Mar. 1936.

155. Johanne Grønbæk [538] (Morten6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 11 Maj 1911 i Herning, Aulum.

Johanne blev gift med Jeppe Peder Richard Just [545] [MRIN: 193]. Jeppe er født den 6 Okt. 1909.

Om Jeppe:

• Beskæftigelse: Smedemester i Fly ved Skive.

Deres børn:

   323 M    i. Svend Erik Grønbæk Just [570] er født den 15 Jan. 1934 i Skive, Fly.

   324 M    ii. Jens Grønbæk Just [571] er født den 11 Dec. 1937 i Skive, Fly.

157. Lars Christian Grønbæk [574] (Diderik6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 18 Sep. 1898 i Skive, Volling.

Om Lars:

• Beskæftigelse: Inspektør ved et forsikringsselskab i København.

• Uddannelse: Lærer, 1920.

Lars blev gift med Elly Kruse [576] [MRIN: 195]. Elly er født den 11 Feb. 1902.

Deres barn:

   325 M    i. Knud Axel Grønbæk [575] er født den 8 Sep. 1927 i København.

159. Sigurd Grønbæk [476] (Diderik6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 31 Maj 1905 i Skive, Volling.

Notater: Sigurd efterfulgte sin far i lærerembedet ved Volling skole ved Skive i 1933. Sigurd dimitterede fra Tønder Seminarium i 1930.

Om Sigurd:

• Beskæftigelse: Lærer ved Volling Skole.

• Uddannelse: Lærer.

Sigurd blev gift med Anne Kirstine Dencker [578] [MRIN: 196]. Anne er født den 29 Jan. 1917.

Deres barn:

   326 K    i. Birgit Dencker Grønbæk [483] er født den 3 Jul. 1944 i Skive, Volling.

161. Gunner Johannes Grønbæk [580] (Jens6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 18 Nov. 1897 i København.

Notater: Gunnar var Assistent ved den polytekniske Læreanstalt i 2 perioder fra 1919 - 1921 og fra 1922 - 1924, cand. polyt i 1922, Ekstraingeniør ved Statsbanerne fra 1. feb. 1924, Ingeniør ved DSB fra 1. feb. 1926, og baneingeniør fra 1. dec. 1933.

Om Gunner:

• Beskæftigelse: Baneingeniør ved DSB.

• Uddannelse: cand. polyt.

Gunner blev gift med Frederikke Dorthea Jensen [583] [MRIN: 197], datter af P.F. Jensen [584]. Frederikke er født den 8 Maj 1905 i Hjørring.

Deres børn:

   327 M    i. Finn Grønbæk [585] er født den 15 Maj 1928.

   328 M    ii. Erik Grønbæk [586] er født den 29 Mar. 1930.

   329 M    iii. Kjeld Grønbæk [587] er født den 30 Mar. 1936.

164. Svend Grønbæk [588] (Hans6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 4 Mar. 1898 i Varde, Kvong.

Om Svend:

• Beskæftigelse: Gårdejer i Mejlby i Lintrup sogn.

Svend blev gift med Thora Kruse [589] [MRIN: 199]. Thora er født den 1 Okt. 1898 i Varde, Kvong.

Deres børn:

   330 M    i. Erik Grønbæk [590] er født den 30 Jun. 1923 i Vejen, Lintrup.

   331 M    ii. Arthur Grønbæk [591] er født den 27 Maj 1925 i Vejen, Lintrup.

   332 M    iii. Hans Grønbæk [592] er født den 23 Jul. 1926 i Vejen, Lintrup.

   333 K    iv. Ella Grønbæk [593] er født den 23 Jul. 1926 i Vejen, Lintrup.

   334 K    v. Eva Grønbæk [594] er født den 15 Jan. 1936 i Vejen, Lintrup.

   335 K    vi. Lis Grønbæk [595] er født den 4 Sep. 1938 i Vejen, Lintrup.

165. Nana Grønbæk [596] (Hans6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 24 Feb. 1900 i Varde, Kvong.

Nana blev gift med Peder Weis [597] [MRIN: 200] den 31 Jul. 1924. Peder er født den 7 Mar. 1900 og døde den 30 Okt. 1934 i en alder af 34 år. Årsagen til hans død var Vådeskudsulykke under jagt.

Om Peder:

• Beskæftigelse: Uddeler i Hallum Brugsforening.

Deres børn:

   336 K    i. Inger Grønbæk Weis [598] er født den 16 Mar. 1925 i Varde, Kvong, "Hallum".

   337 M    ii. Andreas Grønbæk Weis [599] er født den 4 Sep. 1926 i Varde, Kvong, "Hallum".

   338 K    iii. Else Grønbæk Weis [600] er født den 5 Jul. 1928 i Varde, Kvong, "Hallum".

   339 M    iv. Hans Grønbæk Weis [601] er født den 9 Sep. 1931 i Varde, Kvong, "Hallum".

166. Sven Grønbæk [602] (Anders6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 8 Jun. 1905 i Favrskov, Hinnerup.

Notater: Svend udvandre, med sin familie, til Cannada, hvor han slår sig ned som farmer.

Om Sven:

• Beskæftigelse: Farmer i Cannada.

Sven blev gift med Olga Hansen [603] [MRIN: 201]. Olga er født den 24 Mar. 1899.

Deres barn:

   340 M    i. Aksel Grønbæk [604] er født den 27 Dec. 1930.

167. Ellen Grønbæk [605] (Anders6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 22 Feb. 1910 i Favrskov, Hinnerup.

Ellen blev gift med Hans Hansen [606] [MRIN: 202]. Hans er født den 24 Okt. 1909.

Om Hans:

• Beskæftigelse: Gartner i Højer.

Deres barn:

   341 K    i. Inga Hansen [607] er født den 2 Mar. 1935.

168. Ane Marie Olesen [1480] (Abelone Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 8 Mar. 1871 i Herning, Aulum, Skjerk, blev døbt den 13 Mar. 1871 i Aulum Kirke, og døde den 19 Apr. 1968 i Tvis i en alder af 97 år.

Ane blev gift med Søren Lund Jacobsen [288] [MRIN: 508], søn af Kjeld Nybo Jacobsen [279] og Karen Sørensdatter [280], den 17 Jan. 1892. Søren blev født den 14 Apr. 1861 i Holstebro, Tvis, "Nr. Halgård", døde den 11 Jul. 1939 i Tvis78 i en alder af 78 år, og blev begravet den 15 Jul. 1939 i Tvis Kirkegård.

Om Søren:

• Dåb: 21 Apr. 1861, Hjemmedøbt.

Deres barn:

+ 342 M    i. Kjeld Halgaard Jacobsen [1487] blev født den 16 Jan. 1892 i Holstebro, Tvis, "Over Skautrup"79 og blev døbt den 24 Jan. 1892 i Hjemmedøbt.


172. Anders Andersen [1473] (Kjeld Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 4 Jul. 1879 i Holstebro, Tvis, "Damtoft" og døde den 28 Jul. 1945 i Sakskøbing i en alder af 66 år.

Om Anders:

• Dåb: 8 Jul. 1879, Hjemmedøbt.

• Beskæftigelse: Magasinforvalter.

Anders blev gift med Jensine Dorthea Madsen [1512] [MRIN: 518] den 25 Jul. 1903 i Vindeby, Lolland.

Deres børn:

+ 343 M    i. Kjeld Peter Johannes Andersen [1513] er født den 13 Jan. 1904 i Lolland, Vindeby og døde i 1943 i en alder af 39 år.

   344 K    ii. Ellen Kathrine Kirstine Andersen [1514] er født den 21 Mar. 1905 i Lolland, Vindeby.

Ellen blev gift med Johan Peder Ambrosen [1563] [MRIN: 537], søn af Herman Peter Adolf Ambrosen [1564] og Petra Svendsen [1565], den 27 Jun. 1937 i Sakskøbing. Johan er født den 7 Dec. 1905.

+ 345 K    iii. Marie Louise Johanne Andersen [1515] er født den 13 Sep. 1906 i Lolland, Vindeby.

   346 M    iv. Holger Christian Skautrup Andersen [1516] er født den 24 Dec. 1908 i Nakskov og døde i 1927 i en alder af 19 år.

   347 K    v. Valdborg Hedvig Petrine Andersen [1517] er født den 30 Mar. 1910 i Nakskov.

Valdborg blev gift med Axel Ottesen [1570] [MRIN: 541].

+ 348 M    vi. Ernst Osvald Henry Andersen [1518] er født den 29 Okt. 1911 i Guldborgsund, Sakskøbing, Rørbæk.

   349 K    vii. Karen Andrea Nielsine Andersen [1519] er født den 28 Apr. 1913 i Guldborgsund, Sakskøbing.

   350 K    viii. Britta Skylfri Elise Andersen [1520] er født den 11 Aug. 1914 i Guldborgsund, Sakskøbing.

Britta blev gift med Svend Helmuth Larsen [1573] [MRIN: 543], søn af Adolf Larsen [1692] og Johanne Petesen [1693], den 6 Maj 1937 i Sakskøbing. Svend er født den 19 Mar. 1910.

173. Anders Kristian Skautrup Andersen [1474] (Kjeld Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 29 Dec. 1881 i Holstebro, Tvis, "Damtoft",24 blev døbt den 3 Jan. 1882 i Hjemmedøbt, døde den 16 Nov. 1949 i Tvis i en alder af 67 år, og blev begravet den 22 Nov. 1949 i Tvis Kirkegård.

Notater: Anders Christian overtager "Damtoft" efter sin far i 1904, men sælger igen i 1911 til sin bror Lars. Dog med undtagelse af den jordlod som hans far til købte fra "Lauralyst". Her bygger han en ejendom, og giver den navnet "Laulund" da jorden er udstykket fra "Lauralyst". I 1916 køber han endnu et stykke jord fra "Lauralyst" således at gården i alt er på 46 Tdr. land. Anders Christian er en særdeles aktiv og udadvendt mand. Ud over at drive gården, sidder han i sognerådet, hvor han i en årrække er kasserer, er i menighedsrådet, er formand og kasserer i Andelsmejeriet og formand for Skolekommisionen samt en række andre foreninger med tilknytning til enten egnen eller landbruget. Endnu ved sin død er han Sognetaksationsmand for Vest- og Sønderjyske Kreditforening, en post han besad i mange år. Umiddelbart før sin død i 1949 overdrage han gården til sønnen Peder, og bygger et nyt hus i Tvis stationsby. Anders Christian blev fulgt til graven af usædvanlig mange mennesker. Mange sluttede sig til følget efter rustvognens vej mod kirken, hvor det kneb med at skaffe plads til alle. Ved højtideligheden i forsamlingshuset efter begravelsen, blev der udtalt mange mindeord af bl.a. gårdejer Søren Uhrlund, Lære Hansen, Pastor Schmidt, Lærer Andersen Rud, Gårdejer Laurits Vestergaard "Vestergård", Gårdejer Knud Mikkelsen, Gårdejer Vilhelm Sønderby "Lauralyst", Gårdejer Peder Nielsen "Vejager", Gårdejer Christian Iversen "Neder Skautrup" samt på familiens vegne, sønnen Gårdejer Kjeld Andersen "Stokvad".

Om Anders:

• Beskæftigelse: Gårdejer.

Anders blev gift med Marie Nielsen [1525] [MRIN: 519], datter af Peder Nielsen [1579] og Hustru Ukendt [1980], den 13 Sep. 1911 i Tvis Kirke.80 Marie er født den 1 Jan. 1884 i Holstebro, Tvis og døde den 11 Aug. 1958 i Tvis i en alder af 74 år.

Deres børn:

+ 351 K    i. Elna Katrine Andersen [1521] blev født den 16 Sep. 1912 i Holstebro, Tvis, "Laulund"81 og blev døbt den 13 Okt. 1912 i Tvis Kirke.

+ 352 K    ii. Anna Andersen [1522] blev født den 29 Dec. 1913 i Holstebro, Tvis, "Laulund"82 og blev døbt den 8 Feb. 1914 i Tvis Kirke.

+ 353 M    iii. Kjeld Andersen [1523] blev født den 22 Sep. 1917 i Holstebro, Tvis, "Laulund"83 og blev døbt den 14 Okt. 1917 i Tvis Kirke.

+ 354 M    iv. Peder Gjedbo Andersen [1524] blev født den 30 Sep. 1919 i Holstebro, Tvis, "Laulund"84 og blev døbt den 26 Okt. 1919 i Tvis Kirke.


174. Ane Marie Andersen [1475] (Kjeld Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 26 Aug. 1883 i Holstebro, Tvis, "Damtoft", blev døbt den 6 Jan. 1884 i Tvis Kirke, døde den 24 Aug. 1921 i Aulum Plejehjem i en alder af 37 år, og blev begravet den 29 Aug. 1921 i Haderup Kirkegård.

Notater: Ane Marie var på Ollerup Folkehøjskole i sommeren 1904.

Om Ane:

• Konfirmation: 3 Okt. 1897, Tvis Kirke.85

Ane blev gift med Niels Jensen [1526] [MRIN: 520], søn af Peder Jensen [1545] og Kirsten Villadsen [1546], den 15 Jun. 1906 i Tvis.86 Niels blev født den 14 Apr. 1879 i Holstebro, Tvis.

Om Niels:

• Gårdejer: Mejrup Præstegård.

Deres børn:

   355 M    i. Peder Kristian Jensen [1527] er født den 5 Jun. 1907 i Holstebro, Mejrup.

+ 356 K    ii. Dagmar Kirstine Jensen [1528] er født den 12 Maj 1909 i Holstebro, Mejrup.

+ 357 K    iii. Kathrine Jensen [1529] er født den 25 Jul. 1911 i Holstebro, Mejrup.

   358 K    iv. Anne Jensen [1530] er født den 28 Apr. 1918 i Ringkøbing-Skjern, Nr. Omme og døde den 23 Sep. 1938 i en alder af 20 år.

+ 359 K    v. Sigrid Jensen [1531] er født den 12 Jul. 1921 i Ringkøbing-Skjern, Nr. Omme.


175. Nielsine Andersen [858] (Kjeld Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 24 Jun. 1885 i Holstebro, Tvis, "Damtoft", blev døbt den 26 Jul. 1885 i Tvis Kirke, og døde den 19 Feb. 1962 i Tvis i en alder af 76 år.

Notater: Nielssine gik i Skautrup skole i Tvis, var på Ollerup Højskole i sommeren 1905, blev uddannet ved husgerning og syning. Hun har haft forskellige pladser som sådan indtil hun giftede sig med Svend Svendsen. Nielssine var et kærligt menneske med trang til, at hjælpe mindre bemidlede i samfundet. I 8 år sad hun i bestyrelsen for hjælpekassen, samtidig var hun tilsynsværge for forældreløse børn, var i bestyrelsen i børneværnet og medlem af forældrerådet i Tvis.

Om Nielsine:

• Konfirmation: 22 Apr. 1900, Tvis Kirke.87

Nielsine blev gift med Svend Svendsen [820] [MRIN: 276], søn af Johan Svendsen [815] og Ane Marie Jensen [816], den 3 Dec. 1909 i Tvis Kirke.88 Svend er født den 2 Jan. 1884 i Holstebro, Borbjerg, Saugstrup og døde den 29 Jun. 1962 i Tvis i en alder af 78 år.

Om Svend:

• Beskæftigelse: Smedemester/Cykelsmed.

• Uddannelse: Smed.

Deres børn:

+ 360 K    i. Marie Petrine Svendsen [859] blev født den 6 Aug. 1911 i Holstebro, Tvis89 og blev døbt den 27 Aug. 1911 i Tvis Kirke.

+ 361 M    ii. Kjeld Johan Svendsen [860] blev født den 26 Jul. 1914 i Holstebro, Tvis,90 blev døbt den 16 Aug. 1914 i Tvis Kirke, og døde den 29 Maj 1982 i Tvis i en alder af 67 år.

   362 M    iii. Johannes Svendsen [861] blev født den 21 Mar. 1920 i Holstebro, Tvis,91 blev døbt den 25 Apr. 1920 i Tvis Kirke, og døde den 17 Aug. 1931 i Holstebro Amtssygehus92 i en alder af 11 år.

+ 363 M    iv. Olaf Saustrup Svendsen [862] blev født den 5 Dec. 1921 i Holstebro, Tvis, blev døbt den 8 Jan. 1922 i Tvis Kirke,93 og døde den 9 Apr. 1969 i Aarhus i en alder af 47 år.

+ 364 K    v. Ragna Svendsen [863] blev født den 23 Jan. 1927 i Holstebro, Tvis,94 blev døbt den 13 Feb. 1927 i Tvis Kirke, og døde den 20 Dec. 1987 i Herning i en alder af 60 år.


176. Lars Christian Andersen [1476] (Kjeld Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 24 Feb. 1887 i Holstebro, Tvis, "Damtoft",25 blev døbt den 25 Feb. 1887 i Hjemmedøbt, døde den 12 Sep. 1955 i Tvis i en alder af 68 år, og blev begravet den 17 Sep. 1955 i Tvis Kirkegård. Et andet navn for Lars var Skautrup.

Notater: Lars køber "Damtoft" i 1911 af sin bror Anders Christian, med undtagelse af et jordareal, der er beliggende nord for landevejen.

NEKROLOG (Gengivet efter Holstebro Dagblad d. 13. sept. 1955)Lars Chr. Andersen, Damtoft, Tvis, er i går eftermiddag død, 68 år gammel. For ca. 4 år siden fik Lars Chr. Andersen en hjerneblødning, der dels lammede hans førlighed, og han har det sidste halve år været sengeliggende. Lars Chr. Andersen overtog sit fødehjem i 1911 og blev en dygtig landmand og kvægopdrætter der var kendt langt ud over sognets grænser. Afdøde efterlader sig hustru og 2 voksne sønner, der er hjemme og gården. Afdøde's gode og glade sind og venlige væsen vil blive husket af alle.
Ved middagsbordet indledtes højtideligheden med salmen: "Gud skal alting mage", og Lære Pedersen, Skautrup Skole bragt afdøde en personlig tak og tilføjede: Vi mindes Lars Andersen som en god ven og mand, man altid kunne stole på.
Kristian Iversen: Lars Skautrup satte sit præg på det søndre sogn, og vi vil ære og agte ham derfor. (Forsamlingen rejste sig.) Lære M. Andersen udtalte smukke mindeord om sin afdøde bror, og rettede en tak til ham, samt til hans kone, Johanne og sønnerne, der ved fælles hjælp har bragt det gamle hjem frem i første række, og altid udviste så stor gæstfrihed for hele familien.

Om Lars:

• Beskæftigelse: Gårdejer.

Lars blev gift med Johanne Margrethe Winther [1532] [MRIN: 521], datter af Chr. Winther [1543] og Karoline Hansen [1544], den 1 Dec. 1920 i Vindum Kirke. Johanne blev født den 7 Feb. 1896.

Deres børn:

   365 M    i. Kjeld Skautrup Andersen [1533] er født den 26 Jun. 1922 i Holstebro, Tvis, "Damtoft"95 og blev døbt den 23 Jul. 1922 i Tvis Kirke.

   366 M    ii. Kristian Winther Andersen [1534] blev født den 19 Apr. 1929 i Holstebro, Tvis, "Damtoft",96 blev døbt den 4 Maj 1932 i Hjemmedøbt, og døde den 9 Jun. 1939 i Tvis "Damtoft"97 i en alder af 10 år.

   367 M    iii. Kristian Winther [1873] er født den 22 Apr. 1932 i Holstebro, Tvis, "Damtoft"98 og blev døbt den 22 Maj 1932 i Tvis Kirke. Kristian kaldes også Kristian Winther Andersen.


177. Magnus Andersen [1182] (Kjeld Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 4 Feb. 1892 i Holstebro, Tvis, "Damtoft", blev døbt den 26 Feb. 1892 i Hjemmedøbt, og døde den 27 Apr. 1962 i Rud i en alder af 70 år.

Notater: Magnus dimittere fra Winthers Seminarum. Silkeborg i 1515, er lærer ved Dalbyneder Børneskole samt Dalbyneder Højskole indtil 1917. Han aftjener værnepligt ved Kystartelleriet fra 1917 - 1918. i 1919 får han ansættelse ved Rud Skole. I flere år er Magnus formand for Voldum-Rud Ungdomsforening. I en periode er han også formand for Galten Herreds Lærekreds samt formand for Randers Amts Lærekreds. Han er en tid kasserer i Bramstrup brugsforening og i Voldum-Rud Sygekasse tillige med at han er leder af Venstre Ungdoms studiekreds.

Om Magnus:

• Beskæftigelse: Førstelærer.

• Uddannelse: Lærer.

• Konfirmation: 8 Apr. 1906, Tvis Kirke.99

Magnus blev gift med Sigrid Anne Bach [1183] [MRIN: 392], datter af Søren Husum Bach [1547] og Jensine Rasmine Johansen [1749], den 9 Maj 1919 i Dalbyover Kirke.100 Sigrid er født den 12 Jul. 1896 i Randers, Årslev og døde den 16 Apr. 1981 i Rud i en alder af 84 år.

Deres børn:

+ 368 K    i. Karen Margrethe Andersen [1535] er født den 29 Okt. 1920 i Favrskov, Rud.

+ 369 K    ii. Gudrun Kathrine Andersen [1179] blev født den 2 Maj 1924 i Favrskov, Rud, døde den 17 Aug. 2008 i Tvis i en alder af 84 år, og blev begravet den 22 Aug. 2008 i Tvis Kirke.


178. Elisabeth Andersen [24] (Kjeld Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 31 Dec. 1894 i Holstebro, Tvis, "Damtoft",26 blev døbt den 8 Feb. 1895 i Hjemmedøbt, døde den 22 Okt. 1980 i Tvis Plejehjem i en alder af 85 år, og blev begravet den 25 Okt. 1980 i Tvis Kirkegård. Et andet navn for Elisabeth var Lis.

Notater: Elisabeth (Lissi) er den næstsidste af en søskendeflok på otte - fire sønner og fire døtre - fra gården "Damtoft" i Tvis. Efter giftemålet med David Grønbæk overtog de en gård i Vinding som de drev frem til 1922, da de købte "Nr. Skautrup" i Tvis. Her fik parret deres hjem gennem en menneskealder. Da gården i 1956 belv overtaget af sønnen Henry, belv de boende på gården i nyopført stuehus, hvor de boede i tagetagen. Her havde de det godt indtil de flytte til Tvis Plejehjem i 1971.Her havde parret nogle gode år sammen, indtil David døde i 1975.

Om Elisabeth:

• Konfirmation: 4 Apr. 1909, Nr. Felding Kirke.67

Elisabeth blev gift med David Dideriksen Grønbæk [23] [MRIN: 7], søn af Kjeld Dideriksen Grønbæk [84] og Ane Nielsen [85], den 14 Aug. 1918 i Holstebro Rådhus.66 Status for par: gift. David blev født den 19 Jun. 1895 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk",21 blev døbt den 23 Jun. 1895 i Holstebro Valgmenighedskirke, og døde den 25 Jul. 1975 i Tvis Plejehjem i en alder af 80 år. Et andet navn for David var David Dideriksen.

Om David:

• Beskæftigelse: Gårdejer.

• Uddannelse: Landmand.

• Navneforandring: 15 Nov. 1905.21 Ifølge bevilling af 15 nov 1905 er navnet ændret til: Davis Dideriksen Grønbæk.

(Dobbelt slægtslinje. Se Person 113)

179. Annine Andersen [1477] (Kjeld Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 31 Jul. 1897 i Holstebro, Tvis, "Damtoft",27 blev døbt den 15 Aug. 1897 i Tvis Kirke, og døde den 8 Jan. 1973 i en alder af 75 år.

Om Annine:

• Konfirmation: 1 Okt. 1911, Holstebro Valgmenighedskirke.101 I kirkebogen er opgivet Morten Larsen, Holstebro. Derfor antages det at konfirmationen er i Valgminighedskirken.

Annine blev gift med Mads Pedersen Sinkjær [1536] [MRIN: 522], søn af Anders Laurids Sinkjær [1933] og Else Nielsen [1934], den 25 Jun. 1921 i Tvis.102 Mads blev født den 2 Maj 1896 i Ringkøbing-Skjern, Nørre Omme "Sinkjær".

Deres børn:

   370 M    i. Laurids Sinkjær [1537] er født den 26 Mar. 1927 i Ringkøbing-Skjern, Nørre Omme "Sinkjær".

Laurids blev gift med Minna Tove Petersen [1604] [MRIN: 551].

   371 M    ii. Kjeld Skautrup Sinkjær [1538] er født den 1 Jun. 1930 i Ringkøbing-Skjern, Nørre Omme, "Sinkjær".

   372 K    iii. Else Kathrine Sinkjær [1539] er født den 28 Apr. 1933 i Ringkøbing-Skjern, Nørre Omme "Sinkjær".


180. Marie Elvine Andersen [1505] (Christen Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 1 Feb. 1885 i Holstebro, Tvis, "Nørre Skautrup".

Om Marie:

• Dåb: 8 Feb. 1885, Tvis Kirke.

Marie blev gift med Kristen Marinus Jensen [1556] [MRIN: 532], søn af Laurits Christian Jensen [1558] og Pouline Kristoffersen [1557]. Kristen blev født den 7 Nov. 1877.

Deres børn:

   373 K    i. Ester Pouline Jensen [1605] er født den 12 Jan. 1912 i Herning, Aulum, "Vældkilde".

+ 374 K    ii. Ellen Kirstine Jensen [1607] er født den 19 Apr. 1913 i Herning, Aulum, "Vældkilde".

+ 375 K    iii. Valdborg Christence Jensen [1612] er født den 2 Jun. 1916 i Herning, Aulum, "Vældkilde".

+ 376 K    iv. Anne Margrethe Jensen [1618] er født den 22 Jan. 1918 i Herning, Aulum, "Vældekilde".

   377 M    v. Lairits Christian Jensen [1621] er født den 2 Jul. 1919 i Herning, Aulum, "Vældekilde".


181. Ellen Kathrine Marie Andersen [1506] (Christen Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 28 Jul. 1887 i Holstebro, Tvis, "Nørre Skautrup" og blev døbt den 31 Jul. 1887 i Hjemmedøbt.


Ellen blev gift med Laurits Svenstrup [1606] [MRIN: 552], søn af Poul Kristian Poulsen [1704] og Pouline Lauritsen [1705], den 7 Mar. 1913 i Vinding Kirke. Laurits blev født den 25 Okt. 1879.103

Om Laurits:

• Beskæftigelse: Gårdejer.

Deres børn:

   378 K    i. Helga Pouline Svenstrup [1622] er født den 17 Aug. 1914 i Herning, Vinding, "Svenstrup" og døde i Mar. 1933 i Vinding, "Svendstrup" i en alder af 18 år.

+ 379 K    ii. Inge Kirstine Svenstrup [1623] er født den 17 Okt. 1915 i Herning, Vinding, "Svenstrup".

+ 380 K    iii. Anne Svenstrup [1626] er født den 8 Mar. 1917 i Herning, Vinding, "Svenstrup".

   381 K    iv. Signe Svenstrup [1628] er født den 18 Sep. 1920 i Herning, Vinding, "Svenstrup".

+ 382 M    v. Poul Kristian Svenstrup [1629] er født den 18 Sep. 1920 i Herning, Vinding, "Svenstrup".

   383 K    vi. Hilda Svenstrup [1631] er født den 29 Maj 1922 i Herning, Vinding, "Svenstrup".

Hilda blev gift med Harald Frede Christensen [1632] [MRIN: 560], søn af Mads Laurids Christiansen [1712] og Anna Kathrine Petersen [1713], den 19 Mar. 1949 i Vinding. Harald er født den 8 Nov. 1922.

+ 384 K    vii. Eva Svenstrup [1633] er født den 14 Sep. 1923 i Herning, Vinding, "Svenstrup".

   385 M    viii. Kresten Svenstrup [1635] er født den 30 Nov. 1927 i Herning, Vinding, "Svenstrup" og døde i Mar. 1931 i en alder af 3 år.

182. Andrea Andersen [1507] (Christen Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 18 Dec. 1889 i Holstebro, Tvis, "Nr. Skautrup" og blev døbt den 18 Dec. 1889 i Hjemmedøbt.

Om Andrea:

• Konfirmation: 10 Apr. 1904, Aulum Kirke.104

Andrea blev gift med Karl Kristian Mortensen [1644] [MRIN: 562], søn af Thor Mortensen [1717] og Karen Marie Renner [1718]. Karl blev født den 14 Jun. 1889.

Deres børn:

   386 M    i. Hans Ejler Mortensen [1645] er født den 7 Sep. 1918 i Guldborgsund, Nørre Ørslev og døde den 10 Feb. 1944 i en alder af 25 år.

+ 387 K    ii. Inger Magrethe Mortensen [1646] er født den 17 Jun. 1920 i Guldborgsund, Nørre Ørslev.

+ 388 M    iii. Svend Kresten Skautrup Mortensen [1652] er født den 20 Jun. 1925 i Lolland, Hillested, "Nyhavegård".


184. Anne Elise Andersen [1509] (Christen Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 28 Maj 1896 i Holstebro, Tvis, "Nr. Skautrup"29 og blev døbt den 14 Jun. 1896 i Tvis Kirke.

Om Anne:

• Konfirmation: 2 Okt. 1910, Aulum Kirke.105

Anne blev gift med Kristian Frederik Kristiansen [1655] [MRIN: 565], søn af Frederik Kristensen [1723] og Maren Olesen [1724], den 31 Okt. 1918 i Ørre. Kristian blev født den 24 Maj 1895.

Deres børn:

+ 389 K    i. Ellen Kristiansen [1656] er født den 10 Jan. 1919 i Hjørring, Rugbjerg.

   390 M    ii. Frede Kristiansen [1660] er født den 23 Jun. 1921 i Hjørring, Rugbjerg.

   391 M    iii. Kresten Kristiansen [1661] er født den 10 Jan. 1923 i Hjørring, Rugbjerg.

Kresten blev gift med Nina Svendsen [1662] [MRIN: 567].

+ 392 M    iv. Jens Kristiansen [1663] er født den 4 Mar. 1924 i Holstebro, Tvis, "Damgård".

   393 K    v. Agnethe Kristiansen [1668] er født den 9 Maj 1925 i Holstebro, Tvis, "Damgård".

+ 394 K    vi. Kristina Kristiansen [1669] er født den 1 Aug. 1928 i Herning, Aulum.


186. Jens Anker Andersen [1511] (Christen Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 19 Maj 1905 i Holstebro, Tvis, "Morreholm" og blev døbt den 1 Jun. 1905 i Tvis Kirke. Et andet navn for Jens var Jens Skautrup.

Om Jens:

• Beskæftigelse: Handelsmand.

• Konfirmation: 6 Apr. 1919, Nr. Felding Kirke.106

Jens blev gift med Ingeborg Marie Hovmand [1673] [MRIN: 570], datter af Hans Christian Ludvig Nielsen Hovmand [1731] og Karen Marie Margrethe Fynboe [1732], den 30 Sep. 1930 i Hillersted Kirke. Ingeborg blev født den 11 Nov. 1909.

Deres børn:

   395 M    i. Holger Hovmand Skautrup [1674] er født den 5 Aug. 1931 i Holstebro, Tvis, "Morreholm"107 og blev døbt den 6 Sep. 1931 i Aulum Kirke. Holger kaldes også Holger Hovmand Skautrup Andersen.

+ 396 K    ii. Inger Elise Andersen [1675] er født den 15 Sep. 1932 i Herning, Tvis, "Morreholm"108 og blev døbt den 16 Okt. 1932 i Aulum Kirke.

   397 K    iii. Tove Irene Skautrup Andersen [1678] blev født den 8 Jul. 1938 i Holstebro, Tvis, "Morreholm",109 blev døbt den 24 Jul. 1938 i Tvis Kirke, døde den 17 Sep. 2012 i Herning, Vinding, Sørvad110 i en alder af 74 år, og blev begravet den 20 Sep. 2012 i Vinding Kirke. Et andet navn for Tove var Tove Irene Andersen.

Tove blev gift med Jørgen Poulsen [1748] [MRIN: 606].

Om Jørgen:

• Beskæftigelse: Vognmand.

• Uddannelse: Kommis.

187. Søren Lund Sørensen [638] (Inger Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 19 Nov. 1884 i Holstebro, Tvis, "Meldgård",31 blev døbt den 20 Nov. 1884 i Hjemmedøbt, og døde den 31 Maj 1948 i Tvis i en alder af 63 år.

Notater: Søren har gået i Tvislund skole, blev uddannet ved landbruget og har udelukkende været beskæftiget ved dette. I 1908 overtog han fødegården "Meldgård" som han drev indtil 1944 hvor han overdrog gården til sin svigersøn der igen efter ca.1 år sælger.Søren blev gift med Mette Kirstine Lund Henriksen [644] [MRIN: 217], datter af Kristen Lund Henriksen [642] og Mette Marie Iversen [643], den 10 Nov. 1910 i Tvis Kirke.111 Mette blev født den 29 Sep. 1887 i Holstebro, Tvis, "Stokvad" og blev døbt den 30 Sep. 1887 i Hjemmedøbt.

Om Mette:

• Konfirmation: 6 Okt. 1904, Holstebro Valgmenighedskirke.60

Deres børn:

+ 398 M    i. Jens Meldgaard Sørensen [624] blev født den 24 Dec. 1911 i Holstebro, Tvis, "Meldgård"112 og blev døbt den 28 Jan. 1912 i Tvis Kirke.

+ 399 K    ii. Inger Marie Meldgaard Sørensen [1679] blev født den 4 Jan. 1919 i Holstebro, Tvis, "Meldgård"113 og blev døbt den 2 Feb. 1919 i Tvis Kirke.

188. Anders Sørensen [639] (Inger Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 2 Nov. 1886 i Holstebro, Tvis, "Meldgård"32 og blev døbt den 7 Nov. 1886 i Hjemmedøbt.

Notater: Anders blev uddannet ved landbruget. I 1911 overtog han "Majgård" der er på 77 Tdl. 1923 ombygger han gården til den udseende den stort set har idag. I 1944 deler han gården i 2, således at sønnen Jens får 30 Tdl. hvor på han bygger "Øster Majgård".

Anders blev gift med Anine Kristine Mikkelsen [1498] [MRIN: 514], datter af Anders Mikkelsen [1502] og Jensine Jensen [1503], den 5 Maj 1911 i Tvis Kirke.114 Anine blev født den 5 Feb. 1887 i Holstebro, Tvis, "Majgård".

Deres børn:

+ 400 M    i. Jens Majgaard [1493] blev født den 24 Aug. 1912 i Holstebro, Tvis, "Majgård",115 blev døbt den 29 Sep. 1912 i Tvis Kirke, døde den 18 Apr. 2007 i Holstebro Centralsygehus116 i en alder af 94 år, og blev begravet den 24 Apr. 2007 i Tvis.

+ 401 K    ii. Ingrid Jensine Sørensen [1499] blev født den 19 Okt. 1915 i Holstebro, Tvis, "Majgård" og blev døbt 28nov 1915 i Tvis Kirke.

+ 402 M    iii. Aksel Michael Sørensen [1500] blev født den 8 Sep. 1917 i Holstebro, Tvis, "Majgård", blev døbt den 7 Okt. 1917 i Tvis Kirke, døde den 13 Apr. 2008 i Tvis i en alder af 90 år, og blev begravet den 19 Apr. 2008 i Tvis Kirke.

+ 403 M    iv. Peder Kristian Andersen [1777] blev født den 8 Apr. 1861 i Holstebro, Tvis, "Nygård", blev døbt den 10 Apr. 1861 i Hjemmedøbt, døde den 3 Dec. 1931 i Tvis117 i en alder af 70 år, og blev begravet den 10 Dec. 1931 i Tvis Kirkegård.

191. Diderik Grønbæk [1920] (Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 16 Mar. 1866 i Herning, Timring, 'Birkemose', blev døbt den 30 Mar. 1866 i Herning, Timring Kirke, og døde den 29 Jan. 1950 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod i en alder af 83 år. Et andet navn for Diderik var Diderik Grønbæk Jensen.

Notater: Diderik gik i skole i Timring. Han voksede op ved landbruget og efter giftemålet med Mette Marie overtog ham Mette Maries fødegård i Barde. Gården var på 300 Tdr. Land.
2 år efter overtagelsen af gården aftjente han værnepligt ved infanteriet i Viborg.
Herefter begyndte han at opdyrke noget af heden. Da han i 1939 afhænde gården til sin søn Thomas var jord tilliggende blevet kraftig forøget.
Foruden at Diderik var en driftig landmand, beklædte han flere offentlige hverv i sognet.
I 1906 tog han navneændring fra Grønbæk Jensen.

Diderik blev gift med Mette Marie Pedersen [1976] [MRIN: 666], datter af Peder Pedersen [1992] og Johanne Chathrine Madsen [1993], den 24 Sep. 1886 i Vorgod Kirke. Mette blev født den 11 Jun. 1865 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod Sogn, 'Barde Hede', blev døbt den 23 Jul. 1865 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod Kirke, døde den 25 Jul. 1923 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod Sogn, 'Barde Hede' i en alder af 58 år, og blev begravet den 30 Jul. 1923 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod Kirkegård.

Deres børn:

+ 404 M    i. Peder Grønbæk Gårdejer [2105] blev født den 13 Okt. 1888 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod Sogn, 'Barde Hede'.

+ 405 K    ii. Sidsel Marie Grønbæk Syerske [2142] blev født den 16 Aug. 1890 i Herning, Vorgod, 'Barde Hede', døde den 17 Feb. 1964 i Herning Sygehus i en alder af 73 år, og blev begravet Omk. feb 1964 i Videbæk.

+ 406 K    iii. Jensine Grønbæk [2225] blev født den 12 Apr. 1892 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod Sogn, 'Barde Hede'.

+ 407 M    iv. Thomas Christian Grønbæk [2317] blev født den 23 Apr. 1895 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Barde Hede'.

+ 408 K    v. Johanne Cathrine Grønbæk [2326] blev født den 14 Apr. 1896 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod Sogn, 'Barde Hede'.

   409 K    vi. Maren Kirstine Grønbæk [2339] blev født den 4 Feb. 1898 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod Sogn, 'Barde Hede'.

Maren blev gift med Iver Iversen Gårdejer [2355] [MRIN: 834], søn af Jacob Iversen [2356] og Mariane Andersen [2357], den 27 Okt. 1926 i Vorgod Kirke. Iver blev født den 5 Jan. 1889 i Ringkøbing-Skjern, Hee, døde den 29 Jul. 1966 i Herning Sygehus i en alder af 77 år, og blev begravet i Vorgod.

+ 410 M    vii. Niels Mosegaard Grønbæk [2340] blev født den 2 Feb. 1900 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod Sogn, 'Barde Hede'.

+ 411 M    viii. Jens Peder Grønbæk [1996] blev født den 24 Mar. 1901 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Barde Hede' og blev døbt den 8 Apr. 1901 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod Kirke.

   412 K    ix. Karen Kirstine Grønbæk [2342] blev født den 14 Okt. 1902 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Barde Hede'.

+ 413 K    x. Elvine Marie Grønbæk [2343] blev født den 27 Feb. 1907 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod Sogn, 'Barde Hede'.

Diderik blev derefter gift med Mette Marie Pedersen [1976] [MRIN: 828], datter af Peder Pedersen [1992] og Johanne Chathrine Madsen [1993], den 24 Sep. 1886 i Vorgod Kirke. Mette blev født den 11 Jun. 1865 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod Sogn, 'Barde Hede', blev døbt den 23 Jul. 1865 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod Kirke, døde den 25 Jul. 1923 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod Sogn, 'Barde Hede' i en alder af 58 år, og blev begravet den 30 Jul. 1923 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod Kirkegård.

Deres barn:

+ 414 M    i. Johannes Christian Grønbæk [2004] blev født den 16 Apr. 1887 i Herning, Vorgod, 'Barde Hede'.

Diderik blev derefter gift med Jensine Hjortborg Jensen [1989] [MRIN: 697] OMK. 1925.

8. generation (4x tipoldebørn)


192. Mette Marie Jensen [185] (Christen Frølund7, Jens6, Jens Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 20 Sep. 1890 i Holstebro, Tvis, "Kragbæk", blev døbt den 9 Nov. 1890 i Tvis, døde den 17 Okt. 1926 i Tvis, "Øster Kragbæk" i en alder af 36 år, og blev begravet den 22 Okt. 1926 i Tvis Kirkegård.36

Notater: Mette Marie's bror Jens Peder, bestyrer "Øster Kragbæk" efter at hendes mand blev dræbt.

Mette blev gift med Niels Laurids Nielsen [197] [MRIN: 53], søn af Niels Nielsen Lund [1938] og Oveline Kirstine Jensen [1937], den 17 Nov. 1911 i Tvis Kirke.118 Niels er født den 29 Sep. 1888 i Holstebro, Nr. Felding, "Bovtrup Mark" og døde omkring 1925 i en alder af ca. 37 år. Årsagen til hans død var Lynnedslag.

Deres børn:

   415 K    i. Kristine Frølund Nielsen [198] blev født den 12 Aug. 1912 i Holstebro, Tvis, "Øster Kragbæk", døde den 19 Nov. 1912 i Tvis, "Øster Kragbæk",119 og blev begravet den 24 Nov. 1912 i Tvis Kirkegård.

   416 K    ii. Ellen Krista Nielsen [199] blev født den 12 Nov. 1913 i Holstebro, Tvis, "Øster Kragbæk" og blev døbt den 23 Nov. 1913 i Tvis Kirke.

Notater: Ellens forældre døde da hun var barn. Hun bor hos sin morbror Peder Damgaard Jensen der har overtaget "Øster Kragbæk" efter Ellens forældre.

Ellen blev gift med Ole Kristen Olesen [1914] [MRIN: 660] den 27 Mar. 1934 i Tvis Kirke.120 Ole blev født den 7 Feb. 1907 i Herning, Vinding, "Moskær".

+ 417 K    iii. Jenny Marie Nielsen [200] blev født den 19 Jan. 1916 i Holstebro, Tvis, "Øster Kragbæk" og blev døbt den 6 Feb. 1916 i Tvis Kirke.

   418 K    iv. Rigmor Kathrine Nielsen [201] blev født den 28 Okt. 1917 i Holstebro, Tvis, "Øster Kragbæk" og blev døbt den 29 Okt. 1917 i Hjemmedøbt.

Notater: Rigmor Kathrine's forældre er begge døde, hvorfor hun bor hos Boelsmand Jens Peder Jensen i Øster Kragbæk.

Rigmor blev gift med Gustav Lauritsen [1855] [MRIN: 632], søn af Ole Lauritsen [1856] og Jette Kristine Mikkelsen [1857], den 7 Nov. 1938 i Tvis Kirke. Gustav er født den 11 Aug. 1911 i Herning, Aulum, "Sønderlund".

   419 K    v. Karen Nielsen [202] er født omkring 1921 i Holstebro, Tvis, "Øster Kragbæk".

   420 M    vi. Kjeld Kragbæk Nielsen [203] er født den 28 Maj 1923 i Holstebro, Tvis, "Øster Kragbæk"121 og blev døbt den 3 Jun. 1923 i Tvis Kirke.

193. Jens Kragbæk Jensen [186] (Christen Frølund7, Jens6, Jens Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 5 Mar. 1892 i Holstebro, Tvis, "Kragbæk",37 blev døbt den 13 Mar. 1892 i Tvis Kirke, og døde omkring 1974 i en alder af ca. 82 år.

Notater: i 1936 da Jens Kragbæk overtager gården, kaldes den "Store Kragbæk" eller "Gammel Kragbæk" og er nu på 80 Tdr. land.

Om Jens:

• Konfirmation: 22 Apr. 1906, Vinding Kirke.122

Jens blev gift med Johanne Amalie Moesgaard [191] [MRIN: 51]. Johanne er født omkring 1894 i Herning, Vinding.

Deres barn:

+ 421 M    i. Peder Moesgaard Jensen [192] er født den 30 Jul. 1924 i Holstebro, Tvis, "Kragbæk" og blev døbt den 24 Aug. 1924 i Tvis Kirke.


211. Jens Kristian Iversen [391] (Diderikke Kirstine Mogensen7, Inger Didriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 25 Sep. 1899 i Holstebro, Tvis, "Neder Skautrup"46 og blev døbt den 8 Okt. 1899 i Tvis Kirke. Et andet navn for Jens var Kristen Iversen.

Notater: Jens Kristian overtager i 1928 gården "Neder Skautrup" efter sin far. Hen er en driftig mand, med mange tillidsposter i sognet og i fagorganisationer, bl.a. sidder han i en lang periode i sognerådet og i 26 år beklæder han posten som kasserer i El-selskabet HOE.

Om Jens:

• Beskæftigelse: Gårdejer i "Neder Skautrup" i Tvis.

• Konfirmation: 5 Okt. 1913, Tvis Kirke.123

Jens blev gift med Dagmar Kirstine Nørgaard [392] [MRIN: 142] den 4 Dec. 1928 i Tvis Kirke.124 Dagmar blev født den 8 Feb. 1906 i Holstebro, Tvis, "Nørgård", døde den 1 Mar. 1998 i Tvis110 i en alder af 92 år, og blev begravet den 5 Mar. 1998 i Tvis Kirkegård.

Parnotater: Forlover: 1- Iver Jersild Iversen af Tvis St. By. 2- Gaardejer Niels Lristian Nørhaard Af Nørgaard i Tvis Sogn.

Deres børn:

   422 K    i. Kathrine Nørgaard Iversen [630] er født den 17 Aug. 1930 i Holstebro, Tvis, "Over Skautrup"125 og blev døbt den 28 Sep. 1930 i Tvis Kirke.

Notater: I Kirkebogen er angivet "Øster Skautrup", antagelig fordi det er den østre Skautrupgård

+ 423 M    ii. Iver Skautrup Iversen [629] er født den 11 Sep. 1932 i Holstebro, Tvis, "Neder Skautrup"126 og blev døbt den 16 Okt. 1932 i Tvis Kirke.

   424 K    iii. Inger Kirstine Iversen [631] er født den 1 Maj 1936 i Holstebro, Tvis, "Neder Skautrup" og blev døbt den 31 Maj 1936 i Tvis Kirke.

   425 M    iv. Niels Kristian Nørgaard Iversen [632] er født den 3 Jul. 1940 i Holstebro, Tvis, "Neder Skautrup"127 og blev døbt den 28 Jul. 1940 i Tvis Kirke.128

212. Bodil Kathrine Iversen [126] (Diderikke Kirstine Mogensen7, Inger Didriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 17 Jun. 1902 i Holstebro, Tvis, "Neder Skautrup"47 og blev døbt den 6 Jul. 1902 i Hjemmedøbt.

Om Bodil:

• Konfirmation: 23 Jul. 1916, Tvis Kirke.52

Bodil blev gift med Niels Bjerre Dideriksen [8] [MRIN: 114], søn af Svenning Didriksen [95] og Else Kathrine Bjerre [7], den 9 Aug. 1927 i Nr. Felding Kirke.51 Niels blev født den 15 Feb. 1881 i Holstebro, Tvis, "Vester Grønbæk",14 blev døbt den 27 Feb. 1881 i Tvis Kirke, og døde den 22 Nov. 1947 i Tvis, "Vester Grønbæk" i en alder af 66 år.

Parnotater: Forlover: 1- Gaardejer Iver Gerhild Iversen af Øster Skautrup (Neder Skautrup, red.) i Tvis Sogn. 2- Lærer Svenning Kristian Iversen af Slangerup.

Om Niels:

• Beskæftigelse: Gårdejer i V. Grønbæk.

(Dobbelt slægtslinje. Se Person 100)

219. Bodil Kirstine Bjerre Dideriksen [127] (Niels Bjerre7, Svenning6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 23 Feb. 1930 i Holstebro, Tvis, "Vester Grønbæk",53 blev døbt den 30 Mar. 1930 i Holstebro Frimenighedskirke, og døde den 30 Apr. 2009 i Tvis Kirke i en alder af 79 år.

Bodil blev gift med Andreas Lundby Barslund [385] [MRIN: 140] i 1950. Andreas blev født den 30 Jan. 1925 i Struer, Hjerm, døde den 21 Aug. 2009 i Holstebro, "Parkvænget" i en alder af 84 år, og blev begravet den 27 Aug. 2009 i Tvis Kirke.

Om Andreas:

• Beskæftigelse: Gårdejer i "Vester Grønbæk" i Tvis.

Deres børn:

   426 K    i. Anna Katrine Barslund [386] er født den 20 Jun. 1951 i Holstebro, Tvis, "Vester Grønbæk".

   427 K    ii. Lisbet Barslund [387] er født omkring 1953 i Holstebro, Tvis, "Vester Grønbæk".

   428 M    iii. Niels Barslund [388] er født omkring 1954 i Holstebro, Tvis, "Vester Grønbæk".

229. Katrine Fonager [213] (Bodil Kirstine Dideriksen Grønbæk7, Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 30 Dec. 1903 i Herning, Vinding, "Fonager" og døde den 4 Mar. 1971 i en alder af 67 år. Et andet navn for Katrine var Katrine Andersen.

Katrine blev gift med Jens Peter Andersen [214] [MRIN: 61], søn af Søren Andersen [215] og Ane Margrethe Kristensen [216], den 19 Jul. 1928 i Vinding Kirke. Jens er født den 10 Dec. 1898 i Holstebro, Borbjerg, Hvam, "Bisgaard".

Om Jens:

• Beskæftigelse: Gårdejer i "Brandtoft" i Vind.

Deres børn:

   429 K    i. Margrethe Fonager Andersen [244] er født den 18 Maj 1929 i Herning, Vind, "Brandtoft".

   430 K    ii. Bodil Fonager Andersen [245] er født den 27 Jun. 1934 i Herning, Vind, "Brandtoft".

Bodil blev gift med Vagn Overgaard [246] [MRIN: 73].

231. Marie Schøler Fonager [248] (Bodil Kirstine Dideriksen Grønbæk7, Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 2 Mar. 1908 i Herning, Vinding, "Fonager".

Notater: Marie var på Ollerup Folkehøjskole i sommeren 1929.

Marie blev gift med Ejner Henriksen [249] [MRIN: 74], søn af Martinus Henriksen [250] og Krestine Olesen [251], den 6 Jan. 1935. Ejner blev født den 8 Sep. 1913 i Skanderborg, Hørning.

Om Ejner:

• Beskæftigelse: Mekaniker.

• Uddannelse: Mekaniker.

Deres børn:

   431 M    i. Erik Fonager Henriksen [252] er født den 21 Jun. 1935 i Holstebro.

   432 K    ii. Gerda Fonager Henriksen [253] er født den 20 Aug. 1936 i Holstebro.

   433 M    iii. Peder Fonager Henriksen [254] er født den 12 Nov. 1941 i Holstebro.


233. Anne Dideriksen Grønbæk [261] (Niels Dideriksen7, Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 19 Dec. 1913 i Herning, Vinding, "Virkelyst", blev døbt den 15 Feb. 1914 i Vinding, og døde den 1 Aug. 1985 i Holstebro i en alder af 71 år.

Notater: Anne var på Staby Efterskole i sommeren 1930

Anne blev gift med Karl Hansen [262] [MRIN: 80] den 30 Aug. 1936. Karl er født den 5 Jan. 1904 i Esbjerg, Vester Vedsted, 'Råhede' og døde den 1 Aug. 1981 i Vinding i en alder af 77 år.

Om Karl:

• Beskæftigelse: Gårdejer.

• Uddannelse: Landmand.

Deres børn:

   434 M    i. Niels Grønbæk Hansen [263] er født den 8 Jun. 1941 i Herning, Vind, "Optrup".

   435 K    ii. Kirsten Grønbæk Hansen [264] er født den 20 Jun. 1945 i Herning, Vinding, "Virkelyst".

   436 M    iii. Hans Grønbæk Hansen [265] er født den 16 Dec. 1950 i Herning, Vinding, "Virkelyst".

234. Niels Dideriksen Grønbæk [266] (Niels Dideriksen7, Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 27 Nov. 1917 i Herning, Vinding, "Virkelyst".

Notater: Niels blev opkaldt efter sin far der var i levende live, hvilket der var lidt usædvalig, selv på denne tid. Niels var på Staby Efterskole i vinteren 1932-1933, Uldum Højskole i vinteren 1937-1938, Ladelund Landbrugsskole i vinteren 1941-1942. I 1944 forpagtede han "Højmosegaard" i Gesten, og købte den til selveje i 1951. Gården var på 45 Tdl.

Om Niels:

• Beskæftigelse: Gårdejer i "Højmosegård" i Gesten.

• Uddannelse: Landmand.

Niels blev gift med Sigrid Elisabeth Søndergaard [267] [MRIN: 81], datter af Peder Johan Pedersen Søndergaard [268] og Marie Kristiane Ludvig [269], den 27 Feb. 1944. Sigrid er født den 2 Nov. 1919 i Vejen, Gesten.

Deres barn:

   437 K    i. Karen Marie Grønbæk [270] er født den 3 Feb. 1949 i Vejen, Gesten, "Højmosegård".


237. Kjeld Grønbæk [298] (Diderik Dideriksen7, Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 17 Nov. 1911 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk",61 blev døbt den 10 Dec. 1911 i Holstebro Valgmenighedskirke, og døde den 6 Nov. 1983 i Tvis, "Grønbæk" i en alder af 71 år.

Om Kjeld:

• Beskæftigelse: Gårdejer i "Grønbæk" i Tvis.

Kjeld blev gift med Karen Bjerg [299] [MRIN: 92], datter af Jacob Jensen Bjerg [300] og Kirstine Nielsine Kristensen [301], den 9 Aug. 1944 i Bur. Karen blev født den 28 Dec. 1921 i "Neder Vejen", døde den 18 Jun. 2009 i Holstebro i en alder af 87 år, og blev begravet den 23 Jun. 2009 i Tvis.

Deres børn:

+ 438 M    i. Jakob Grønbæk [302] er født den 20 Apr. 1945 i Holstebro, Tvis, "Højvang"129 og blev døbt den 20 Maj 1945 i Tvis Kirke.130

+ 439 M    ii. Didrik Grønbæk [303] er født den 20 Apr. 1945 i Holstebro, Tvis, "Højvang"131 og blev døbt den 20 Maj 1945 i Tvis Kirke.132


   440 M    iii. Mads Grønbæk [304] er født den 29 Maj 1950 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk".

Notater: Mads arbejdede i sine unge år ved landbruget, fortrinsvis på fødegården Grønbæk i Tvis. I 1973 blev han optaget på politiskolen i København, hvor han også høstede sine første erfaringer som uddannet politiassistent. Mads blev efter en kort periode i Ringkøbing, i 1985 overflyttet til tjeneste i Holstebro, hvor han er tilknyttet færdselspolitiet. Den 1. februar 1998 fejrede han 25 års jubilæum ved politiet.

   441 K    iv. Lis Grønbæk [305] er født den 11 Mar. 1953 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk".

238. Jacob Halgaard Grønbæk [306] (Diderik Dideriksen7, Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 21 Jun. 1914 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk"62 og blev døbt den 26 Jul. 1914 i Holstebro Frimenighedskirke.

Om Jacob:

• Dåb: 29 Jul. 1914, Tvis Kirke.

• Beskæftigelse: Købmand i Odense.

Jacob blev gift med Ellen Rasmussen [307] [MRIN: 94], datter af Julius Viktor Rasmussen [308] og Anne Kirstine Pedersen [309], den 6 Sep. 1942 i Odense. Ellen er født den 24 Jul. 1917 i Nordfyn, Østrup.

Deres barn:

   442 M    i. Kai Grønbæk [310] er født den 7 Feb. 1944 i Odense og døde den 5 Jan. 2008 i Odense i en alder af 63 år.

Notater: Kai er en ivrig amatør Ornitolog og aktiv i Dansk Ornitologisk forening.

Kai blev gift med Kirsten Grønbæk [1971] [MRIN: 692].

239. Sigurd Grønbæk [311] (Diderik Dideriksen7, Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 26 Aug. 1916 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk",63 blev døbt den 1 Okt. 1916 i Holstebro Frimenighedskirke, døde den 29 Nov. 2004 i Vinderup i en alder af 88 år, og blev begravet den 3 Dec. 2004 i Vinderup Kirke.

Notater: Sigurd er en anerkendt møbelproducent, han har i mange år drevet et velfungerende møbelfabrik i Vinderup.

Om Sigurd:

• Beskæftigelse: Snedkermester.

• Uddannelse: Møbelsnedker.

Sigurd blev gift med Mette Marie Lund Vestergaard [312] [MRIN: 96], datter af Laurits Vestergaard [313] og Karoline Marie Henriksen [314], den 18 Feb. 1943 i Tvis Kirke.133 Status for par: gift. Mette blev født den 23 Jan. 1920 i Holstebro, Tvis, "Vestergård",134 blev døbt den 15 Feb. 1920 i Tvis Kirke, døde den 17 Okt. 2011 i Holstebro, "Beringshaven"135 i en alder af 91 år, og blev begravet den 21 Okt. 2011 i Vinderup Kirke.

Om Mette:

• Konfirmation: 8 Apr. 1934, Tvis Kirke.136

Deres børn:

+ 443 K    i. Karen Marie Grønbæk [315] er født den 10 Nov. 1944 i Holstebro.

   444 M    ii. Jens Grønbæk [316] er født den 20 Sep. 1948 i Vinderup.


240. Svenning Grønbæk [317] (Diderik Dideriksen7, Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 25 Maj 1922 i Holstebro, Tvis, "Grønbæk" og blev døbt den 25 Jun. 1922 i Holstebro Frimenighedskirke.

Om Svenning:

• Beskæftigelse: Gårdejer i "Sandholm" i Korsvang.

• Uddannelse: Landmand.

Svenning blev gift med Else Toft Ivarsen [318] [MRIN: 98], datter af Marinus Peter Ivarsen [319] og Olga Toft [320], den 22 Sep. 1949. Else er født den 13 Okt. 1924 i Kolding.

Deres barn:

   445 K    i. Hanne Grønbæk [321] er født den 1 Sep. 1950 i Kolding, Lejrskov, Korsvang, "Sandholm".

242. Anna Marie Grønbæk Kjærgaard [326] (Maren Dideriksen Grønbæk7, Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 8 Dec. 1915 i Holstebro, Mejrup, "Vester Kobberup" og døde efter 1996.

Anna blev gift med Mogens Henrik Harrestrup [327] [MRIN: 102], søn af Eskild Jens Chr. Mogensen [328] og Flora Frederikke Braae [329], den 2 Maj 1939 i Holstebro. Mogens blev født den 23 Okt. 1910 i Holstebro, Nr. Felding, "Ø. Harrestrup", blev døbt den 20 Nov. 1910 i Nr. Felding, og døde den 4 Dec. 1996 i Nr. Felding, "Ø. Harrestrup" i en alder af 86 år.

Om Mogens:

• Beskæftigelse: Gårdejer i "Østergård" i Nr. Felding.

Deres børn:

+ 446 K    i. Ingrid Kjærgaard Harrestrup [330] er født den 6 Aug. 1940 i Holstebro, Nr. Felding, "Ø. Harrestrup".

   447 K    ii. Ruth Kjærgaard Harrestrup [331] er født den 6 Jun. 1943 i Holstebro, Nr. Felding, "Østergård".

   448 K    iii. Lisbeth Harrestrup [332] er født den 6 Jul. 1948 i Holstebro, Nr. Felding, "Østergård".


243. Anna Grønbæk [25] (David Dideriksen7, Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 17 Feb. 1920 i Herning, Vinding, døde den 15 Maj 1990 i Borbjerg i en alder af 70 år, og blev begravet den 19 Maj 1990 i Borbjerg Kirkegård. Et andet navn for Anna var Nielsen.

Notater: Anne har altid været familiens holdepunkt og med begge ben på jorden. Anne sørgede godt for sin familie, også efter at børnene flytte hjemmefra, var hun altid klar til at hjælpe når der var brug en ekstra hånd.Anna blev gift med Søren Nielsen [28] [MRIN: 9], søn af Anders Bjerggaard [29] og Ingeborg Bjerggaard [30], den 4 Okt. 1940 i Tvis.137 Status for par: vielsen udført af sognefogeden. Søren er født den 11 Jun. 1913 i Holstebro, Mejrup, "Bjerggårdhus" og døde den 22 Aug. 1997 i Borbjerg Kirkegård i en alder af 84 år.

Om Søren:

• Beskæftigelse: Husmand.

• Uddannelse: Landmand.

Deres børn:

+ 449 M    i. Jørgen Nielsen [31] er født den 5 Nov. 1942 i Holstebro, Borbjerg, Trabjerg, "Højmark".


   450 M    ii. Thorkild Nielsen [32] er født den 29 Jan. 1952 i Holstebro, Borbjerg, Trabjerg, "Højmark".


   451 M    iii. Mogens Nielsen [33] er født den 15 Aug. 1954 i Holstebro, Borbjerg, Trabjerg, "Højmark".

Notater: Mogens blev udlært elektrikker hos Skave-El, hvor han også i nogle år arbejdede som svend. Senere skiftede han til et job som montør hos NOE i Holstebro.

Mogens blev gift med Hanne [1745] [MRIN: 605].

   452 M    iv. Helge Nielsen [34] er født den 22 Maj 1956 i Holstebro, Borbjerg, Trabjerg, "Højmark".

Notater: En overlevering fra Store Hessel.
Ifølge overleveringen var Erik Klipping på jagt på Store Hessel i Borbjerg dagen før, han blev myrdet i Finderup Lade.
Af Knud Jakobsen

I år er det 725 år siden, at den danske konge Erik Klipping blev myrdet med 56 sværdhug i Finderup Lade. Mordet skete Skt. Ceciliæt nat den 22. november 1286, og i følge overleveringen kom han direkte fra gården Store Hessel i Borbjerg, hvor han havde været på jagt.
Om det er rigtigt; kan man ikke afgøre i dag, fordi de skriftlige kilder er få og upålidelige, men der er en rimelig grad af sandsynlighed.
Historien kan godt være rigtig, men det afgørende bevis har vi ikke, siger lokalhistorikeren Viktor Hedegaard, som har et indgående kendskab til Borbjerg Sogn.
Siden 1981 har Store Hessel været ejet af Helge og Lis Nielsen, som driver et økologisk landbrug med malkekøer, og de er ret overbevist om historiens sandfærdighed.
Den stod i det materiale, vi fik, da vi købte gården, siger Helge Nielsen.
For 25 år siden blev historien gentaget i en slægtsbog, skrevet af brødrene Emil og Laust Trabjerg, og viderebragt i Dagbladet I sig selv er det dog ikke noget sandhedsbevis, og i denne sag er de lokale museer ikke til stor hjælp. Middelalderarkæolog, cand.phil. Helle Henningsen fra Holstebro Museum melder pas, og det samme gør rmuseumsinspektør Jesper Hjermind fra Viborg Museum.
Jeg ved en hel masse om, hvad der skete efter mordet, men ikke om tiden, der gik forud, siger han.
Helge Nielsen synes, at flere ting taler for historiens rigtighed. For eksempel er der kun 36 kilometer fra Store Hessel til Finderup, og på en god hest, har det ikke været nogen lang dagsrejse.
Store Hessel er en gammel herregård, som nævnes allerede i 1200-tallet og dermed er en af de aller ældste i Borbjerg Sogn. Den har også været en af de største i sognet med meget store hedearealer.
Den har været på over 700 tønder land,± siger Viktor Hedegaard.
Ved siden af den nuværende gård ligger en gammel, fredet borgbanke, hvor der en gang har ligget en befæstet borg med voldgrav omkring. Den er aldrig blevet gravet ud. selvom Viktor Hedegaard pressede på i sine mange år som formand for Holstebro Museum.
Idag er borgområdet total fredet Helge Nielsen må kun bruge det til græsning.
De første år måtte vi godt pløje stedet, også var det nemt at se konturerne af borgen og en vej. Når vi pløjede, kom der mange munkesten frem, og så var der vildt mange hestesko herude, og det tolker jeg som et tegn på stor aktivitet på stedet,± siger Helge Nielsen.
En mand, der tjente som karl hos hans forgænger har fortalt om rester af en bro over den næsten udviskede voldgrav, og Viktor Hedegaard har fra gamle folk i sognet hørt beretning om lyde fra borgens kælder
Når hestene løb hen over stedet, kunne de høre munkesten falde ned i de hulrum, der var tilbage fra den gamle kælder± siger han.
Skal man tro overleveringen, var borgen på Erik Klipping's tid ejet af drost Peder Nielsen Hoseøl, og det var hos ham, den myrdede konge var på jagt, dagen før mordet.
Tilnavnet 'Hoseøl' forklares som 'hosebånd', men måske er det i virkeligheden bare en forvanskning af ordet 'Hessel'. I følge Helge Nielsen skal gårdens navn staves med dobbelt 's', og skal man tro Den store danske Ordbog, har han ret. Navnet betyder ganske enkelt træsorten 'hassel'.   453 K    v. Inge-Lis Nielsen [35] er født den 9 Jun. 1957 i Holstebro, Borbjerg, Trabjerg, "Højmark". Inge-Lis kaldes også Inge Lis Kviesgaard.

Notater: Inge Lis har i flere år arbejdet på plejehjem og i Hjemmeplejen i Holstebro Kommune. Senere uddannede hun sig til Socialrådgiver og fik job som sådan i Struer Kommune hvor hun har virket i en årrække. Efter nedlæggelse af Ringkøbing amt søgte hun ind under alkohol behandlingen for Holstebro-, Struer- og Lemvig Kommune med hovedsæde i Holstebro.

Inge-Lis blev gift med Jørn Kviesgaard [1846] [MRIN: 631] i Borbjerg Kirke. Status for par: gift.

244. Kathrine Grønbæk [36] (David Dideriksen7, Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 17 Aug. 1921 i Herning, Vinding, døde den 16 Apr. 2009 i Vinkelvejcentret, Ølgod i en alder af 87 år, og blev begravet den 21 Apr. 2009 i Ølgod Kirke. Andre navne for Kathrine var Tinne, Tinne, og Jensen.


Kathrine blev gift med Gunner Eigil Jensen [37] [MRIN: 11], søn af Peder Jensen [38] og Ane Jensen Andersen [39], den 6 Jan. 1944 i Holstebro Valgmenighedskirke. Gunner er født den 10 Nov. 1922 i Kvong, Kvorup og døde omkring 1995 i Ølgod i en alder af ca. 73 år.

Om Gunner:

• Beskæftigelse: Husmand.

• Uddannelse: Landmand.

Deres børn:

   454 M    i. Bent Grønbæk Jensen [40] er født den 21 Maj 1944 i Ølgod, Vognslund.


Bent blev gift med Anne Marie [1740] [MRIN: 602].

   455 M    ii. Vagn Jensen [41] er født den 30 Mar. 1950 i Ølgod, Vognslund.


   456 K    iii. Jytte Jensen [42] er født den 12 Maj 1957 i Ølgod, Vognslund.


Jytte blev gift med Bent Rasmussen [2392] [MRIN: 852].

245. Kjeld Grønbæk [43] (David Dideriksen7, Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 18 Feb. 1923 i Holstebro, Tvis, "Nr. Skautrup", blev døbt den 18 Mar. 1923 i Holstebro Frimenighedskirke,68 døde den 30 Apr. 2015 i Assens i en alder af 92 år, og blev begravet den 5 Maj 2015 i Assens, Helnæs, Helnæs Kirkegård.

Notater: Kjeld er uddannet ved landbruget, havde forskellige pladser indtil 1946, hvor han blev bestyrer på "Klintholm" på halvøen Helnæs for sin svigermor.
Det er blevet mig fortalt at Kjeld var aktiv medlem af den danske undergrundsbevægelse (frihedskæmper) under 2. Verdenskrig.
I 1954 køber Kjeld "Klintholm" af sin svigermor. Han driver gården i en del år, men efterhånden bliver det urentabel med et lille jordlod hvorfor lejer jorden ud til naboer. Da han og Anny når pensionsalderen sælger de "Klintholm" til deres søn Bjarne og flytter til Assens hvor de køber et mindre parcelhus.

Om Kjeld:

• Beskæftigelse: Bestyrer.

• Uddannelse: Landmand.

Kjeld blev gift med Anny Pedersen [44] [MRIN: 13], datter af August Pedersen [45] og Cecilie Pedersen [46], den 13 Dec. 1946 i Hælnæs Kirke. Anny blev født den 29 Mar. 1922 i Assens, Helnæs, "Klintholm". Et andet navn for Anny var Grønbæk.

Deres børn:

   457 K    i. Agnete Grønbæk [47] er født den 14 Maj 1952 i Assens, Helnæs, "Klintholm".

Agnete blev gift med Michael Holt [1560] [MRIN: 535].

   458 M    ii. Bjarne Grønbæk [48] er født den 3 Jun. 1956 i Assens, Helnæs, "Klintholm".

Bjarne blev gift med Else Grønbæk [1559] [MRIN: 534].

246. Erna Grønbæk [5] (David Dideriksen7, Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 5 Maj 1924 i Holstebro, Tvis, "Nr. Skautrup",69 blev døbt den 29 Maj 1924 i Holstebro Frimenighedskirke, døde den 21 Sep. 2015 i Holstebro, Tvis i en alder af 91 år, og blev begravet den 25 Sep. 2015 i Tvis Kirkegård.

Notater: Erna Svendsen har gennem livet haft mange gøremål. For at supplere familiens intægt har hun haft mange små jobs. I en lang periode arbejdede hun som rengøringsass. på Tvis Plejehjem. Efter at være blevet pensioneret, er hun gået aktiv ind i pensionistforeningen. Efter sin mands død solgte hun huset i Engparken og flyttede til det nye kvarter på Lauralyst.

Om Erna:

• Beskæftigelse: Rengøringsassistent.

Erna blev gift med Jens Ernst Svendsen [6] [MRIN: 2], søn af Niels Kristian Svendsen [49] og Anna Mathilde Frederikke Jensen [50], den 21 Jul. 1944 i Tvis Kirke.138 Status for par: gift. Jens blev født den 29 Maj 1917 i Holstebro, Tvis,139 blev døbt den 24 Jun. 1917 i Tvis Kirke, døde den 22 Jun. 1985 i Tvis i en alder af 68 år, og blev begravet den 27 Jun. 1985 i Tvis Kirkegård.

Om Jens:

• Konfirmation: 19 Apr. 1931, Tvis Kirke.140 Med Aldersdispensation af 12 jan 1931

• Beskæftigelse: Chauffør.

Deres børn:

+ 459 M    i. Kai Grønbæk Svendsen [2] er født den 26 Jan. 1945 i Holstebro, Tvis, "Højmark" og blev døbt den 18 Feb. 1945 i Tvis Kirke.141


   460 M    ii. Ejgil Grønbæk Svendsen [16] er født den 21 Nov. 1947 i Skive, Dølby, Dølbyvad og blev døbt den 14 Dec. 1947 i Skive, Hem Kirke.

Notater: Ejgil er udlært elektrikker hos Idum El forretning, hvor han nogle få år arbejde som elektrikkersvend. I 1975 opretter Ove Dyrmose, Idum El, el-forretning i Sdr. Nissum hvor Ejgil bliver ansat som daglig leder. Efter at Ejgil har beståetsin Installetør eksamen køber han sammen med Inge, i 1978 forretningen, Sdr. Nissum El og fortsætte som selvstændig elektrikker i en årrække. I mellemtiden har de solgt huset som de købte sammen med forretningen, og købt en nedlagt lanejendom umiddelbart udenfor Sdr. Nissum by.
Lørdag d. 10 marts inviteres kunder, forretningsforbindelder og venner til reception i anledning af flytning af elforretningen til de nye omgivelser på Østersognsvej 1. Samtidig med at Ejgil arbejder ude, starter de en produktion af håndyppede stearinlys under navnet "Annexlys", der hutigt viste sig at være en succes. Efter få år sælges El-forretningen fra, således at de kan koncentrere sig om forretningen. Efterhånden suppleres sortimentet med brugskunst oggaveartikler.
I 2012 afhænder Ejgil og Inge forretningen "Annexlys" og køber en villa i Ulfborg som de løbende modernisere.Ejgil blev gift med Inge Sundgaard [17] [MRIN: 5], datter af Peder Sundgaard [1254] og Lis Sundgaard [1255], i 1970. Inge er født den 9 Mar. 1950 i Troldhede.

Om Inge:

• Beskæftigelse: Forretningsindehaver.

+ 461 M    iii. Villy Grønbæk Svendsen [18] er født den 7 Apr. 1955 i Holstebro, Tvis.

+ 462 K    iv. Edel Magaret Svendsen [11] er født den 20 Feb. 1965 i Holstebro, Tvis.


247. Hilda Grønbæk [51] (David Dideriksen7, Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 9 Maj 1925 i Holstebro, Tvis, "Nr. Skautrup",70 blev døbt den 7 Jun. 1925 i Holstebro Frimenighedskirke, og døde omkring 1999 i Aarhus i en alder af ca. 74 år. Et andet navn for Hilda var Sørensen.


Hilda blev gift med Aage Kristian Sørensen [52] [MRIN: 16], søn af Søren Sørensen [53] og Laura Kirstina Vium Sørensen [54], den 27 Mar. 1949 i Ølgod Kirke. Aage er født den 8 Mar. 1929 i Ølgod.

Om Aage og Hilda:

• Skilsmisse: Ukendt dato.

Om Aage:

• Beskæftigelse: Chauffør.

Deres børn:

+ 463 M    i. Søren David Sørensen [55] er født den 13 Feb. 1949 i Ølgod og døde omkring 1998 i Aarhus i en alder af ca. 49 år.

+ 464 M    ii. Laura Elisabeth Vium Sørensen [56] er født den 27 Apr. 1950 i Ølgod.


248. Henry Grønbæk [57] (David Dideriksen7, Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 11 Okt. 1926 i Holstebro, Tvis, "Nr. Skautrup",71 blev døbt den 21 Nov. 1926 i Holstebro Frimenighedskirke, døde den 7 Jul. 1999 i Tvis Plejehjem i en alder af 72 år, og blev begravet den 10 Jul. 1999 i Tvis Kirkegård. Årsagen til hans død var Leukæmi.

Notater: Henry har hele sin skolegang i Skautrup Skole, der ligger umiddelbart syd for fødegården's jordareal. Efter endt skolegang og konfirmation hjælper Hen sine forældre med gården, bl.a. får de opdyrket det sidste stykke hede areal. Henry er uddannet ved landbruget, og suppleret uddannelsen først ved Lægård Landbrugsskole, og i vinteren 1955 ved Asmildkloster Landbrugsskole. Han har haft 2 pladser, et i Tvis og et på Sjælland. Efter at han og Anna blev gift overtog han "Nr. Skautrup", samtidig blev der opført et nyt stuehus, umiddelbart sydøst for gården. I Stuehuset blev der etableret en lejlighed i tag etagen, hvor forældrene, David og Elisabeth Grønbæk blev boende, indtil de i 1971 flyttede til Tvis Plejehjem. Gården er nu på 44 ha. heraf 2,7 ha plantage. Henry dyrker "Nr. Skautrup" med stor dygtighed. I årenes løb har han bygget nye staldbygninger og renoveret de øvrige bygninger. Hans store interesse er sine køer, som han gerne pusler om.
Gennem årene har Henry mange tillidsposter: Formand for Tvis Idrætsforening, i bestyrelsen i Tvis Brugsforening, Tvis Forsamlingshus, Tillidsrepræsentant i Hjerm-Ginding Herreders Landboforening. Henry færdes gerne i naturen, gerne på jagt eller på fisketur som er hans store lidenskaber. Ellers er det familien der ligger ham på sinde. I de senere år har han boet alene på gården. Hans kone Anna bor fast på Birkehøj Plejehjem i Holstebro efter at være ramt af svær demens, og er ude af stand til at klare sig selv. I 1996 sælger han "Nr. Skautrup" til sønnen Ejvind, der samtidig med driften på gården også driver forretning "OK Benzin" ved hovedvejen i "Skautrup Mølle". I 1998 bytter de bopæl. Henry flytter til "Skautrup Mølle" og Ejvind flytter med familien til "Nr. Skautrup". Det er dog ikke længe han bor her, dels sælger Ejvind benzin stationen i foråret 1999 og dels bliver Henry ramt af sygdom med længere hospitalsophold. Ved udskrivning fra hospitalet flytter han til en beskyttet bolig ved Tvis Plejehjem,som han beboer i kort tid inden han får en plads på plejehjemmet, i sommeren 1999.

Om Henry:

• Beskæftigelse: Gårdejer.

• Uddannelse: Landmand.

Henry blev gift med Anna Christensen [58] [MRIN: 18], datter af Peder Chr. Christensen [61] og Marie Filsø [60], den 19 Okt. 1956 i Tvis Kirke. Anna er født den 2 Jul. 1937 i Holstebro, Råsted, "Ny Mølle" og døde den 31 Dec. 2006 i Holstebro, "Birkehøj Plejehjem"142 i en alder af 69 år.

Deres børn:

   465 K    i. Else-Marie Grønbæk [62] er født den 27 Jan. 1958 i Holstebro, Tvis, "Nr. Skautrup".


Else-Marie blev gift med Erik Christensen [637] [MRIN: 227].

Om Erik:

• Beskæftigelse: Pelsdyravler.

+ 466 K    ii. Lisbeth Grønbæk [63] er født den 24 Jan. 1960 i Holstebro, Tvis, "Nr. Skautrup".

+ 467 M    iii. Ejvind Grønbæk [64] er født den 3 Mar. 1965 i Holstebro, Tvis, "Nr. Skautrup".


   468 M    iv. Brian Grønbæk [65] er født den 9 Jan. 1972 i Holstebro, Tvis, "Nr. Skautrup".

Notater: Brian var leder af Østsjællands Andel, tidligere HAG, der har til huse på Skautrupvej i Tvis. Senere er han flyttet til Fyn, hvor han arbejder i samme selskab.249. Alma Grønbæk [66] (David Dideriksen7, Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 2 Aug. 1932 i Holstebro, Tvis, "Nr. Skautrup",72 blev døbt den 28 Aug. 1932 i Holstebro Frimenighedskirke, og døde den 20 Jan. 2010 i Herning i en alder af 77 år. Årsagen til hendes død var Sygdom. Et andet navn for Alma var Christensen.

Notater: Som ung kom Alma i lære i Tvis Brugsforening

Om Alma:

• Uddannelse: Kommis: Tvis Brugsforening.

Alma blev gift med Henry Christensen [67] [MRIN: 20], søn af Agner Theodor Christensen [68] og Kirstine Hansen [69], den 8 Jul. 1952 i Tvis Kirke. Henry er født den 7 Dec. 1931 i Ringkøbing-Skjern, Lønborg og døde i 2002 i Herning i en alder af 71 år.

Om Henry:

• Beskæftigelse: Købmand.

• Uddannelse: Kommis.

Deres barn:

   469 M    i. Agner Grønbæk Christensen [70] er født den 11 Aug. 1953 i Bramming.


Agner blev gift med Henny Guldberg Mortensen [2391] [MRIN: 851].

261. Anne Jul Sørensen [469] (Søren Jul Sørensen7, Ane Grønbæk6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 12 Feb. 1929 i Herning, Vildbjerg.

Anne blev gift med Rasmus Emil Thomsen [621] [MRIN: 212] den 4 Apr. 1948. Rasmus er født den 5 Jun. 1914.

Om Rasmus:

• Beskæftigelse: Chauffør.

Deres barn:

   470 K    i. Else Birthe Thomsen [622] er født den 17 Jul. 1949 i Herning.

290. Marie Grønbæk Nielsen [514] (Niels Langballe Nielsen7, Marie Grønbæk6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 23 Aug. 1917 i Herning, Aulum, "Jersild".

Marie blev gift med Agner Frederik Grønbæk [546] [MRIN: 207], søn af Lauge Nedergaard Grønbæk [526] og Jenny Catrine Jensen [527], den 25 Aug. 1944 i Aulum. Agner blev født den 16 Mar. 1915 i Herning, Aulum.

Om Agner:

• Beskæftigelse: Mejeribestyrer på Fur.

• Uddannelse: Mejerist.

Deres børn:

+ 471 M    i. Svenning Grønbæk [768] er født den 18 Okt. 1948 i Herning, Aulum, Tved.

+ 472 M    ii. Niels Grønbæk [771] er født den 11 Sep. 1951 i Skive, Fur.

+ 473 M    iii. Gunnar Grønbæk [775] er født den 11 Sep. 1951 i Skive, Fur.

298. Agner Frederik Grønbæk [546] (Lauge Nedergaard7, Morten6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 16 Mar. 1915 i Herning, Aulum.

Om Agner:

• Beskæftigelse: Mejeribestyrer på Fur.

• Uddannelse: Mejerist.

Agner blev gift med Marie Grønbæk Nielsen [514] [MRIN: 207], datter af Niels Langballe Nielsen [512] og Else Johanne Langballe Nielsen [513], den 25 Aug. 1944 i Aulum. Marie blev født den 23 Aug. 1917 i Herning, Aulum, "Jersild".

(Dobbelt slægtslinje. Se Person 290)

299. Margrethe Grønbæk [547] (Lauge Nedergaard7, Morten6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 5 Dec. 1916 i Herning, Aulum, "Tved".

Margrethe blev gift med Christian Østergaard [780] [MRIN: 255] den 20 Maj 1938 i Aulum. Christian er født den 11 Mar. 1910 i Herning, Aulum, "Højgård".

Deres børn:

+ 474 M    i. Ove Grønbæk Østergaard [781] er født den 14 Jul. 1939 i Herning, Aulum, Troelstrup.

+ 475 K    ii. Johanne Margrethe Østergaard [785] er født den 9 Dec. 1942 i Herning, Aulum, "Troelstrup".

+ 476 M    iii. Svend Grønbæk Østergaard [790] er født den 26 Sep. 1949 i Herning, Aulum.

300. Marie Grønbæk [482] (Lauge Nedergaard7, Morten6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 31 Okt. 1918 i Herning, Aulum, "Tved".

Marie blev gift med Eskild Bone Jørgensen [794] [MRIN: 259]. Eskild er født den 4 Maj 1921 i Faxe, Haslev.

Deres børn:

   477 M    i. Marianne Bone Jørgensen [795] er født den 3 Apr. 1948 i Horsens og døde den 3 Aug. 1968 i Silkeborg, Balle i en alder af 20 år.

   478 M    ii. Lars Bone Jørgensen [796] er født den 5 Mar. 1951 i Horsens.

301. Johannes Grønbæk [548] (Lauge Nedergaard7, Morten6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 16 Apr. 1921 i Herning, Aulum, "Tved".

Johannes blev gift med Oda Madsen [797] [MRIN: 260] den 9 Mar. 1957 i Fjelstervang. Oda er født den 21 Jun. 1930 i Ringkøbing-Skjern, Nr. Vium.

Deres barn:

+ 479 M    i. Kaj Georg Grønbæk [798] er født den 19 Jul. 1960 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod.

303. Anna Elisabeth Grønbæk [550] (Lauge Nedergaard7, Morten6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 23 Sep. 1924 i Herning, Aulum, "Tved".

Anna blev gift med Johannes Vilhelm Jensen [801] [MRIN: 262] den 6 Jun. 1959 i Horsens. Johannes er født den 16 Jul. 1927 i Viborg, Elsborg og døde den 1 Okt. 1974 i Horsens i en alder af 47 år.

Deres børn:

   480 K    i. Kirsten Grønbæk Jensen [802] er født den 31 Mar. 1961 i Horsens.

Kirsten blev gift med Thomas Bruno Pedersen [804] [MRIN: 263] den 27 Maj 1989 i Skjold. Thomas er født den 14 Nov. 1958 i Horsens.

   481 K    ii. Ingrid Grønbæk Jensen [803] er født den 26 Maj 1965 i Horsens.

304. Ejnar Grønbæk [551] (Lauge Nedergaard7, Morten6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 6 Feb. 1926 i Herning, Aulum, "Tved".

Ejnar blev gift med Laura Kristina Killerich [805] [MRIN: 264] den 16 Dec. 1950 i Aulum Kirke. Laura er født den 16 Sep. 1928 i Herning, Aulum.

Deres børn:

   482 K    i. Birgit Grønbæk [806] er født den 17 Nov. 1956 i Herning, Aulum og døde den 30 Jun. 1972 i Aulum i en alder af 15 år.

   483 M    ii. Steffen Grønbæk [807] er født den 4 Mar. 1961 i Herning, Aulum.

305. Gunner Grønbæk [552] (Lauge Nedergaard7, Morten6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 1 Mar. 1933 i Herning, Aulum, "Tved".

Gunner blev gift med Lydia Christensen [808] [MRIN: 265] den 27 Jun. 1959 i København. Lydia er født den 26 Mar. 1928 i Vesthimmerland, Aalestrup.

Deres børn:

   484 K    i. Lisbeth Grønbæk [809] er født den 20 Okt. 1961.

Lisbeth blev gift med Nick Masson [811] [MRIN: 266] den 2 Aug. 1984 i Vilbjerg.

   485 M    ii. Finn Grønbæk [810] er født den 17 Jan. 1966 i New Zeland, New Plymouth.


308. Aksel Grønbæk Laugesen [555] (Margrethe Grønbæk7, Morten6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 8 Aug. 1914 i Herning, Aulum og døde den 27 Okt. 2005 i Aulum Kirkegård i en alder af 91 år. Årsagen til hans død var Kort tids sygdom.

Notater: Aksel boede sine sidste år i Rungsted

Aksel blev gift med Tove Agnete Piil Laugesen [678] [MRIN: 126]. Tove er født den 8 Nov. 1921 i Odense.

Deres børn:

   486 K    i. Lisbeth Laugesen [680] er født den 15 Apr. 1948 i Odense.

+ 487 M    ii. Uffe Grønbæk Laugesen [679] er født den 20 Apr. 1954 i Odense.

342. Kjeld Halgaard Jacobsen [1487] (Ane Marie Olesen7, Abelone Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 16 Jan. 1892 i Holstebro, Tvis, "Over Skautrup"79 og blev døbt den 24 Jan. 1892 i Hjemmedøbt.

Notater: Kjeld har gået i "Skautrup Skole" i Tvis, og er ellers uddannet ved landbruget. I årene 1915 - 1917 aftjener han værnepligt i hæren.
Kjeld overtager "Over Skautrup" som hans mor skøder til ham, efter at hans far er død i 1939. Gården er på 60 tdl.

Om Kjeld:

• Konfirmation: 8 Apr. 1906, Tvis Kirke.143

Kjeld blev gift med Johanne Marie Jensine Pedersen [1488] [MRIN: 509], datter af Chresten Langbo Pedersen [1491] og Karen Brøndsholm Nielsen [1492], den 28 Nov. 1918 i Aulum Kirke. Johanne er født den 18 Aug. 1894 i Herning, Aulum, "Kilde".

Deres børn:

+ 488 K    i. Sørine Marie Lund Jacobsen [1489] blev født den 18 Apr. 1919 i Holstebro, Tvis, "Over Skautrup" og blev døbt den 27 Apr. 1919 i Tvis Kirke.

   489 M    ii. Søren Lund Jacobsen [1490] blev født den 31 Dec. 1920 i Holstebro, Tvis, "Over Skautrup",144 blev døbt den 9 Jan. 1921 i Tvis Kirke, døde den 17 Jan. 2011 i Holstebro, "Beringshaven"110 i en alder af 90 år, og blev begravet den 22 Jan. 2011 i Tvis Kirke.

Notater: Søren Lund gik i "Skautrup Skole" i Tvis og blev uddannet ved landbruget. Siden sin konfirmation har Søren tjent sine forældre på fødegården, dog afbrudt af et ophold på Uldum Højskole, i vinteren 1942-1943.
I 1956 skøder Sørens far, gården til ham. Han driver gården frem til 1978, hvor han sælger jorden til "Vester Skautrup".

Søren blev gift med Kathrine Jensen [1501] [MRIN: 515]. Kathrine er født i 1914 i Herning, Ørnhøj.

343. Kjeld Peter Johannes Andersen [1513] (Anders Andersen7, Kjeld Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 13 Jan. 1904 i Lolland, Vindeby og døde i 1943 i en alder af 39 år. Årsagen til hans død var I alieret tjeneste under 2. verdenskrig.

Om Kjeld:

• Beskæftigelse: Radiotelegrafist.

Kjeld blev gift med Edith Nielsen [1561] [MRIN: 536].

Deres barn:

   490 K    i. En datter [1562] er født i 1941.

345. Marie Louise Johanne Andersen [1515] (Anders Andersen7, Kjeld Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 13 Sep. 1906 i Lolland, Vindeby.

Om Marie:

• Beskæftigelse: Faglærer, Teknisk skole.

Marie blev gift med Henry Christian Ambjørn Nielsen [1566] [MRIN: 539], søn af Niels Andreas Nielsen [1567] og Alma Marie Andrea Petersen [1568], den 2 Jun. 1931 i Sakskøbing. Henry er født den 17 Nov. 1905.

Deres barn:

   491 M    i. Kai Ambjørn Nielsen [1569] er født den 11 Maj 1932 i Nakskov.

348. Ernst Osvald Henry Andersen [1518] (Anders Andersen7, Kjeld Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 29 Okt. 1911 i Guldborgsund, Sakskøbing, Rørbæk.

Ernst blev gift med Elna Katrine Andersen [1521] [MRIN: 542], datter af Anders Kristian Skautrup Andersen [1474] og Marie Nielsen [1525], den 2 Jun. 1941 i Tvis. Elna blev født den 16 Sep. 1912 i Holstebro, Tvis, "Laulund"81 og blev døbt den 13 Okt. 1912 i Tvis Kirke.

Om Elna:

• Konfirmation: 3 Okt. 1926, Tvis Kirke.145

Deres børn:

   492 K    i. Bodil Skautrup Andersen [1571] er født den 19 Apr. 1944 i Guldborgsund, Sakskøbing, Rørbæk.

   493 M    ii. Knud Skautrup Andersen [1572] er født den 1 Feb. 1948 i Guldborgsund, Sakskøbing, Rørbæk.

351. Elna Katrine Andersen [1521] (Anders Kristian Skautrup Andersen7, Kjeld Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 16 Sep. 1912 i Holstebro, Tvis, "Laulund"81 og blev døbt den 13 Okt. 1912 i Tvis Kirke.

Om Elna:

• Konfirmation: 3 Okt. 1926, Tvis Kirke.145

Elna blev gift med Ernst Osvald Henry Andersen [1518] [MRIN: 542], søn af Anders Andersen [1473] og Jensine Dorthea Madsen [1512], den 2 Jun. 1941 i Tvis. Ernst er født den 29 Okt. 1911 i Guldborgsund, Sakskøbing, Rørbæk.

(Dobbelt slægtslinje. Se Person 348)

352. Anna Andersen [1522] (Anders Kristian Skautrup Andersen7, Kjeld Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 29 Dec. 1913 i Holstebro, Tvis, "Laulund"82 og blev døbt den 8 Feb. 1914 i Tvis Kirke.

Om Anna:

• Konfirmation: 1 Apr. 1928, Tvis Kirke.146

Anna blev gift med Nikolej Nielsen [1574] [MRIN: 544], søn af Peder Kristian Nielsen [1892] og Krestine Kristensen [1893], den 8 Jul. 1936 i Tvis Kirke. Nikolej er født den 4 Jul. 1908 i Herning, Haderup, Feldborg.

Deres børn:

   494 M    i. Henning Nielsen [1575] er født den 1 Sep. 1938 i Holstebro, Idum.

   495 K    ii. Tove Nielsen [1576] er født den 16 Nov. 1942 i Holstebro, Idum.

   496 M    iii. Svend Erik Nielsen [1577] er født den 12 Okt. 1947 i Herning, Aulum.

   497 M    iv. Holger Nielsen [1578] er født den 27 Sep. 1949 i Herning, Aulum.


353. Kjeld Andersen [1523] (Anders Kristian Skautrup Andersen7, Kjeld Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 22 Sep. 1917 i Holstebro, Tvis, "Laulund"83 og blev døbt den 14 Okt. 1917 i Tvis Kirke.

Notater: Kjeld er gårdejer i Stokvad, Grønbækvej 3 i Tvis. Gården driver hen frem til 1977 hvor han skøder gården over til sin datter Mette Marie og svigersøn Jørgen Andreas Jensen.

Om Kjeld:

• Konfirmation: 4 Okt. 1931, Tvis Kirke.147

• Beskæftigelse: Gårdejer.

Kjeld blev gift med Christine Lund Vestergaard [1542] [MRIN: 548], datter af Laurits Vestergaard [313] og Karoline Marie Henriksen [314], den 25 Okt. 1944 i Tvis.148 Status for par: gift. Christine blev født den 21 Dec. 1918 i Holstebro, Tvis, "Vestergård"149 og blev døbt den 26 Jan. 1919 i Tvis Kirke.

Om Christine:

• Konfirmation: 9 Apr. 1933, Tvis Kirke.150

Deres børn:

   498 M    i. Iver Andersen [2362] er født den 4 Maj 1956 i Holstebro, Tvis, "Stokvad".

   499 K    ii. Mette Marie Andersen [2363] er født i 1957 i Holstebro, Tvis, "Stokvad".


354. Peder Gjedbo Andersen [1524] (Anders Kristian Skautrup Andersen7, Kjeld Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 30 Sep. 1919 i Holstebro, Tvis, "Laulund"84 og blev døbt den 26 Okt. 1919 i Tvis Kirke.

Notater: Peder Gjedbo er den sidste i slægten der er ejer af "Laulund".

Om Peder:

• Konfirmation: 1 Okt. 1933, Tvis Kirke.

Peder blev gift med Grete Ruth Pagh [1580] [MRIN: 546], datter af Niels Pagh [1581] og Kirstine Marie Thomsen [1589], den 27 Jan. 1949 i Tvis. Grete blev født den 27 Jan. 1927 i Holstebro, Tvis, "Højbo",151 blev døbt den 30 Jan. 1927 i Hjemmedøbt, døde den 14 Sep. 2008 i Holstebro, 'Holstebro Centralsygehus' i en alder af 81 år, og blev begravet den 18 Sep. 2008 i Tvis Kirke.

Om Grete:

• Konfirmation: 6 Apr. 1941, Tvis Kirke.

Deres børn:

   500 K    i. Inga Marie Andersen [1582] er født i 1954 i Holstebro, Tvis, "Laulund".

Inga blev gift med Arne [1752] [MRIN: 608].

   501 M    ii. Niels Christian Andersen [1583] er født i 1962 i Holstebro, Tvis, "Laulund".

Niels blev gift med Laila [1753] [MRIN: 609].

356. Dagmar Kirstine Jensen [1528] (Ane Marie Andersen7, Kjeld Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 12 Maj 1909 i Holstebro, Mejrup.

Dagmar blev gift med Kresten Dalby [1550] [MRIN: 528], søn af Søren Dalby [1551] og Marie Jensen [1552]. Kresten er født den 20 Apr. 1907.

Deres børn:

   502 K    i. Marie Dalby [1584] er født den 8 Okt. 1943 i Holstebro, Nr. Felding.

   503 M    ii. Søren Dalby [1585] er født den 21 Mar. 1947 i Holstebro, Mejrup, "Agerbæk".

   504 K    iii. Grethe Dalby [1586] er født den 21 Mar. 1947 i Holstebro, Mejrup, "Agerbæk".

   505 K    iv. Kirsten Dalby [1587] er født den 9 Feb. 1950 i Holstebro, Mejrup, "Agerbæk".

357. Kathrine Jensen [1529] (Ane Marie Andersen7, Kjeld Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 25 Jul. 1911 i Holstebro, Mejrup.

Kathrine blev gift med Ejnar Nielsen [1588] [MRIN: 549], søn af Søren Elias Nielsen [1694] og Ane Johanne Pedersen [1695], den 20 Mar. 1934 i Nr. Felding. Ejnar er født den 18 Okt. 1908.

Deres børn:

   506 K    i. Anna Elisa Nielsen [1590] er født den 27 Maj 1934 i Ringkøbing-Skjern, Nr. Omme.

   507 M    ii. Niels Erik Nielsen [1591] er født den 18 Okt. 1935 i Ringkøbing-Skjern, Nr. Omme.

   508 K    iii. Ane Marie Nielsen [1592] er født den 22 Jan. 1937 i Ringkøbing-Skjern, Nr. Omme.

   509 K    iv. Grethe Nielsen [1593] er født den 27 Okt. 1938 i Ringkøbing-Skjern, Nr. Omme.

   510 M    v. Villy Nielsen [1594] er født den 4 Nov. 1939 i Ringkøbing-Skjern, Nr. Omme.

   511 K    vi. Henning Nielsen [1595] er født den 6 Okt. 1941 i Ringkøbing-Skjern, Nr. Omme.

   512 M    vii. Tage Nielsen [1596] er født den 7 Apr. 1943 i Ringkøbing-Skjern, Nr. Omme.

359. Sigrid Jensen [1531] (Ane Marie Andersen7, Kjeld Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 12 Jul. 1921 i Ringkøbing-Skjern, Nr. Omme.

Sigrid blev gift med Oskar Madsen [1597] [MRIN: 550], søn af Karl Marinus Andersen [1696] og Ane Johanne Bertelsen [1697], den 26 Aug. 1945 i Feldborg. Oskar er født den 22 Nov. 1922.

Deres børn:

   513 K    i. Bente Agnete Madsen [1598] er født den 5 Dec. 1944 i Herning, Feldborg.

   514 M    ii. Niels Erik Madsen [1599] er født den 11 Jun. 1946 i Holstebro, Borbjerg.

   515 K    iii. Ane Johanne Madsen [1600] er født den 6 Aug. 1947 i Holstebro, Ryde, Stendis.

   516 M    iv. Karl Marinus Madsen [1601] er født den 28 Mar. 1949 i Holstebro, Ryde, Stendis.

   517 M    v. Knue Evald Madsen [1602] er født den 19 Feb. 1951 i Holstebro, Ryde, Stendis.


360. Marie Petrine Svendsen [859] (Nielsine Andersen7, Kjeld Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 6 Aug. 1911 i Holstebro, Tvis89 og blev døbt den 27 Aug. 1911 i Tvis Kirke.

Notater: Marie (Mitte) har gået i Hingebjerg Skole i Tvis, var på Frederiksborg Højskole i sommeren 1930, er uddannet ved husgerning og har haft forskellige pladser ved dette. Sidst arbejdede hun på Tvis Plejehjem.

Om Marie:

• Konfirmation: 11 Okt. 1925, Tvis Kirke.152

Marie blev gift med Ejnar Thorvald Thomsen [1168] [MRIN: 387], søn af Peder Thomsen [1896] og Maren Christensen [1897], den 29 Sep. 1937 i Tvis Kirke. Ejnar er født den 12 Jun. 1907 i Holstebro, Råsted og døde den 16 Nov. 1966 i Tvis i en alder af 59 år.

Om Ejnar:

• Beskæftigelse: Husmand.

• Uddannelse: Landmand.

Deres børn:

+ 518 M    i. Johannes Thomsen [1169] er født den 22 Nov. 1939 i Holstebro, Tvis, "Engbæk"153 og blev døbt den 10 Dec. 1939 i Tvis Kirke.

+ 519 M    ii. Peder Thomsen [1170] er født den 6 Feb. 1942 i Holstebro, Tvis, "Engbæk"154 og blev døbt den 8 Mar. 1942 i Tvis Kirke.155

   520 M    iii. Svend Thomsen [1171] er født den 29 Okt. 1944 i Holstebro, Tvis, "Engbæk" og blev døbt den 19 Nov. 1944 i Tvis Kirke.

Svend blev gift med Ida Pedersen [1296] [MRIN: 442], datter af Henry Pedersen [1297] og Hustru Ukendt [1981], den 14 Feb. 1970 i Vinding Kirke. Ida er født den 15 Jun. 1948 i Herning, Vinding.

361. Kjeld Johan Svendsen [860] (Nielsine Andersen7, Kjeld Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 26 Jul. 1914 i Holstebro, Tvis,90 blev døbt den 16 Aug. 1914 i Tvis Kirke, og døde den 29 Maj 1982 i Tvis i en alder af 67 år.

Notater: Kjeld gik i Hingebjerg skole i Tvis, blev uddannet smed hos sin far i perioden 1929 - 1932. Som smedesvend arbejdede han forskellige steder indtil han i 1947 overtog smedeforretningen efter sin far. Forretningen driver han sammen med Gudde frem til sin død i 1982. I 1975 sælger han halvdelen af forretningen til Henry Lundager. Samtidig fraflytter han og Gudde huset ved forretningen og tager bopæl i en nedlagt landejendom uden for byen.

Om Kjeld:

• Konfirmation: 7 Okt. 1928, Tvis Kirke.156

• Beskæftigelse: Smedemester.

• Uddannelse: Smed.

Kjeld blev gift med Gudrun Kathrine Andersen [1179] [MRIN: 391], datter af Magnus Andersen [1182] og Sigrid Anne Bach [1183], den 20 Jul. 1947 i Rud kirke. Gudrun blev født den 2 Maj 1924 i Favrskov, Rud, døde den 17 Aug. 2008 i Tvis i en alder af 84 år, og blev begravet den 22 Aug. 2008 i Tvis Kirke. Årsagen til hendes død var Sygdom. Et andet navn for Gudrun var Gutte.

Deres børn:

+ 521 M    i. Svend Magnus Svendsen [1180] er født den 23 Nov. 1951 i Holstebro, Tvis.

+ 522 M    ii. Just Bach Svendsen [1181] er født den 13 Apr. 1958 i Holstebro, Tvis.

363. Olaf Saustrup Svendsen [862] (Nielsine Andersen7, Kjeld Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 5 Dec. 1921 i Holstebro, Tvis, blev døbt den 8 Jan. 1922 i Tvis Kirke,93 og døde den 9 Apr. 1969 i Aarhus i en alder af 47 år.

Notater: Olaf gik i Hingebjerg skole i Tvis. Han fik sin uddannet i Holstebro i perioden 1938 - 1942. Siden har han arbejdet forskellige steder indtil han i 1946 blev bestyrer af kolonial Importen i Aabyhøj og forpagtede forretningen i 1953. Forretningen lå på adressen Silkeborgvej 202, Åbyhøj. Olaf drev forretningen indtil sin død.

Om Olaf:

• Konfirmation: 19 Apr. 1936, Tvis Kirke.

• Beskæftigelse: Købmand.

• Uddannelse: Kommis.

Olaf blev gift med Ellen Margrethe Elvira Olesen [1184] [MRIN: 393], datter af Jens Christian Olesen [1185] og Dagmar Jacobsen [1186], den 25 Jun. 1947 i Nykøbing Mors. Ellen er født den 26 Jun. 1926 i Morsø, Nykøbing.

Om Ellen:

• Uddannelse: Isenkræmmer.

Deres børn:

   523 K    i. Birgit Svendsen Gift Walan [1308] er født i Aarhus.

   524 K    ii. Vibeke Saugstrup Svendsen [1309] er født i Aarhus og døde i 1992 i Aarhus.

364. Ragna Svendsen [863] (Nielsine Andersen7, Kjeld Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 23 Jan. 1927 i Holstebro, Tvis,94 blev døbt den 13 Feb. 1927 i Tvis Kirke, og døde den 20 Dec. 1987 i Herning i en alder af 60 år.

Om Ragna:

• Konfirmation: 6 Apr. 1941, Tvis Kirke.

Ragna blev gift med Thorvald Søndergaard [1187] [MRIN: 395], søn af Anders Søndergaard [1190] og Margrethe From [1191], den 21 Sep. 1947 i Tvis. Ægteskabet endte med skilsmisse. Thorvald er født den 3 Jan. 1920 i Struer, Asp, Linde.

Om Thorvald og Ragna:

• Skilsmisse: Skilsmisse, Ukendt dato.

Deres børn:

   525 M    i. Bjarne Søndergaard [1188] er født den 17 Sep. 1948 i Vejle.

   526 K    ii. Lene Søndergaard [1189] er født den 4 Maj 1951 i Skærbæk.

368. Karen Margrethe Andersen [1535] (Magnus Andersen7, Kjeld Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 29 Okt. 1920 i Favrskov, Rud.

Karen blev gift med Henry Sigfred Kristensen [1553] [MRIN: 530], søn af Jens Marius Kristensen [1554] og Marie Martine Pedersen [1555], den 3 Maj 1942 i Rud kirke. Henry er født den 7 Aug. 1916.

Deres barn:

   527 M    i. Gunnar Kristensen [1603] er født den 11 Jun. 1942 i Langeskov.


369. Gudrun Kathrine Andersen [1179] (Magnus Andersen7, Kjeld Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 2 Maj 1924 i Favrskov, Rud, døde den 17 Aug. 2008 i Tvis i en alder af 84 år, og blev begravet den 22 Aug. 2008 i Tvis Kirke. Årsagen til hendes død var Sygdom. Et andet navn for Gudrun var Gutte.

Notater: Gudrun (Gudde) har gået i Rud skole som også var hendes barndomshjem, da hendes far var Førstelærer på skolen. I perioden februar - maj 1946 var hun på Klejsgård Husholdningsskole. Samme år var hun sommeren over på Askov Højskole.Gudrun blev gift med Kjeld Johan Svendsen [860] [MRIN: 391], søn af Svend Svendsen [820] og Nielsine Andersen [858], den 20 Jul. 1947 i Rud kirke. Kjeld blev født den 26 Jul. 1914 i Holstebro, Tvis,90 blev døbt den 16 Aug. 1914 i Tvis Kirke, og døde den 29 Maj 1982 i Tvis i en alder af 67 år.

Om Kjeld:

• Konfirmation: 7 Okt. 1928, Tvis Kirke.156

• Beskæftigelse: Smedemester.

• Uddannelse: Smed.

(Dobbelt slægtslinje. Se Person 361)

374. Ellen Kirstine Jensen [1607] (Marie Elvine Andersen7, Christen Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 19 Apr. 1913 i Herning, Aulum, "Vældkilde".

Ellen blev gift med Jens Kirkegaard Jensen [1608] [MRIN: 553], søn af Anders Kristian Jensen [1698] og Marianne Jensen [1699], den 29 Okt. 1938 i Aulum Kirke. Jens er født den 29 Aug. 1906.

Deres børn:

   528 M    i. Svenning Jensen [1609] er født den 9 Feb. 1939 i Herning, Aulum.

   529 M    ii. Kaj Ove Jensen [1610] er født den 17 Dec. 1944 i Herning, Aulum.

   530 M    iii. Karsten Kirkegaard Jensen [1611] er født den 29 Apr. 1948 i Herning, Aulum.

375. Valdborg Christence Jensen [1612] (Marie Elvine Andersen7, Christen Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 2 Jun. 1916 i Herning, Aulum, "Vældkilde".

Valdborg blev gift med Kristian Richardt Lauridsen [1613] [MRIN: 554], søn af Johan Lauridsen [1700] og Dusine Marie Jørgensen [1701]. Kristian er født den 6 Nov. 1913.

Deres børn:

   531 K    i. Else Marie Lauridsen [1616] er født den 1 Jul. 1945 i Herning, Aulum.

   532 K    ii. Annelise Lauridsen [1617] er født den 15 Sep. 1946 i Herning, Aulum.

376. Anne Margrethe Jensen [1618] (Marie Elvine Andersen7, Christen Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 22 Jan. 1918 i Herning, Aulum, "Vældekilde".

Anne blev gift med Jens Wejs Hansen [1619] [MRIN: 556], søn af Hans Nissen Hansen [1702] og Inger Kathrine Nielsen [1703], den 30 Dec. 1948 i Aulum. Jens er født den 20 Jun. 1910.

Deres barn:

   533 K    i. Ingrid Marie Wejs Hansen [1620] er født den 22 Jul. 1951 i Herning, Vinding.

379. Inge Kirstine Svenstrup [1623] (Ellen Kathrine Marie Andersen7, Christen Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 17 Okt. 1915 i Herning, Vinding, "Svenstrup".

Inge blev gift med Niels Christian Pedersen [1624] [MRIN: 557], søn af Jørgen Peter Pedersen [1706] og Marie Kristine Andersen [1707], den 25 Okt. 1939 i Vinding. Niels er født den 30 Nov. 1902.

Deres barn:

   534 M    i. Jørn Laurits Svenstrup [1625] er født den 2 Okt. 1943 i Damsholte, Røddinge.

380. Anne Svenstrup [1626] (Ellen Kathrine Marie Andersen7, Christen Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 8 Mar. 1917 i Herning, Vinding, "Svenstrup".

Anne blev gift med Aksel Jensen Katborg [1627] [MRIN: 558], søn af Niels Kristian Jensen [1708] og Ane Blaabjerg Nielsen [1709], den 21 Apr. 1938 i Vinding. Aksel er født den 19 Jun. 1906.

Deres børn:

   535 M    i. Kristian Katborg [1636] er født den 11 Jan. 1939 i Herning, Aulum, "Vesterholm".

   536 M    ii. Laurits Svenstrup [1637] er født den 16 Dec. 1940 i Herning, Aulum, "Vesterholm" og døde den 19 Apr. 1941 i Aulum.

   537 M    iii. Laurits Svenstrup [1638] er født den 18 Apr. 1942 i Herning, Aulum, "Vesterholm".

   538 M    iv. Gudmund Svenstrup [1639] er født den 8 Jul. 1944 i Herning, Aulum, "Vesterholm".

   539 K    v. Ellen Pouline Svenstrup Katborg [1640] er født den 27 Apr. 1947 i Herning, Aulum, "Vesterholm".

   540 M    vi. Vagn Svenstrup Katborg [1641] er født den 13 Jan. 1950 i Herning, Aulum, "Vesterholm".

382. Poul Kristian Svenstrup [1629] (Ellen Kathrine Marie Andersen7, Christen Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 18 Sep. 1920 i Herning, Vinding, "Svenstrup".

Om Poul:

• Beskæftigelse: Gårdejer.

Poul blev gift med Agnes Alvilda Larsen [1630] [MRIN: 559], datter af Niels Peder Larsen [1710] og Martha Marie Hansen [1711], den 18 Sep. 1947 i Holstebro. Agnes er født den 1 Feb. 1925.

Deres børn:

   541 M    i. Laurits Svenstrup [1642] er født den 21 Maj 1948 i Herning, Vinding, "Svendstrup".

   542 M    ii. Ejller Svenstrup [1643] er født den 9 Maj 1951 i Herning, Vinding, "Svendstrup".

384. Eva Svenstrup [1633] (Ellen Kathrine Marie Andersen7, Christen Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 14 Sep. 1923 i Herning, Vinding, "Svenstrup".

Eva blev gift med Jacob Nikolaj Christensen [1634] [MRIN: 561], søn af Peder Christensen [1714] og Mariane Nikolajsen [1715]. Jacob er født den 10 Maj 1921 i Lemvig, Nees.

Om Jacob:

• Beskæftigelse: Gårdejer.

Deres barn:

   543 M    i. Peder Svenstrup Christensen [1716] er født den 31 Maj 1951 i Herning, Vinding, "Sdr. Svenstrup".

387. Inger Magrethe Mortensen [1646] (Andrea Andersen7, Christen Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 17 Jun. 1920 i Guldborgsund, Nørre Ørslev.

Inger blev gift med Kai Børge Hansen [1647] [MRIN: 563], søn af Hans Andreas Hansen [1719] og Bertina Mortensen [1720], den 5 Okt. 1948 i Hunseby. Kai er født den 9 Feb. 1924.

Deres børn:

   544 M    i. Hans Peter Ejler Hansen [1648] er født den 18 Sep. 1949 i Lemvig, Hygum.

   545 K    ii. Birte Hansen [1649] er født den 17 Jan. 1951 i Lemvig, Hygum.

   546 M    iii. Arne Hansen [1650] er født den 17 Aug. 1952 i Lemvig, Hygum.

   547 K    iv. Ane Grete Hansen [1651] er født den 23 Sep. 1953 i Lemvig, Hygum.

388. Svend Kresten Skautrup Mortensen [1652] (Andrea Andersen7, Christen Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 20 Jun. 1925 i Lolland, Hillested, "Nyhavegård".

Om Svend:

• Beskæftigelse: Specialarbejder.

Svend blev gift med Else Marie Ingemann Andersen [1653] [MRIN: 564], datter af Meiner Ingemann Andersen [1721] og Elsa Svea Judith Hansen [1722], den 12 Maj 1951 i Hornbæk. Else er født den 29 Mar..

Deres barn:

   548 M    i. Karl Eiler Bjørn Mortensen [1654] er født den 7 Sep. 1953 i Hornbæk.

389. Ellen Kristiansen [1656] (Anne Elise Andersen7, Christen Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 10 Jan. 1919 i Hjørring, Rugbjerg.

Ellen blev gift med Viggo Lund [1657] [MRIN: 566], søn af Jens Lund [1725] og Petrea Pedersen [1726]. Viggo er født den 27 Jul. 1910.

Deres børn:

   549 K    i. Ingelise Lund [1658] er født den 16 Nov. 1944 i Aarhus.

   550 M    ii. Finn Lund [1659] er født den 28 Nov. 1948 i Aarhus.

392. Jens Kristiansen [1663] (Anne Elise Andersen7, Christen Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 4 Mar. 1924 i Holstebro, Tvis, "Damgård".

Om Jens:

• Beskæftigelse: Fiskereksportør.

Jens blev gift med Astrid Vandur Jensen [1664] [MRIN: 568], datter af Kristian Vandur Jensen [1727] og Krestine Nicoline Jeppesen [1728], den 23 Apr. 1945 i Frederiksværk. Astrid er født den 8 Aug. 1925.

Deres børn:

   551 M    i. Carsten Vandur Kristiansen [1665] er født den 10 Aug. 1945 i Halsnæs, Hundested.

   552 K    ii. Gurli Vandur Kristiansen [1666] er født den 4 Maj 1947 i Halsnæs, Hundested.

   553 K    iii. Anne Vandur Kristiansen [1667] er født den 23 Apr. 1952 i Halsnæs, Hundested.

394. Kristina Kristiansen [1669] (Anne Elise Andersen7, Christen Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 1 Aug. 1928 i Herning, Aulum.

Om Kristina:

• Beskæftigelse: Ekspeditrise.

Kristina blev gift med Karl Eigil Christensen [1670] [MRIN: 569], søn af Cristen Madsen Christensen [1729] og Kristina Pedersen [1730]. Karl er født den 1 Aug. 1927.

Deres børn:

   554 K    i. Lisbeth Christensen [1671] er født den 26 Dec. 1951 i Thisted.

   555 M    ii. Jørgen Bo Christensen [1672] er født den 8 Okt. 1953 i Thisted.

396. Inger Elise Andersen [1675] (Jens Anker Andersen7, Christen Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 15 Sep. 1932 i Herning, Tvis, "Morreholm"108 og blev døbt den 16 Okt. 1932 i Aulum Kirke.

Inger blev gift med Folmer Pedersen [1676] [MRIN: 571], søn af Møller Mogens Christian Pedersen [1733] og Maren Madsen [1734]. Folmer er født den 4 Jan. 1921.

Deres barn:

   556 M    i. Mogens Anker Pedersen [1677] blev født den 7 Okt. 1952 i Holstebro, Handbjerg.

398. Jens Meldgaard Sørensen [624] (Søren Lund Sørensen7, Inger Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 24 Dec. 1911 i Holstebro, Tvis, "Meldgård"112 og blev døbt den 28 Jan. 1912 i Tvis Kirke.

Notater: Jens blev uddannet ved landbruget, fortrinsvis hjemme hos forældrene i "Meldgård".I 1938 køber han gården "Bannestrup" som han driver frem til 1946 hvor han køber sin fødegård af svogeren Johannes Søndergaard, der kun har ejet gården i ca. 1 år. Derefter flytter han med familien til "Meldgård" som han driver indtil 1975.
I dette år sælger han gården til naboen i "Søndergård "Niels Skov Halgaard". Jens og Sigrid køber herefter et hus i Tvis Stationsby, hvor de nyder deres otium.

Om Jens:

• Konfirmation: 11 Apr. 1926, Tvis Kirke.157

Jens blev gift med Sigrid Bertelsen [625] [MRIN: 213], datter af Laurids Christian Bertelsen [633] og Maren Kristensen [634], den 6 Maj 1938 i Mejrup. Sigrid er født den 30 Sep. 1912 i Holstebro, Mejrup, "St. Moseby".

Om Sigrid:

• Dåb: 10 Nov. 1912, Mejrup Kirke.

Deres børn:

+ 557 K    i. Gerda Meldgaard Sørensen [626] er født den 7 Jun. 1939 i Holstebro, Tvis, "Bannestrup"158 og blev døbt den 7 Jun. 1939 i Hjemmedøbt.

   558 K    ii. Frida Meldgaard Sørensen [627] er født den 7 Jun. 1939 i Holstebro, Tvis, "Bannestrup"159 og blev døbt den 7 Jun. 1939 i Hjemmedøbt.

   559 K    iii. Eva Meldgaard Sørensen [628] er født den 15 Aug. 1943 i Holstebro, Tvis, "Bannestrup"160 og blev døbt den 12 Sep. 1943 i Tvis Kirke.

399. Inger Marie Meldgaard Sørensen [1679] (Søren Lund Sørensen7, Inger Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 4 Jan. 1919 i Holstebro, Tvis, "Meldgård"113 og blev døbt den 2 Feb. 1919 i Tvis Kirke.

Om Inger:

• Konfirmation: 9 Apr. 1933, Tvis Kirke.161

Inger blev gift med Johannes Søndergaard [1680] [MRIN: 572], søn af Anders Hansen Søndergaard [1735] og Else Jensen Majgaard [1736], den 29 Maj 1945 i Tvis Kirke.162 Status for par: gift. Johannes er født den 28 Feb. 1916 i Morsø, Frøslev Sogn.

Deres barn:

   560 M    i. Iver Sørensen Søndergaard [1681] er født den 22 Aug. 1949 i Morsø, Erslev.

400. Jens Majgaard [1493] (Anders Sørensen7, Inger Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 24 Aug. 1912 i Holstebro, Tvis, "Majgård",115 blev døbt den 29 Sep. 1912 i Tvis Kirke, døde den 18 Apr. 2007 i Holstebro Centralsygehus116 i en alder af 94 år, og blev begravet den 24 Apr. 2007 i Tvis. Et andet navn for Jens var Jens Meldgaard Sørensen.

Notater: Jens gik i "Skautrup Skole", var på Ryslinge Højskole i vinteren 1932-1933, og er ellers uddannet ved landbruget. I sommeren 1933 tjente han på "Skovlund" i Ørbæk. Derefter hjalp han sine forældre med driften af "Majgård" indtil han i 1944 opfører "Øster Majgård" på en parcel, som hans far udstykker fra "Majgård".
Jens Meldgaard Sørensen tager navnet "Majgaard" for sig selv og sine efterkommere.

Om Jens:

• Konfirmation: 3 Okt. 1936, Tvis Kirke.

• Beskæftigelse: Gårdejer.

• Uddannelse: Landmand.

• Navneændring: 20 Sep. 1979.115

Jens blev gift med Sørine Marie Lund Jacobsen [1489] [MRIN: 511], datter af Kjeld Halgaard Jacobsen [1487] og Johanne Marie Jensine Pedersen [1488], den 24 Nov. 1944 i Tvis Kirke.163 Status for par: gift. Sørine blev født den 18 Apr. 1919 i Holstebro, Tvis, "Over Skautrup" og blev døbt den 27 Apr. 1919 i Tvis Kirke.

Om Sørine:

• Konfirmation: 9 Apr. 1933, Tvis Kirke.164

Deres børn:

   561 M    i. Gunnar Anders Sørensen [1494] blev født den 4 Maj 1946 i Holstebro, Tvis, "Øster Majgård",165 blev døbt den 9 Jun. 1946 i Tvis Kirke,166 døde den 16 Jan. 1947 i Tvis, "Øster Majgård",167 og blev begravet den 21 Jan. 1947 i Tvis Kirkegård.

   562 M    ii. Gunnar Anders Sørensen [1495] er født den 7 Jun. 1948 i Holstebro, Tvis, "Øster Majgård".

Gunnar blev gift med Hanne Bach [1496] [MRIN: 512] på en ukendt dato i Tvis Kirke.

401. Ingrid Jensine Sørensen [1499] (Anders Sørensen7, Inger Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 19 Okt. 1915 i Holstebro, Tvis, "Majgård" og blev døbt 28nov 1915 i Tvis Kirke.

Om Ingrid:

• Konfirmation: 6 Okt. 1929, Tvis Kirke.168

Ingrid blev gift med Carl Bertelsen [1682] [MRIN: 573], søn af Laurita Bertelsen [1737] og Maren Sognstrup [1738], den 19 Jul. 1941 i Tvis Kirke. Carl blev født den 21 Nov. 1915 i Holstebro, Mejrup, "St. Moseby".

Deres børn:

   563 M    i. Jørgen Bertelsen [1683] er født den 3 Maj 1942 i Holstebro, Måbjerg, "Vester Nørlund".

   564 M    ii. Aage Bertelsen [1684] er født den 28 Jul. 1943 i Holstebro, "Amtssygehuset" og blev døbt den 5 Sep. 1943 i Holstebro. Måbjerg Kirke.

+ 565 K    iii. Else Marie Bertelsen [1685] er født den 1 Aug. 1947 i Holstebro, Tvis, "Lilleskov".

   566 M    iv. Frode Bertelsen [1686] er født den 9 Nov. 1952 i Holstebro, Tvis, "Lilleskov".

402. Aksel Michael Sørensen [1500] (Anders Sørensen7, Inger Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 8 Sep. 1917 i Holstebro, Tvis, "Majgård", blev døbt den 7 Okt. 1917 i Tvis Kirke, døde den 13 Apr. 2008 i Tvis i en alder af 90 år, og blev begravet den 19 Apr. 2008 i Tvis Kirke. Et andet navn for Aksel var Aksel Meldgaard Sørensen.

Om Aksel:

• Konfirmation: 4 Okt. 1931, Tvis Kirke.169

Aksel blev gift med Mary Høgild [1687] [MRIN: 575].

Deres børn:

   567 K    i. Ketty Høgild Sørensen [1688] er født i 1956 i Holstebro, Tvis, "Majgård".

   568 M    ii. Anders Høgild Sørensen [1689] er født i 1960 i Holstebro, Tvis, "Majgård".

403. Peder Kristian Andersen [1777] (Anders Sørensen7, Inger Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 8 Apr. 1861 i Holstebro, Tvis, "Nygård", blev døbt den 10 Apr. 1861 i Hjemmedøbt, døde den 3 Dec. 1931 i Tvis117 i en alder af 70 år, og blev begravet den 10 Dec. 1931 i Tvis Kirkegård.

Peder giftede sig med ukendt Andrea Olesen [1898] [MRIN: 635] den 2 Nov. 1894 i Tvis Kirke.170 Status for par: gift. Andrea er født den 29 Jan. 1875 i Holstebro, Tvis, "Tingagerhus" og døde den 6 Maj 1899 i Tvis, "Nygård" i en alder af 24 år.

Deres barn:

+ 569 M    i. Anders Nygaard Andersen [1778] blev født den 16 Apr. 1899 i Holstebro, Tvis, "Nygård" og blev døbt den 17 Apr. 1899 i Hjemmedøbt.

Peder blev gift med Johanne Pedersen Jeppesen [1915] [MRIN: 661] den 22 Dec. 1927 i Tvis, "Nygård".117

404. Peder Grønbæk Gårdejer [2105] (Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 13 Okt. 1888 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod Sogn, 'Barde Hede'.

Notater: Peder arbejdede ved landbruget, aftjente sin værnepligt i 1910 ved Infanteriet i Viborg. han var under 1. Verdenskrig indkaldt til Sikringsstyrken i over 2 år.
Efter hjemsendelsen arbejdede han en tid ved murerarbejde sammen med svogeren Chr. Jensen. I vinteren 1917-1918 havde han ophold på Tommerup Højskole og arbejdede derefter nogle år i tørvemosen indtil han i 1919 købte en gård i Haunstrup. Gården der var på 37 Tdr. Land drev han indtil 1950.

Peder blev gift med Anna Kirstine Dahl Knudsen [2106] [MRIN: 754], datter af Jørgen Dahl Knudsen Gårdejer [2107] og Ane Cecilie Nielsen [2108], den 3 Nov. 1919 i Timring Kirke. Anna blev født den 18 Apr. 1897 i Herning, Timring, "Damhus".

Deres børn:

   570 M    i. Jørgen Dahl Grønbæk [2109] er født den 17 Jun. 1921 i Herning, Haunstrup og døde den 25 Jun. 1921.

+ 571 M    ii. Jørgen Dahl Grønbæk Læge [2110] blev født den 10 Jun. 1922 i Herning, Haunstrup.

+ 572 M    iii. Diderik Grønbæk [2117] blev født den 10 Okt. 1923 i Herning, Haunstrup.

+ 573 K    iv. Mette Marie Grønbæk [2123] er født den 21 Maj 1925 i Herning, Haunstrup.

+ 574 K    v. Anna Cecilie Dahl Grønbæk [2133] blev født den 5 Aug. 1926 i Herning, Haunstrup.

   575 K    vi. Eva Grønbæk [2140] er født den 17 Nov. 1933 i Herning, Haunstrup og døde den 17 Nov. 1933 i Haunstrup. Årsagen til hendes død var Ukendt.

   576 K    vii. Esther Grønbæk [2141] er født den 17 Nov. 1933 i Herning, Haunstrup og døde den 17 Nov. 1933 i Haunstrup. Årsagen til hendes død var Ukendt.

405. Sidsel Marie Grønbæk Syerske [2142] (Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 16 Aug. 1890 i Herning, Vorgod, 'Barde Hede', døde den 17 Feb. 1964 i Herning Sygehus i en alder af 73 år, og blev begravet Omk. feb 1964 i Videbæk.

Notater: Sidsel syede Trikotagevarer og fremstillede uldne strømper på en lille Strikkemaskine til 2 forretninger i Videbæk. Derud over syede hun en del for private, hendes speciale var benklæder, jakker, frakker og kjoler.

Sidsel blev gift med Ole Olesen Arbejdsmand [2143] [MRIN: 764], søn af Otto Kristen Olesen [2144] og Karen Andersen [2145], den 15 Mar. 1912 i Vorgod Kirke. Ole er født den 15 Apr. 1882 i Herning, Nøvling, 'Egebæk Mark' og døde den 20 Aug. 1948 i Videbæk i en alder af 66 år.

Deres børn:

   577 M    i. Diderik Grønbæk Olesen Gårdejer [2146] blev født den 28 Dec. 1912 i Ringkøbing-Skjern, Nørre Omme, 'Fjaldene'.

Notater: Diderik arbejdede ved landbruget og i 1935 overtog han Svigerfaderens gård i Brejning. Gården drev han indtil 1965 hvorefter han solgte og flyttede til Videbæk.

Diderik blev gift med Maren Sørine Clausen [2147] [MRIN: 766], datter af Jens Peder Clausen Clausen Gårdejer [2148] og Maren Poulsen [2149], den 18 Jun. 1935 i Væggerskilde Kirke. Maren er født den 24 Mar. 1902 i Herning, Vorgod, 'Barde Hede' og døde den 13 Nov. 1965 i Videbæk i en alder af 63 år.

+ 578 K    ii. Karen Grønbæk Olesen [2150] blev født den 24 Feb. 1914 i Ringkøbing-Skjern, Nørre Omme, 'Fjaldene'.

+ 579 K    iii. Marie Grønbæk Olesen [2169] blev født den 12 Jan. 1916 i Ringkøbing-Skjern, Nørre Omme, 'Fjaldene'.

+ 580 K    iv. Olga Kristense Grønbæk Olesen [2180] blev født den 10 Feb. 1917 i Ringkøbing-Skjern, Nr. Omme, 'Abildå'.

+ 581 K    v. Anna Grønbæk Olesen Ekspeditrice [2190] blev født den 8 Apr. 1918 i Ringkøbing-Skjern, Nr. Omme, 'Abildå'.

+ 582 K    vi. Anine Grønbæk Olesen [2195] blev født den 11 Nov. 1919 i Ringkøbing-Skjern, Nr. Omme, 'Abildå'.

+ 583 M    vii. Otto Kristian Grønbæk Olesen [2204] blev født den 23 Feb. 1921 i Ringkøbing-Skjern, Nr. Omme, 'Abildå'.

+ 584 K    viii. Jensine Olesen [2212] blev født den 24 Apr. 1926 i Herning, Herning Sygehus.

+ 585 M    ix. Niels Grønbæk Olesen [2221] blev født den 11 Dec. 1927 i Ringkøbing-Skjern, Nørre Omme, Abildå.


406. Jensine Grønbæk [2225] (Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 12 Apr. 1892 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod Sogn, 'Barde Hede'.


Jensine blev gift med Christian Jensen Murer [2228] [MRIN: 797], søn af Jens Jensen [2229] og Inger Kristine Nielsen [2230], den 18 Dec. 1913 i Vorgod Kirke. Christian blev født den 18 Jul. 1886 i Herning, Timring.

Deres børn:

+ 586 K    i. Marie Grønbæk Jensen [2231] blev født den 15 Okt. 1914 i Ringkøbing-Skjern, Herborg, "Moselund".

+ 587 K    ii. Inga Kirstine Jensen [2235] blev født den 20 Mar. 1916 i Ringkøbing-Skjern, Herborg, "Moselund".

   588 M    iii. Diderik Grønbæk Jensen [2242] blev født den 31 Jul. 1917 i Ringkøbing-Skjern, Herborg, "Moselund".

Notater: Diderik var ved landbruget og i vinteren 1942 - 1943 havde han et ophold på Ollerup Folkehøjskole. I de senere år han som bestyre drevet sin Svigerindes gård "Moselund" efter at hendes mand og Dideriks bror døde.

+ 589 M    iv. Jens Mølbæk Jensen [2243] er født den 18 Nov. 1918 i Ringkøbing-Skjern, Herborg, "Moselund" og døde den 24 Apr. 1963 i Herborg, "Moselund" i en alder af 44 år.

+ 590 K    v. Anne Kirstine Jensen [2253] blev født den 5 Nov. 1920 i Ringkøbing-Skjern, Herborg, "Moselund".

+ 591 M    vi. Viggo Moselund Jensen [2260] blev født den 10 Jan. 1922 i Ringkøbing-Skjern, Herborg, "Moselund".

+ 592 M    vii. Johannes Frederik Jensen Banebetjent [2272] blev født den 4 Mar. 1923 i Ringkøbing-Skjern, Herborg, "Moselund".

+ 593 M    viii. Villy Mosegaard Jensen Landpostbud [2281] blev født den 5 Jun. 1924 i Ringkøbing-Skjern, Herborg, "Moselund".

   594 K    ix. Ninna Jensen [2288] blev født den 13 Okt. 1925 i Ringkøbing-Skjern, Herborg, "Moselund", døde den 1 Nov. 1925 i Herning, Epedemisygehuset, og blev begravet i 1925 i Videbæk.

+ 595 M    x. Niels Grønbæk Jensen Lærer [2289] er født den 14 Nov. 1926 i Ringkøbing-Skjern, Herborg, "Moselund".

+ 596 M    xi. Svend Grønbæk Lærer [2294] er født den 16 Dec. 1927 i Ringkøbing-Skjern, Herborg, "Moselund".

+ 597 M    xii. Ejner Winther Jensen Gårdejer [2300] blev født den 26 Jan. 1929 i Ringkøbing-Skjern, Herborg, "Moselund".

+ 598 K    xiii. Esther Jensine Jensen [2306] blev født den 10 Jan. 1931 i Ringkøbing-Skjern, Herborg, "Moselund".

+ 599 K    xiv. Jane Grønbæk Jensen [2312] blev født den 30 Aug. 1933 i Ringkøbing-Skjern, Herborg, "Moselund".

407. Thomas Christian Grønbæk [2317] (Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 23 Apr. 1895 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Barde Hede'.

Notater: Thomas uddannede sig ved landbruget. I 1917 - 1919 aftjente han værnepligt ved Infanteriet Århus. I 1923 - 1925 drev han en gård i Timring på 60 Tdl. og 1927 - 1939 havde han en gård på 30 Tdl. i Vorgod. Derefter overtog han sin fødegård som han gav navnet "Lyngbakkegaard". Gården drev han indtil 1961 hvorefter han flyttede til Vorgod.
I 1963 modtog han fra Det Danske Hedeselskabs Store Sølvbæger for sit arbejde med hedeopdyrkning.

Thomas blev gift med Jensine Mikkeline Kristiansen [2318] [MRIN: 824], datter af Anders Christian Kristiansen [2319] og Nielsine Hansen [2320], den 12 Jul. 1923 i Timring Kirke. Jensine blev født den 15 Nov. 1898 i Herning, Timring, 'Birkemose'.

Deres børn:

   600 M    i. Villiam Grønbæk [2321] blev født den 26 Dec. 1926 i Herning, Timring.

   601 K    ii. Dagmar Holm Grønbæk [2322] blev født den 9 Maj 1932 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod.

   602 M    iii. Jens Hjortgaard Grønbæk [2324] er født den 9 Maj 1932 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod.

408. Johanne Cathrine Grønbæk [2326] (Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 14 Apr. 1896 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod Sogn, 'Barde Hede'.

Johanne blev gift med Johannes Henrik Sørensen [2327] [MRIN: 829], søn af Ingerinus Sørensen [2328] og Kirsten Kathrine Sørensen [2329], den 10 Apr. 1918 i Vorgod Kirke. Johannes blev født den 25 Feb. 1995 i Ringkøbing-Skjern, Nørre Omme, 'Fjaldene'.

Deres børn:

   603 M    i. Ernst Kristian Sørensen [2330] blev født den 2 Dec. 1918 i Ringkøbing-Skjern, Nørre Omme, Abildå.

   604 M    ii. Diderik Grønbæk Sørensen [2331] blev født den 23 Maj 1920 i Ringkøbing-Skjern, Nørre Omme, Abildå.

   605 K    iii. Kirstine Kathrine Sørensen [2332] blev født den 10 Jun. 1921 i Ringkøbing-Skjern, Nr. Omme, 'Abildå'.

   606 K    iv. Mette Marie Sørensen [2333] blev født den 6 Maj 1923 i Ringkøbing-Skjern, Nørre Omme, Grønbjerg.

   607 M    v. Diderik Grønbæk Sørensen [2334] er født den 20 Dec. 1925 i Herning, Nørre Omme, 'Askov'.

   608 M    vi. Aage Sørensen [2335] er født den 28 Mar. 1927 i Ringkøbing-Skjern, Nørre Omme, Grønbjerg.

   609 M    vii. Søren Peder Sørensen [2336] blev født den 29 Apr. 1928 i Ringkøbing-Skjern, Nørre Omme, Grønbjerg.

   610 M    viii. Aksel Sørensen [2337] er født den 25 Maj 1930 i Ringkøbing-Skjern, Nørre Omme, Grønbjerg.

   611 M    ix. Sigvald Sørensen [2338] blev født den 15 Okt. 1931 i Ringkøbing-Skjern, Nørre Omme, Grønbjerg.

410. Niels Mosegaard Grønbæk [2340] (Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 2 Feb. 1900 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod Sogn, 'Barde Hede'.

Notater: Niels arbejde nogle år ved landbruget. I vinteren 1923 - 1924 var han på Luthersk Missionsforenings Højskole i Hillerød. i 1931 startede han sammen med sin bror Jens Korn og Fodderstofforretning i Vorgod.

Niels blev gift med Anna Hansen [2353] [MRIN: 833] den 24 Nov. 1935 i Vorgod Kirke. Anna blev født den 26 Feb. 1909 i Herning, Timring.

Deres barn:

   612 M    i. Thomas Evald Grønbæk [2354] er født den 10 Jul. 1944 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod.

411. Jens Peder Grønbæk [1996] (Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 24 Mar. 1901 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Barde Hede' og blev døbt den 8 Apr. 1901 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod Kirke.

Notater: Jens Peder gik i Solsø Hede Skole og før konfirmationen tjente han i 4 somre i Abildstrup. Derefter fortsatte han ved Landbruget, dels hjemme hos forældrene og dels ude, bl. a. havde han et halvt år plads i Grimstrup ved Timring og godt 3 år i Moldbjerg ved Nibe. I 1932 blev han indkaldt til militærtjeneste ved Trænregimentet i Randers.
I 1931 startede han sammen med broderen Niels et Korn- Foderstof- og Gødningsforretning i Vorgod.

Jens blev gift med Anna Kathrine Jensen [1997] [MRIN: 701] den 24 Sep. 1939 i Brønderslev, Dronninglund Kirke. Anna blev født den 9 Sep. 1912 i Brønderslev, Dronninglund, Asaa-Melholt og blev døbt den 15 Sep. 1912 i Hjemmedøbt.

Deres børn:

   613 M    i. Erik Grønbæk [1998] er født den 23 Jan. 1941 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod.

Erik blev gift med Ulla Hyldgaard Madsen [1999] [MRIN: 702], datter af Anton Hyldgaard Madsen [2000] og Anne Margrethe Riise Pedersen [2001], den 16 Jul. 1961 i Gjellerup. Ulla er født den 29 Maj 1941 i Herning, Sinding.

   614 M    ii. Knud Grønbæk [2002] er født den 8 Jun. 1946 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod.

Notater: Knud blev uddannet elektriker og arbejde i en tid i Nanortalik, Grønland.

413. Elvine Marie Grønbæk [2343] (Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 27 Feb. 1907 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod Sogn, 'Barde Hede'.

Elvine blev gift med Ingemann Peter Hansen [2344] [MRIN: 831], søn af Marinus Edvard Vilhelm Georg Hansen [2345] og Else Marie Justesen [2346], den 29 Jun. 1928 i Vorgod Kirke. Ingemann er født den 13 Feb. 1899 i Rebild, Ø. Hornum, 'Moldbjerg' og døde den 30 Okt. 1967 i Støbring i en alder af 68 år.

Deres børn:

   615 M    i. Kristian Grønbæk Hansen [2347] blev født den 19 Sep. 1928 i Rebild, Ø. Hornum, 'Moldbjerg'.

   616 K    ii. Mette Marie Grønbæk Hansen [2348] blev født den 28 Okt. 1929 i Rebild, Ø. Hornum, 'Moldbjerg'.

   617 M    iii. Hans Jørgen Hansen [2349] er født den 22 Nov. 1930 i Rebild, Ø. Hornum, 'Moldbjerg'.

   618 M    iv. Ejner Grønbæk Hansen [2350] er født den 23 Jun. 1932 i Frederikshavn. Strandby.

   619 M    v. Knud Erik Grønbæk Hansen [2351] er født den 26 Okt. 1934 i Rebild, Suldrup.

   620 K    vi. Else Margrethe Grønbæk Hansen [2352] er født den 18 Maj 1964 i Rebild, Veggerby.

414. Johannes Christian Grønbæk [2004] (Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 16 Apr. 1887 i Herning, Vorgod, 'Barde Hede'.

Notater: Johannes Christian Grønbæk blev uddannet ved landbruget, aftjente værnepligt i Viborg i 1907. 1908 overtog han en ejendom på 60 Tdr. Land i Abildstrup som han drev indtil 1961 hvorefter han solgte til sin søn Diderik Grønbæk og Børge Jensen. Ejendommen fik navnet "Engholm". Derefter flyttede han og Andrea til Vorgod.

Johannes blev gift med Andrea Andersen [2005] [MRIN: 704], datter af Anders Lund Andersen [2006] og Marie Jørgensen [2007], den 8 Dec. 1908 i Timring Kirke. Andrea er født den 17 Sep. 1886 i Herning, Timring, 'Grimstrup Mark' og døde den 10 Mar. 1967 i Herning, Vorgod i en alder af 80 år.

Deres børn:

+ 621 K    i. Magda Mariane Grønbæk [2008] blev født den 19 Okt. 1909 i Herning, Vorgod, 'Abildtrup'. "Engholm".

   622 M    ii. Rikardt Diderik Grønbæk Gårdejer [2016] blev født den 23 Jan. 1911 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Abildtrup', "Engholm".

Notater: Rikardt var i vinteren 1935 - 1936 på Tommerup Højskole. Han arbejdede ved landbruget hjemme hos forældrene i en årrække. I 1961 overtog han sammen med sin svoger Børge Jensen forældrenes gård "Engholm"

+ 623 K    iii. Marie Grønbæk [2017] blev født den 15 Apr. 1912 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Abildtrup', "Engholm".

+ 624 K    iv. Anna Grønbæk [2023] blev født den 29 Apr. 1913 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Abildtrup', "Engholm".

+ 625 K    v. Dagny Grønbæk Grønbæk [2036] blev født den 22 Jul. 1914 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Abildtrup', "Engholm".

   626 M    vi. Børge Grønbæk Gårdejer [2046] blev født den 10 Sep. 1915 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Abildtrup', "Engholm".

Notater: Børge uddannede sig ved landbruget. I 1938 var han elev på Rødding Højskole og i 1943 købte han en gård i Tved ved Holsted.

Børge blev gift med Olga Marie Pedersen [2047] [MRIN: 719], datter af Lauge Pedersen [2048] og Magdalene Sørensen [2049], den 21 Maj 1943 i Føvling Kirke. Olga blev født den 21 Jan. 1916 i Vejen, Føvling, 'Lundtofte'.

+ 627 K    vii. Karen Grønbæk [2050] blev født den 9 Dec. 1916 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Abildtrup', "Engholm".

+ 628 M    viii. Ejner Grønbæk Fabriksarb. [2060] blev født den 22 Jan. 1919 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Abildtrup', "Engholm".

+ 629 K    ix. Maren Anine Grønbæk [2067] blev født den 26 Feb. 1920 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Abildtrup', "Engholm".

+ 630 M    x. Anders Grønbæk Gårdejer [2073] blev født den 9 Jun. 1921 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Abildtrup', "Engholm".

+ 631 K    xi. Esther Grønbæk [2081] blev født den 17 Mar. 1923 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Abildtrup', "Engholm".

+ 632 K    xii. Anna Lise Grønbæk [2085] blev født den 7 Aug. 1927 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Abildtrup', "Engholm".

+ 633 K    xiii. Elna Grønbæk [2091] er født den 28 Jan. 1929 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Abildtrup', "Engholm".

+ 634 K    xiv. Ragnhild Grønbæk [2097] er født den 21 Jul. 1930 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Abildtrup', "Engholm".

9. generation (5x tipoldebørn)


417. Jenny Marie Nielsen [200] (Mette Marie Jensen8, Christen Frølund7, Jens6, Jens Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 19 Jan. 1916 i Holstebro, Tvis, "Øster Kragbæk" og blev døbt den 6 Feb. 1916 i Tvis Kirke.

Notater: Jenny Marie bor hos sin Bedstemor Johanne Kathrine Jensen af "Øster Kragbæk". Jenny Maries forældre døde da hun var barn.

Om Jenny:

• Konfirmation: 6 Apr. 1930, Tvis Kirke.171

Jenny blev gift med Laurids Kristen Lauritsen [1883] [MRIN: 649] den 30 Maj 1936 i Tvis Kirke. Laurids blev født den 30 Nov. 1906.

Om Laurids:

• Beskæftigelse: Vognmand.

Deres børn:

   635 K    i. Karen Frølund Lauritsen [1884] er født den 16 Apr. 1938 i Holstebro, Tvis172 og blev døbt den 1 Maj 1938 i Tvis Kirke.

   636 K    ii. Inga Marie Lauritsen [1885] er født den 6 Mar. 1940 i Holstebro, Tvis173 og blev døbt den 31 Mar. 1940 i Tvis Kirke.

   637 K    iii. Poula Lauritsen [1886] er født den 16 Nov. 1941 i Holstebro, Tvis174 og blev døbt den 30 Nov. 1941 i Tvis Kirke.

   638 K    iv. Bente Lauritsen [1887] er født den 11 Dec. 1944 i Holstebro, Tvis175 og blev døbt den 26 Dec. 1944 i Tvis Kirke.

421. Peder Moesgaard Jensen [192] (Jens Kragbæk8, Christen Frølund7, Jens6, Jens Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 30 Jul. 1924 i Holstebro, Tvis, "Kragbæk" og blev døbt den 24 Aug. 1924 i Tvis Kirke.

Om Peder:

• Konfirmation: 2 Okt. 1938, Tvis Kirke.

Peder blev gift med Helle Marian Keller Johansen [193] [MRIN: 52]. Helle er født omkring 1947 i Aarhus.

Deres børn:

   639 K    i. Mette Kirstine Keller Jensen [194] er født omkring 1978 i Holstebro, Tvis, "Kragbæk".

   640 M    ii. Jens Keller Jensen [195] er født omkring 1979 i Holstebro, Tvis, "Kragbæk" og døde den 12 Aug. 1998 i Vinding Kirke, Vinding Kirkegård110 i en alder af ca. 19 år. Årsagen til hans død var Ulykkes tilfælde med Gokart. Et andet navn for Jens var Jens Kragbæk Jensen.

   641 K    iii. Signe Keller Jensen [196] er født omkring 1981 i Holstebro, Tvis, "Kragbæk".


423. Iver Skautrup Iversen [629] (Jens Kristian Iversen8, Diderikke Kirstine Mogensen7, Inger Didriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 11 Sep. 1932 i Holstebro, Tvis, "Neder Skautrup"126 og blev døbt den 16 Okt. 1932 i Tvis Kirke.

Notater: Iver overtager "Neder Skautrup" efter sine forældre ca. 1960. Også i HOE's bestyrelse overtager Iver posten, dog ikke som kasserer.Iver blev gift med Gerda Meldgaard Sørensen [626] [MRIN: 214], datter af Jens Meldgaard Sørensen [624] og Sigrid Bertelsen [625]. Gerda er født den 7 Jun. 1939 i Holstebro, Tvis, "Bannestrup"158 og blev døbt den 7 Jun. 1939 i Hjemmedøbt.

Deres børn:

   642 K    i. Dagmar Anette Iversen [1772] .

   643 K    ii. Birgit Sigrid Iversen [1773] .

   644 M    iii. Jens Christian Iversen [1774] .

438. Jakob Grønbæk [302] (Kjeld8, Diderik Dideriksen7, Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 20 Apr. 1945 i Holstebro, Tvis, "Højvang"129 og blev døbt den 20 Maj 1945 i Tvis Kirke.130

Notater: Jacob driver gården Lilleskov i Tvis.

Om Jakob:

• Uddannelse: Landmand.

Jakob blev gift med Else Marie Bertelsen [1685] [MRIN: 574], datter af Carl Bertelsen [1682] og Ingrid Jensine Sørensen [1499]. Else er født den 1 Aug. 1947 i Holstebro, Tvis, "Lilleskov".

Deres børn:

   645 K    i. Susanne Grønbæk [1768] .

Susanne blev gift med Michael Martens [1964] [MRIN: 648] den 3 Jun. 2006 i Tvis Kirke.

   646 K    ii. Karen Grønbæk [1769] .

   647 K    iii. Jonna Grønbæk [1770] .

Jonna blev gift med Johnny Nielsen [1881] [MRIN: 646] i 2004 i Tvis Kirke.

439. Didrik Grønbæk [303] (Kjeld8, Diderik Dideriksen7, Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 20 Apr. 1945 i Holstebro, Tvis, "Højvang"131 og blev døbt den 20 Maj 1945 i Tvis Kirke.132

Notater: Didrik overtog "Grønbæk" efter sine forældre, og drev den frem til 1986. Derefter flyttede han med familien til et hus i Mejdal. I 1994 køber han en faldefærdig gård "Dueholm" beliggende Prins Buris Vej nr. 83. Hele gården blev derefter revet ned, og en ny stuehus blev opført samtidig med en mindre udbygning.
I en periode efter han har afstået Grønbæk, arbejder han hos Steins Laboratorie i Holstebro. Efter at familien er flyttet til "Dueholm" tiltræder han en stilling som fodermester på "Øster Halgård" i Tvis. "Dueholm" afhændes igen i 2015.

Om Didrik:

• Beskæftigelse: Fodermester.

• Uddannelse: Landmand.

Didrik blev gift med Estrid Maarbjerg Andersen [670] [MRIN: 107].

Om Estrid:

• Beskæftigelse: Folkeskole Lærer.

• Uddannelse: Lærer.

Deres børn:

+ 648 K    i. Marianne [671] .

   649 K    ii. Anette [674] .

Notater: Anette studere og bor i København.

   650 K    iii. Lisbet [675] .

Notater: Lisbet har planer om at læse medicin i Århus

443. Karen Marie Grønbæk [315] (Sigurd8, Diderik Dideriksen7, Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 10 Nov. 1944 i Holstebro.

Karen blev gift med Jens Malmberg [373] [MRIN: 133].

Om Jens:

• Beskæftigelse: Møbelfabrikant.

Deres barn:

   651 M    i. Hanne Grønbæk Malmberg [374] er født i Holstebro.

446. Ingrid Kjærgaard Harrestrup [330] (Anna Marie Grønbæk Kjærgaard8, Maren Dideriksen Grønbæk7, Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 6 Aug. 1940 i Holstebro, Nr. Felding, "Ø. Harrestrup".

Ingrid blev gift med Ejvind Appel [763] [MRIN: 250] den 16 Dec. 1962 i Holstebro. Ejvind er født den 24 Okt. 1935 i Holstebro, Borbjerg.

Deres børn:

   652 K    i. Lene Harrestrup Appel [764] er født den 1 Mar. 1964 i Holstebro, Tvis.

   653 M    ii. Henrik Harrestrup Appel [765] er født den 30 Jan. 1970 i Holstebro, Tvis.


449. Jørgen Nielsen [31] (Anna Grønbæk8, David Dideriksen7, Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 5 Nov. 1942 i Holstebro, Borbjerg, Trabjerg, "Højmark".

Om Jørgen:

• Beskæftigelse: Gårdejer.

• Landmand: Landmand.

Jørgen blev gift med Bodil Damtoft Bloch [71] [MRIN: 22], datter af A. J. Bloch [72] og Margrethe Bloch [73], den 4 Okt. 1965. Bodil er født den 19 Dec. 1945 i Svendborg, Vejrstrup.

Deres børn:

   654 K    i. Rikke Bloch Nielsen [77] blev født 19 Jul. 0019 ? i Holstebro, 'Holstebro Centralsygehus'.

   655 M    ii. Johan Bloch Nielsen [74] er født den 21 Aug. 1966 i Holstebro, Borbjerg, Skave.

Johan blev gift med Margit Kokholm [83] [MRIN: 26] i Borbjerg Kirke.

   656 M    iii. (Navn ukendt) [75] blev født den 28 Dec. 1968, blev døbt Udøbt, døde den 29 Jan. 1969 i Holstebro Centralsygehus, og blev begravet i Borbjerg. Årsagen til hans død var Medfødt hjertefejl.

   657 M    iv. Kim Bolch Nielsen [76] er født den 15 Jan. 1970 i Holstebro, 'Holstebro Centralsygehus'.


459. Kai Grønbæk Svendsen [2] (Erna Grønbæk8, David Dideriksen7, Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 26 Jan. 1945 i Holstebro, Tvis, "Højmark" og blev døbt den 18 Feb. 1945 i Tvis Kirke.141

Notater: Efter endt uddannelse hos Tømrermester Poul Frandsen, Tvis (nu Tvis køkkener) aftjentes værnepligt på Flyvestation Karup (FSN Karup) Soldater nr. 642985. Herefter arbejder han som tømresvend ved forskellige firmaer indtil han i 1972 starter sit eget byggefirma, først i Mejdal, senere Idum. I 1980 stopper han forretningen efter betalingsstandsning. Herefter arbejder han først en tid hos Sindbergs Tømmerhandel i Ølgod, derefter en tid i forsikringsbrancen hos bl.a. Mortensgaard Assurence i Holstebro og Juul Poulsens Assurence i Grindsted. I sommeren 1983 får han ansættelse hos Centrum Vinduer A/S i Struer, først 1 år på værkstedet, derefter funktionæransættelse. Dette ansættelsesforhold varer til d. 31. oktober 1996, efter opsigelse d. 29. april 1996. Opsigelsen begrundes med en omstrukturering i virksomheden, der i mellemtiden er solgt/overtaget af Rationel koncernen i Sdr. Felding. Den sidste halve år er han sygemeldt som følge af uretmæssig opsigelse efter 13 års tjeneste. Herefter arbejder han i en årstid med diverse administrtive opgaver hos sin tidligere chef fra Centrum Vinduer, der i mellemtiden har købt en møbelfabrik i Spøttrup, Salling og i 4 måneder som sælger ved en lille vinduesfabrik i Grønbjerg.
I 1999 får han ansættelse som Vicevært hos Marmorhuset i Tvis. Marmorhuset skifer senere navn til Actona Company.
Fritidsinteresse er et kapitel for sig. Lige siden sine drengeår har han samlet på frimærker og har gennem årene oparbejdet en anselig samling der dog ikke er de store penge værd.
Da hjemmecomputeren vinder frem, fatter han straks interesse for dette højteknologisk medie, der udvikler sig i takt med PC'erns udvikling. I 1992 etableres der bowlingbaner i Holstebro, straks bliver hangrebet af dette fascinerende spil. Dette udvikler sig langsomt til en interesse for det organisatoriske arbejde. I 1994 vælges han til formand i Bowlingklubben Spar 2. Senere bliver han valgt ind i både Holstebro Kredsen og i JBU-Region 2's bestyrelser. I 2000 opstiller han til formandsposten i Jydsk Bowling Union. Denne post har han frem til sommeren 2003, hvor han nødtvungen på grund af sygdom må fratræde posten med kort varsel. Interessen for sin slægts oprindelse fører frem til denne dette register. Interessen har ligget i dvale i nogle år, men ved udgivelsen af Jørgen Mejdahl's bog "Tvis sogn - og dets beboere" i 1987 genskabes interessen. Først bruger han en del tid til at grave i slægten på må og få. I 1993 kommer han i besiddelse af Niels Peder Svendsen's slægtsbog og først da begynder han at arbejde mere planmæssigt. I 1995 finder han frem til et EDB-program der har den nødvendige kapacitet og er egnet til registrering af slægtens data.

Om Kai:

• Uddannelse: Tømrer, 1964.

• Uddannelse: Teknonom, 1980, Holstenbro Tekniske Skole.

• Beskæftigelse: Vicevært.

Kai blev gift med Sonja Lundkvist Christiansen [812] [MRIN: 1], datter af Kristian Ingvard Christiansen [813] og Grethe Marianne Laustsen [814], den 28 Maj 1966 i Tvis Kirke.176 Sonja er født den 16 Nov. 1947 i Holstebro (Sonja Lundkvist Christiansen, Skivevej 68, 7500 Holstebro, Danmark) og blev døbt den 7 Dec. 1947 i Holstebro Sogne Kirke.177

Om Sonja:

• Uddannelse: Sygehjælper/Holstebro Central Sygehus, 1970.

• Beskæftigelse: Kontorassistent. Omskolet efter arbejdsskade

Deres børn:

+ 658 K    i. Anita Lundkvist Svendsen [3] er født den 29 Nov. 1966 i Holstebro, Mejdal.

+ 659 K    ii. Anja Lundkvist Svendsen [4] er født den 10 Jun. 1969 i Holstebro, Mejdal.


461. Villy Grønbæk Svendsen [18] (Erna Grønbæk8, David Dideriksen7, Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 7 Apr. 1955 i Holstebro, Tvis.

Notater: Efter at Villy blev udlært, flyttede han og Hanne umiddelbart efter til Struer, hvor Villy fik ansættelse som vedligeholdelsesmand hos Esso. Senere Statoil, på havnen i Struer. Efter nogle år blev han udnævnt til Lagerforvalter. I 2002 bliver anlæget i Struer nedlagt og Villy får tilbudt arbejde ved Statoils afd. i Hedehusene. Samme år flytter familien til Ugeløse på Sjælland. Efter få år skifter Villy arbejdsplads til Statoil i Aalborg. Da de får solgt huset i Ugeløse køber de et hus i Nørresundby.

Om Villy:

• Beskæftigelse: Lagerforvalter/Lagerleder.

• Uddannelse: Elektrikker, hos Ove Dyremose, Idum-El.

Villy blev gift med Hanne Madsen [19] [MRIN: 6], datter af Henry Madsen [1256] og Krista Schuster Madsen [1257], den 26 Aug. 1978 i Struer Rådhus. Hanne er født den 13 Feb. 1957 i Holstebro.

Om Hanne:

• Beskæftigelse: Sygehjælper.

• Uddannelse: Sygehjælper.

Deres børn:

+ 660 K    i. Cristina Grønbæk Svendsen [20] er født den 25 Okt. 1974 i Holstebro.


   661 K    ii. Mette Svendsen [21] blev født den 7 Dec. 1977 i Struer, Gimsing, døde den 7 Mar. 1984 i Gudum178 i en alder af 6 år, og blev begravet den 10 Mar. 1984 i Gudum Kirkegård (Gudum Kirkegård). Årsagen til hendes død var Ulykkestilfælde i skolen.

Notater: Mette døde efter fald fra tovene i skolens gymnastiktime. Der var ingen vidner til ulykken, de nærmere omstændigheder kendes derfor ikke.

Takkeskrift:
Hjertelig tak for den store deltagelse ved vor kære lille Mette's død og begravelse. Tak for de mange tanker og besøg i de svære dage. Tak alle sammen.
Christine, Søren, Hanne og Villy Svendsen.

+ 662 M    iii. Søren Grønbæk Svendsen [22] er født den 18 Aug. 1980 i Lemvig, Gudum,.


462. Edel Magaret Svendsen [11] (Erna Grønbæk8, David Dideriksen7, Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 20 Feb. 1965 i Holstebro, Tvis. Edel kaldes også Edel Margrethe Mærsk.

Notater: Edel arbejde i lønningsbogholderiet ved Danish Crown i Herning.

Om Edel:

• Beskæftigelse: Kontorassistent.

Edel havde et forhold til Kim Møller [13] [MRIN: 4], søn af Ebbe Jensen [1260]. Ægteskabet endte med skilsmisse i 1988. Parret blev ikke gift.

Deres børn:

   663 K    i. Louise Mathilde Møller Svendsen [15] er født den 27 Aug. 1983 i Holstebro. Louise kaldes også Louise Mathilde Mærsk.


   664 K    ii. Marianne Kathrine Svendsen [14] er født den 26 Okt. 1987 i Holstebro. Marianne kaldes også Marianne Kathrine Mærsk.


Edel havde derefter et forhold til Carsten Mærsk [12] [MRIN: 3], søn af Knud Børge Christensen [1258] og Ulla Kathrine Mærsk Christensen [1259], den 30 Jun. 2012 i Holstebro Rådhus. Carsten er født den 27 Sep. 1964 i Holstebro.

Parnotater: I forbindelse med ægteskabet har Carsten adopteret begge Edels piger.

Om Carsten:

• Beskæftigelse: Bagersvend: Struer Brød.

• Uddannelse: Bager.

Deres børn:

   665 K    i. Louise Mathilde Møller Svendsen [15] er født den 27 Aug. 1983 i Holstebro. Louise kaldes også Louise Mathilde Mærsk.


   666 K    ii. Marianne Kathrine Svendsen [14] er født den 26 Okt. 1987 i Holstebro. Marianne kaldes også Marianne Kathrine Mærsk.


463. Søren David Sørensen [55] (Hilda Grønbæk8, David Dideriksen7, Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 13 Feb. 1949 i Ølgod og døde omkring 1998 i Aarhus i en alder af ca. 49 år.

Søren blev gift med Mary Terjesen [1614] [MRIN: 555]. Ægteskabet endte med skilsmisse.

Om Søren og Mary:

• Skilsmisse: Skilsmisse, 1981.

Deres barn:

   667 M    i. Jan [1615] .


464. Laura Elisabeth Vium Sørensen [56] (Hilda Grønbæk8, David Dideriksen7, Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 27 Apr. 1950 i Ølgod.

Laura blev gift med Karl Heinrich Riehter [78] [MRIN: 24], søn af Chr. Riehter [79] og Ninna Riehter [80], den 8 Mar. 1969 i Søbylund. Ægteskabet endte med skilsmisse. Karl er født den 22 Jul. 1948.

Om Laura og Karl:

• Skilsmisse.

Deres børn:

   668 K    i. Helle Vium Riehter [81] er født den 21 Jul. 1969 i Aarhus.

   669 K    ii. Lisel Vium Riehter [82] er født den 14 Okt. 1972 i Aarhus.


466. Lisbeth Grønbæk [63] (Henry8, David Dideriksen7, Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 24 Jan. 1960 i Holstebro, Tvis, "Nr. Skautrup".

Notater: Lisbeth Grøn­bæk Hansen er født og opvok­set i ”Nr. Skautrup” Tvis. Efter skolegan­gen tog hun på Lægård Ung­domsskole. Det ophold varede otte-ni år, idet hun var husas­sistent på stedet.
I 1978 flyttede hun Ørnhøj, hvor hun fik ar­bejdepå plejehjemmet. Hun stiftede også bekendt­skab med Ørnhøj El-forret­ning, idet hun i 1985 indgik ægteskab med indehaveren, John Hansen. De fik ikke selv børn, men adopterede to fra Korea - Simo­ne og Daniel. Over en fire års peri­ode, medens børnene var små, var Lisbeth hjemmegående.
Ægteskabet holdt imidlertid ikke, så for Lisbeth skulle der ske noget nyt.
Hun uddannede sig til ernæringsassistent på Hol­stebro Tekniske Skole. Efter flere vikariater fik hun i 2008 fast job på Skovvang og flytte­de samtidigt til Mejdal.
På Skovvang fandt Lisbeth sin rette plads i køk­kenet. Et job med mange gode kolleger, der også giver mange daglige udfordringer.
I fritiden får Lisbeth tid til gymnastik og svømning, ligesom hun ynder at færdes i naturen.

Lisbeth blev gift med John Hansen [1790] [MRIN: 627]. Ægteskabet endte med skilsmisse.

Deres børn:

   670 K    i. Simone [1791] .

   671 M    ii. Daniel [1792] .


467. Ejvind Grønbæk [64] (Henry8, David Dideriksen7, Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 3 Mar. 1965 i Holstebro, Tvis, "Nr. Skautrup".

Notater: Ejvind har købt Det tidligere "Skautrup Mølle" der er ombygget til OK Benzin station med tilhørende kiosk. I 1999 sælger Ejvind benzin stationen, kiosken og det hele til Mona Jeppesen, hvorefter han overtager forældrenes gård og bliver dermed 3. Grønbæk generation i "Nr. Skautrup". Jorden lejes ud til Neder Skautrup. Ejvind arbejder hos Arla i Holstebro som Truckfører og driver i fritiden fortsat forretningen "Holstebro Gas Depot" som han har haft i en del år. Ved siden af forretningen har Ejvind mange interesse at passe. Gennem flere år er han formand for Tvis Idrætsforening, ligesom han er en ivrig amatør skuespiller. En af hans største roller til dato, er rollen som Mafiaboss i stykket Trold Kan Tæmmes, der blev opført på Friluftscenen i Holstebro Lystanlæg, i sommeren 2007.

Om Ejvind:

• Beskæftigelse: Handelsmand, Truckfører.

Ejvind blev gift med Gitte Klinkby [647] [MRIN: 228].

Deres børn:

   672 M    i. David Grønbæk [1747] er født Omk 1991.


   673 K    ii. Karen Grønbæk [1951] er født Omk 1992.

   674 M    iii. Jens Grønbæk [1952] er født Omk 1994.

471. Svenning Grønbæk [768] (Marie Grønbæk Nielsen8, Niels Langballe Nielsen7, Marie Grønbæk6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 18 Okt. 1948 i Herning, Aulum, Tved.

Svenning blev gift med Elke Schultz [769] [MRIN: 252] den 20 Sep. 1975 i Gedved Rådhus. Elke er født den 26 Aug. 1943 i Tyskland, Naumburg.

Deres barn:

   675 K    i. Maiken Grønbæk [770] er født den 1 Apr. 1976 i Horsens Sygehus.

472. Niels Grønbæk [771] (Marie Grønbæk Nielsen8, Niels Langballe Nielsen7, Marie Grønbæk6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 11 Sep. 1951 i Skive, Fur.

Niels blev gift med Bodil Primdahl Rasmussen [772] [MRIN: 253] den 4 Okt. 1980 i Skjern. Bodil er født den 14 Jan. 1955 i Ringkøbing-Skjern, Skjern.

Deres børn:

   676 M    i. Morten Primdahl Grønbæk [773] er født omkring 1981.

   677 M    ii. Henrik Primdahl Grønbæk [774] er født omkring 1984.

473. Gunnar Grønbæk [775] (Marie Grønbæk Nielsen8, Niels Langballe Nielsen7, Marie Grønbæk6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 11 Sep. 1951 i Skive, Fur.

Gunnar blev gift med Gunnleyg Dina Hansen [776] [MRIN: 254] den 4 Okt. 1980 i Torshavn Rådhus. Gunnleyg er født den 12 Sep. 1953 i Færøerne, Torshavn.

Deres børn:

   678 K    i. Birgit Grønbæk [777] er født omkring 1972.

   679 K    ii. Elisabeth Grønbæk [778] er født omkring 1982.

   680 M    iii. Julian Grønbæk [779] er født omkring 1987.

474. Ove Grønbæk Østergaard [781] (Margrethe Grønbæk8, Lauge Nedergaard7, Morten6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 14 Jul. 1939 i Herning, Aulum, Troelstrup.

Ove blev gift med Inga Andersen [782] [MRIN: 256] den 10 Jul. 1965 i Aulum. Inga er født den 21 Feb. 1940 i Herning, Aulum.

Deres børn:

   681 M    i. Morten Grønbæk Østergaard [783] er født omkring 1966.

   682 K    ii. Luise Grønbæk Østergaard [784] er født omkring 1968.

475. Johanne Margrethe Østergaard [785] (Margrethe Grønbæk8, Lauge Nedergaard7, Morten6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 9 Dec. 1942 i Herning, Aulum, "Troelstrup".

Johanne blev gift med David Joseph Zavala [786] [MRIN: 257] den 6 Jan. 1966 i Rom, Italien. David er født den 26 Dec. 1937 i USA, Oakland, Alameda.

Deres børn:

   683 M    i. Christian Zavala [787] er født omkring 1966.

   684 M    ii. Matthew David Zavala [788] er født omkring 1971.

   685 M    iii. Srefan Zavala [789] er født omkring 1972.

476. Svend Grønbæk Østergaard [790] (Margrethe Grønbæk8, Lauge Nedergaard7, Morten6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 26 Sep. 1949 i Herning, Aulum.

Svend blev gift med Mariane Perto [791] [MRIN: 258] den 18 Apr. 1987 i Vejlby, Århus. Mariane er født den 26 Dec. 1954 i Aarhus.

Deres børn:

   686 M    i. Lauge Andreas Perto Østergaard [792] er født omkring 1986.

   687 K    ii. Astrid Marie Perto Østergaard [793] er født omkring 1990.


479. Kaj Georg Grønbæk [798] (Johannes8, Lauge Nedergaard7, Morten6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 19 Jul. 1960 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod.

Om Kaj:

• Beskæftigelse: Professor.

• Uddannelse: Cand. scient i Computer videnskab.

Kaj blev gift med Iben Karup Hansen [799] [MRIN: 261]. Iben er født den 4 Feb. 1958.

Om Iben:

• Beskæftigelse: Udviklingskunsulent.

Deres børn:

   688 M    i. Jens Emil Kraup Grønbæk [800] er født den 4 Feb. 1990.

   689 M    ii. Asbjørn Krarup Grønbæk [1355] er født den 17 Jan. 1994.


487. Uffe Grønbæk Laugesen [679] (Aksel Grønbæk Laugesen8, Margrethe Grønbæk7, Morten6, Christen Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 20 Apr. 1954 i Odense.

Uffe blev gift med Ellen Margrethe Laugesen [681] [MRIN: 156]. Ellen er født den 3 Mar. 1951 i Aalborg.

Deres børn:

   690 M    i. Christian Grønbæk Laugesen [682] er født den 11 Okt. 1985 i Hvidovre, "Hvidovre Hospital".

   691 M    ii. Nicolai Grønbæk Laugesen [683] er født den 15 Jul. 1988 i Hvidovre, "Hvidovre Hospital".

488. Sørine Marie Lund Jacobsen [1489] (Kjeld Halgaard Jacobsen8, Ane Marie Olesen7, Abelone Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 18 Apr. 1919 i Holstebro, Tvis, "Over Skautrup" og blev døbt den 27 Apr. 1919 i Tvis Kirke.

Notater: Sørine Marie var på Uldum Højskole i sommeren 1940.

Om Sørine:

• Konfirmation: 9 Apr. 1933, Tvis Kirke.164

Sørine blev gift med Jens Majgaard [1493] [MRIN: 511], søn af Anders Sørensen [639] og Anine Kristine Mikkelsen [1498], den 24 Nov. 1944 i Tvis Kirke.163 Status for par: gift. Jens blev født den 24 Aug. 1912 i Holstebro, Tvis, "Majgård",115 blev døbt den 29 Sep. 1912 i Tvis Kirke, døde den 18 Apr. 2007 i Holstebro Centralsygehus116 i en alder af 94 år, og blev begravet den 24 Apr. 2007 i Tvis. Et andet navn for Jens var Jens Meldgaard Sørensen.

Om Jens:

• Konfirmation: 3 Okt. 1936, Tvis Kirke.

• Beskæftigelse: Gårdejer.

• Uddannelse: Landmand.

• Navneændring: 20 Sep. 1979.115

(Dobbelt slægtslinje. Se Person 400)

518. Johannes Thomsen [1169] (Marie Petrine Svendsen8, Nielsine Andersen7, Kjeld Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 22 Nov. 1939 i Holstebro, Tvis, "Engbæk"153 og blev døbt den 10 Dec. 1939 i Tvis Kirke.

Notater: Johannes blev udlært smed ved Tvis Smede og Maskinforretning. Først i 60'erne køber han smedeforretning i Idum. I slutningen af 90'erne overtager sønen John forretningen.

Om Johannes:

• Beskæftigelse: Smedemester i Idum. Johannes overtog forretningen i Idum engang i 19-halvfjerserne og drev den frem til omkring år 2000 hvor han overdrog forretningen til sin søn John.

• Uddannelse: Smed. Udlært hos Kjeld Svendsen, Tvis Smedeforretning.

Johannes blev gift med Else Hede Nielsen [1172] [MRIN: 388], datter af Anders Hede Nielsen [1176] og Hustru Ukendt [1978], den 6 Nov. 1963 i Holstebro Kirke. Else er født den 24 Dec. 1943 i Holstebro, Mejrup.

Deres børn:

   692 M    i. John Thomsen [1173] er født den 17 Apr. 1964 i Holstebro, Idum.

+ 693 K    ii. Lone Thomsen [1174] er født den 7 Feb. 1967 i Holstebro, Idum.

   694 M    iii. Poul Thomsen [1175] er født den 16 Apr. 1971 i Holstebro, Idum.


519. Peder Thomsen [1170] (Marie Petrine Svendsen8, Nielsine Andersen7, Kjeld Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 6 Feb. 1942 i Holstebro, Tvis, "Engbæk"154 og blev døbt den 8 Mar. 1942 i Tvis Kirke.155

Notater: Peder og Bodil køber en ejendom i Sir. Senere igen tilkøber de mere jord, således at den samlede jordareal er på 59 Ha. Gården drives som svinebrug. Peder har været med i mange forenings bestyrelser i gennem årene. Der nævnes bl.a. Jysk Boldspil Union (JBU), Dansk Boldspil Union (DBU), men det er særlig inden for husmandsforeningen han har gjort en stor indsats. I 1993 blev han valg til formand for "De Danske Husmandsforeninger" Denne forening bliver senere til "Dansk Familie Landbrug" hvor han fortsætter på formandsposten.
I 1992 overdrage han halvdelen af gården til sønnen Ejnar, for at få mere tid til sine tillidshverv.

Sakset fra Landbrugsavisen januar 2003.
Peder Thomsen (60) fra Sir ved Holstebro i Vestjylland har siden 1993 været formand for Dansk Familielandbrug. I perioden har han samtidig været vicepræsident i Landbrugsrådet, hvor han haft rig lejlighed til at praktisere den sparring med Landboforeningernes Peter Gæmelke, som nu er ført til Dansk Landbrug.
Peder Thomsens organisatoriske karriere i landbruget startede i 1980 med formandsposten i Holstebro-Vinderup Husmandsforening. 1987-1993 var han formand for Ringkjøbing Amts Husmandsforeninger. Da han blev valgt som formand for Dansk Familielandbrug, var han blandt andet formand for Husmandsforeningerne's Driftsøkonomi udvalg.

Repræsentantskabsformand Peder Thomsen, Naur, forlader Hedeselskabets repræsentantskab på grund af alder og afløses af den hidtidige næstformand Jørgen Skeel.
I foråret fyldte Peder Thomsen 70 år hvilket, i henhold til Hedeselskabets vedtægter, betyder at han skal træde ud af bestyrelsen og repræsentantskabet. Ny repræsentantskabsformand bliver hofjægermester og godsejer Jørgen Skeel.
Det stod klart ved Hedeselskabets årsmøde på Hindsgavl Slot ved Middelfart mandag den 23. april 2012, hvor selskabet -ligeledes kunne præsentere et tilfredsstillende årsresultat før skat på 34 millioner kroner. Hedeselskabet har i de seneste fem år haft en repræsentantskabsformand med et indgående kendskab til selskabet. Peder Thomsen blev således valgt til Hedeselskabets repræsentantskab i 2002. Han blev næstformand i 2003 og repræsentantskabsformand i 2007.

Siden han tiltrådte sit formandshverv, har Peder Thomsen været med til at skabe fornyet fokus på Hedeselskabet som forening. Han har blandt andet været med til at søsætte en medlemshverve-kampagne, der har til formål at øge antallet af nye, aktive medlemmer med 1000 personer ved udgangen af 2013.
Som formand for Hedeselskabets medlemsudvalg har Peder Thomsen desuden været en solid drivkraft bag foreningens støtte til projekter og aktiviteter, der ligger inden for selskabets formålsparagraf.
Udover sit engagement i Hedeselskabet har Peder Thomsen blandt andet været medlem af Landbrugsraadet fra 1991 til 2004. Han var formand for Dansk Familielandbrug fra 1993 til 2003, viceformand for Dansk Landbrug fra 2003 til 2004 og medlem af bestyrelsen for Maabjerg Bio Energy amba og A/S fra 2007.

Peder Thomsen afløses af godsejer Jørgen Skeel, der ligeledes har stor erfaring med Hedeselskabet.
Han blev valgt til Hedeselskabets repræsentantskab i 1999 og valgt som næstformand for repræsentantskabet i 2007. Som næstformand for repræsentantskabet er Jørgen Skeel desuden en del af Hedeselskabets mediemsudvalg.
Han ejer godset Birkelse Hovedgaard i Nordjylland. Som næstformand for repræsentantskabet valgtes husmand Ib W. Jensen, der har været medlem af repræsentantskabet siden 1993. Ib W. Jensen er blandt andet medlem al' formandskabet for Landbrug og Fødevarer.
I den tid Peder Thomsen har været medlem af repræsentantskabet, har han skabt fornyet fokus på Hedeselskabet.

Om Peder:

• Gårdejer: : Sir. Peder og Bodil køber en ejendom i Sir. Senere igen til køber de mere jord, således at den samlede jord areal er på 59 Ha. Gården drives som svinebrug.Peder har været med i mange forenings bestyrelser i gennem årene. Der nævnes bl.a. Jysk Boldspil Union (JBU), Dansk Boldspil Union (DBU), men det er særlig inden for husmandsforeningen han har gjort en stor indsats. I 1993 blev han valg til
formand for "De Danske Husmandsforeninger" Denne forening bliver senere til "Dansk Familie Landbrug" hvor han fortsætter på formandsposten.
I 1992 overdrager han halvdelen af gården til sønnen Ejnar, for at få mere tid til sine tillidshverv.

Sakset fra Landbrugsavisen januar 2003.
Peder Thomsen (60) fra Sir ved Holstebro i Vestjylland har siden 1993 været formand for Dansk Familielandbrug. I perioden har han samtidig været vicepræsident i Landbrugsrådet, hvor han haft rig lejlighed til at praktisere den sparring med Landboforeningernes Peter Gæmelke, som nu er ført til Dansk Landbrug.
Peder Thomsens organisatoriske karriere i landbruget startede i 1980 med formandsposten i Holstebro-Vinderup Husmandsforening. 1987-1993 var han formand for Ringkøbing Amts Husmandsforeninger. Da han blev valgt som formand for Dansk Familielandbrug, var han blandt andet formand for Husmandsforeningernes Driftsøkonomiudvalg.

• Uddannelse: Landmand.

Peder blev gift med Bodil Kirk Nielsen [1289] [MRIN: 439] den 9 Nov. 1966 i Sir Kirke. Bodil er født den 22 Apr. 1942 i Holstebro, Sir.

Deres børn:

+ 695 K    i. Mette Marie Thomsen [1290] er født den 9 Aug. 1966 i Holstebro, Sir.

   696 M    ii. Ejnar Thomsen [1291] er født den 3 Sep. 1967 i Holstebro, Sir.

   697 M    iii. Henriette Thomsen [1292] er født den 9 Maj 1975 i Holstebro, Sir.

521. Svend Magnus Svendsen [1180] (Kjeld Johan Svendsen8, Nielsine Andersen7, Kjeld Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 23 Nov. 1951 i Holstebro, Tvis.

Notater: Svend har foruden sin uddannelse som sygeplejeske studeret jura ved Århus Universitet.

Om Svend:

• Uddannelse: Sygeplejeske.

Svend blev gift med Mai Møller Pedersen [1298] [MRIN: 444], datter af Ove Helmuth Møller Pedersen [1299] og Grethe Solveig Sørensen [1300], den 2 Mar. 1979 i Holstebro. Mai er født den 20 Maj 1952 i Randers.

Om Mai:

• Uddannelse: Sundhedsplejeske.

Deres børn:

   698 K    i. Ane Møller Svendsen [1301] er født den 21 Sep. 1979 i Holstebro.

   699 K    ii. Mette Marie Møller Svendsen [1302] er født den 10 Apr. 1990 i Herning, Aulum.

522. Just Bach Svendsen [1181] (Kjeld Johan Svendsen8, Nielsine Andersen7, Kjeld Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 13 Apr. 1958 i Holstebro, Tvis.

Om Just:

• Uddannelse: Civiløkonom.

Just blev gift med Margit Gregersen [1303] [MRIN: 446], datter af Børge Gregersen [1304] og Marie Damgaard [1305], den 4 Dec. 1984 i Hvidovre. Margit er født den 16 Jul. 1958 i Valby.

Om Margit:

• Uddannelse: Børnehavepædagog.

Deres børn:

   700 M    i. Jon Bach Svendsen [1306] er født den 15 Apr. 1985 i Hillerød.

   701 M    ii. Per Bach Svendsen [1307] er født den 3 Apr. 1987 i Hillerød.


557. Gerda Meldgaard Sørensen [626] (Jens Meldgaard Sørensen8, Søren Lund Sørensen7, Inger Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 7 Jun. 1939 i Holstebro, Tvis, "Bannestrup"158 og blev døbt den 7 Jun. 1939 i Hjemmedøbt.


Gerda blev gift med Iver Skautrup Iversen [629] [MRIN: 214], søn af Jens Kristian Iversen [391] og Dagmar Kirstine Nørgaard [392]. Iver er født den 11 Sep. 1932 i Holstebro, Tvis, "Neder Skautrup"126 og blev døbt den 16 Okt. 1932 i Tvis Kirke.

(Dobbelt slægtslinje. Se Person 423)

565. Else Marie Bertelsen [1685] (Ingrid Jensine Sørensen8, Anders Sørensen7, Inger Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 1 Aug. 1947 i Holstebro, Tvis, "Lilleskov".

Else blev gift med Jakob Grønbæk [302] [MRIN: 574], søn af Kjeld Grønbæk [298] og Karen Bjerg [299]. Jakob er født den 20 Apr. 1945 i Holstebro, Tvis, "Højvang"129 og blev døbt den 20 Maj 1945 i Tvis Kirke.130

Om Jakob:

• Uddannelse: Landmand.

(Dobbelt slægtslinje. Se Person 438)

569. Anders Nygaard Andersen [1778] (Peder Kristian Andersen8, Anders Sørensen7, Inger Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 16 Apr. 1899 i Holstebro, Tvis, "Nygård" og blev døbt den 17 Apr. 1899 i Hjemmedøbt.

Om Anders:

• Konfirmation: 5 Okt. 1913, Tvis Kirke.179

Anders blev gift med Kirstine Johansen Kock [1779] [MRIN: 621], datter af Jens Kristian Johansen Kock [1858] og Ane Pedersen Damgaard [1859], den 5 Aug. 1939 i Tvis Kirke.180 Kirstine er født den 6 Maj 1904 i Vildbjerg.

Deres barn:

   702 M    i. Svend Erik Nygaard Andersen [1780] er født den 14 Okt. 1943 i Holstebro, Tvis, "Nygård"181 og blev døbt den 14 Nov. 1943 i Tvis Kirke.182

Notater: Svend Erik overtager Nygård efter sin far. Ifølge. tingbogen får han skøde på gården i 1994.

Svend blev gift med Jette Kock [1781] [MRIN: 622].

571. Jørgen Dahl Grønbæk Læge [2110] (Peder Gårdejer8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 10 Jun. 1922 i Herning, Haunstrup.

Notater: Først arbejdede Jørgen ved landbruget, blev senere uddannet Mejerist på Tjørring Andelsmejeri og var i 8 md. elev på Dalum Mælkeriskole.
I 1948 tog han Præliminæreksamen samt i 1950 studentereksamen i Aarhus. Derefter blev han immatrikuleret ved Aarhus Universitet. Ved siden af studierne arbejdede han som Mejerist på Mejeriet Vesterbro i Aarhus.
I 1961 bestod han medicinsk Embedseksamen og havde turnus tjeneste på Skive Sygehus og i 1962 købte han halvpart i et Lægepraksis i Højslev.

Jørgen blev gift med Bodil Lynning-Hansen [2111] [MRIN: 756], datter af Jens Christian Lynning-Hansen [2112] og Mary Elisabeth Pedersen [2113], den 18 Okt. 1953 i Aalborg. Bodil er født den 12 Jan. 1929 i Aalborg.

Deres børn:

   703 K    i. Inger Grønbæk [2114] er født den 7 Dec. 1954 i Aarhus.

   704 M    ii. Erling Grønbæk [2115] er født den 27 Feb. 1959 i Aarhus.

   705 M    iii. Hans Grønbæk [2116] er født den 4 Apr. 1965 i Skive, Højslev.

572. Diderik Grønbæk [2117] (Peder Gårdejer8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 10 Okt. 1923 i Herning, Haunstrup.

Notater: Diderik arbejdede ved landbruget, var i vinteren 1943 - 1944 elev på Rønde Højskole og aftjente derefter værnepligt ved Livgarden.
I vinteren 1947 - 1948 havde han et ophold på Hammerum Landbrugsskole og begyndte i 1949 på læreruddannelse på Aarhus Seminarium.
Som Lærer havde han først ansættelse i Skrydstrup, men har fra 1962 været ansat ved Korning Skole.

Diderik blev gift med Kirsten Alice Bohlbro [2118] [MRIN: 758], datter af Kristian Laurids Bohlbro Gårdejer [2121] og Mika Jensen [2122], den 25 Sep. 1951 i Fredericia. Kirsten blev født den 1 Apr. 1924 i Fredericia, Hannerup, 'Stovstrup', "Rerslevgård".

Deres børn:

   706 M    i. Villiam Bohlbro Grønbæk [2119] er født den 6 Sep. 1952 i Fredericia.

   707 M    ii. Poul Bohlbro Grønbæk [2120] er født den 16 Mar. 1955 i Haderslev, Skrydstrup.

573. Mette Marie Grønbæk [2123] (Peder Gårdejer8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 21 Maj 1925 i Herning, Haunstrup.

Mette blev gift med Christian Vig Gårdejer [2125] [MRIN: 761], søn af Laurids Vig Nielsen Husmand [2126] og Kirsten Marie Sørensen [2127], den 21 Jun. 1945 i Haunstrup Kirke. Christian blev født den 28 Nov. 1921 i Herning, Assing. Et andet navn for Christian var Christian Vig Nielsen.

Deres børn:

   708 K    i. Anne Marie Vig [2128] er født den 30 Dec. 1945 i Herning, Timring.

   709 M    ii. Peder Grønbæk Vig Tømrer [2129] er født den 7 Jun. 1947 i Herning, Timring.

   710 M    iii. Laurits Ejstrup Vig [2130] er født den 21 Dec. 1949 i Herning, Timring.

   711 K    iv. Eva Grønbæk Vig [2131] er født den 7 Jun. 1954 i Ikast-Brande, Brande.

   712 K    v. Esther Grønbæk Vig [2132] er født den 15 Aug. 1958 i Billund, Grindsted.

574. Anna Cecilie Dahl Grønbæk [2133] (Peder Gårdejer8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 5 Aug. 1926 i Herning, Haunstrup.

Notater: Anne Cecilie var i 1947 på højskole på Luthersk Missionsforenings Højskole i Hillerød.

Anna blev gift med Svend Peter Kristensen Assurandør [2134] [MRIN: 763] den 25 Jun. 1948 i Haunstrup Kirke. Svend blev født den 8 Maj 1926 i Langeland, Skrøbelev.

Deres børn:

   713 K    i. Rita Grønbæk Kristensen [2135] er født den 20 Jul. 1949 i Århus, Vejlby-Risskov.

   714 M    ii. Leif Grønbæk Kristensen [2136] er født den 15 Dec. 1950 i Århus, Vejlby-Risskov.

   715 M    iii. Eigil Grønbæk Kristensen [2137] er født den 13 Jan. 1953 i Århus, Vejlby-Risskov.

   716 M    iv. Henning Grønbæk Kristensen [2138] er født den 7 Nov. 1957 i Århus, Vejlby-Risskov.

   717 M    v. Keld Grønbæk Kristensen [2139] er født den 2 Feb. 1965 i Århus, Vejlby-Risskov.

578. Karen Grønbæk Olesen [2150] (Sidsel Marie Grønbæk Syerske8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 24 Feb. 1914 i Ringkøbing-Skjern, Nørre Omme, 'Fjaldene'.

Notater: Karen var i et år husbestyreinde hos Poul Immanuel før de blev gift.

Karen blev gift med Poul Immanuel Søremsen Landpostbud [2151] [MRIN: 768], søn af Peder Søremsen Landpostbud [2152] og Ane Cathrine Henriksen [2153], den 15 Mar. 1941 i Videbæk. Poul blev født den 31 Jul. 1905 i Herning, Vorgod.

Deres børn:

   718 M    i. Peder Ole Sørensen Landbrugsmedhjælper [2154] er født den 9 Dec. 1941 i Herning.

Notater: Peder arbejdede ved landbruget og i 1961 - 1962 aftjente han værnepligt i Nr. Uttrup. I vinteren 1962 - 1963 var han elev på Vejlby Landbrugsskole.

+ 719 K    ii. Ingrid Marie Sørensen [2155] er født den 9 Feb. 1943 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Barde'.

   720 M    iii. Erik Juul Søremsen Arbejdsmand [2161] er født den 20 Dec. 1944 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, Barde.

+ 721 K    iv. Gerda Kathrine Søremsen [2162] er født den 22 Mar. 1947 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, Barde.

579. Marie Grønbæk Olesen [2169] (Sidsel Marie Grønbæk Syerske8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 12 Jan. 1916 i Ringkøbing-Skjern, Nørre Omme, 'Fjaldene'.

Marie blev gift med Viggo Lauridsen Gårdejer [2171] [MRIN: 775], søn af Niels Lauridsen Gårdejer [2182] og Mette Marie Jensen [2183], den 18 Maj 1941 i Videbæk. Viggo blev født den 22 Okt. 1916 i Ringkøbing-Skjern, Nørre Vium, 'Skærbæk'.

Deres børn:

   722 M    i. Arne Lauridsen Slagteriarbejder [2172] er født den 30 Jul. 1942 i Ringkøbing-Skjern, Nørre Vium, 'Bjørslev'.

   723 K    ii. Elly Lauridsen [2173] er født den 4 Apr. 1944 i Ringkøbing-Skjern, Nørre Vium, 'Bjørslev'.

   724 K    iii. Anna Lauridsen [2174] er født den 29 Jan. 1947 i Herning, Assing.

   725 K    iv. Else Lauridsen [2175] er født den 11 Feb. 1950 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, Barde.

   726 K    v. Betty Lauridsen [2176] er født den 4 Feb. 1952 i Herning, Timring.

   727 M    vi. Niels Ole Lauridsen [2177] er født den 7 Feb. 1955 i Herning, Timring.

   728 K    vii. Jytte Lauridsen [2178] er født den 14 Jul. 1956 i Herning, Timring.

   729 M    viii. Svend Aage Lauridsen [2179] er født den 10 Jan. 1959 i Herning, Timring.

580. Olga Kristense Grønbæk Olesen [2180] (Sidsel Marie Grønbæk Syerske8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 10 Feb. 1917 i Ringkøbing-Skjern, Nr. Omme, 'Abildå'.

Olga blev gift med Marius Nørgaard Lauridsen Gårdejer [2181] [MRIN: 776], søn af Niels Lauridsen Gårdejer [2182] og Mette Marie Jensen [2183], den 18 Maj 1941 i Videbæk. Marius blev født den 28 Jan. 1912 i Ringkøbing-Skjern, Troldhede.

Deres børn:

+ 730 K    i. Grethe Lauridsen Damefrisør [2184] er født den 6 Jun. 1942 i Ringkøbing-Skjern, Troldhede, 'Bjørslev'.

   731 M    ii. Hans Lauridsen [2189] er født den 27 Nov. 1945 i Ringkøbing-Skjern, Nr. Vium, 'Egeris Mølle'.

581. Anna Grønbæk Olesen Ekspeditrice [2190] (Sidsel Marie Grønbæk Syerske8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 8 Apr. 1918 i Ringkøbing-Skjern, Nr. Omme, 'Abildå'.

Notater: Anne er ansat i en Trikotageforretning.

Anna blev gift med Jørgen Sloth Lauridsen Murer [2191] [MRIN: 783], søn af Niels Lauridsen Gårdejer [2182] og Mette Marie Jensen [2183], den 8 Dec. 1939 i Videbæk. Jørgen blev født den 28 Apr. 1915 i Ringkøbing-Skjern, Nørre Vium, 'Skærbæk'.

Deres børn:

   732 K    i. Ella Sloth Lauridsen [2192] er født den 11 Mar. 1948 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Vorgod Østerby'.

   733 K    ii. Mette Marie Sloth Lauridsen [2193] er født den 26 Maj 1950 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Vorgod Østerby'.

   734 K    iii. Inge Sloth Lauridsen [2194] er født den 7 Aug. 1957 i Herning, Haunstrup, 'Albæk'.

582. Anine Grønbæk Olesen [2195] (Sidsel Marie Grønbæk Syerske8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 11 Nov. 1919 i Ringkøbing-Skjern, Nr. Omme, 'Abildå'.

Anine blev gift med Anders Ejstrup Gårdejer [2198] [MRIN: 787], søn af Ole Peder Ejstrup [2199] og Else Kathrine Nielsen [2200], den 18 Maj 1941 i Videbæk. Anders blev født den 2 Sep. 1910 i Ringkøbing-Skjern, Herborg.

Deres børn:

   735 M    i. Peder Ejstrup [2201] er født den 23 Jun. 1942 i Ringkøbing-Skjern, Herborg.

   736 K    ii. Erna Ejstrup [2202] er født den 4 Dec. 1945 i Ringkøbing-Skjern, Herborg.

   737 M    iii. Ove Ejstrup [2203] er født den 8 Jul. 1951 i Ringkøbing-Skjern, Herborg.

583. Otto Kristian Grønbæk Olesen [2204] (Sidsel Marie Grønbæk Syerske8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 23 Feb. 1921 i Ringkøbing-Skjern, Nr. Omme, 'Abildå'.

Notater: Otto arbejdede nogle år som Traktorfører i Videbæk. I 1950 købte han "Vester Bjerregård" der var på 77 Tdl.

Otto blev gift med Agnes Kirstine Andersen [2206] [MRIN: 790], datter af Villum Andersen [2207] og Kirstine Poulsen [2208], den 11 Dec. 1946 i Herborg Kirke. Agnes blev født den 4 Sep. 1920 i Ringkøbing-Skjern, Herborg.

Deres børn:

   738 K    i. Jette Grønbæk Olesen [2209] er født den 24 Nov. 1947 i Ringkøbing-Skjern, Videbæk og døde den 5 Dec. 1947 i Videbæk.

   739 M    ii. Bent Grønbæk Olesen [2210] er født den 8 Mar. 1949 i Ringkøbing-Skjern, Videbæk.

   740 K    iii. Birthe Grønbæk Olesen [2211] er født den 18 Aug. 1954 i Herning, Timring.

584. Jensine Olesen [2212] (Sidsel Marie Grønbæk Syerske8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 24 Apr. 1926 i Herning, Herning Sygehus.

Notater: I 1947 var Jensine på Luthersk Missionsforenings Højskole i Hillerød, derefter arbejdede hun en tid hos Ølgod Dampvaskeri.

Jensine blev gift med Tage Martinsen [2214] [MRIN: 793], søn af Alfred Marinus Martinsen [2215] og Dorthea Marie Madsen [2216], den 24 Maj 1949 i Videbæk. Tage blev født den 29 Apr. 1925 i Varde, Henne, 'Nedre Fidde'.

Deres børn:

   741 M    i. Olav Grønbæk Martinsen [2217] er født den 27 Feb. 1950 i Varde, Henne.

   742 K    ii. Gunhild Grønbæk Martinsen [2218] er født den 8 Mar. 1952 i Varde, Henne.

   743 M    iii. Svend Grønbæk Martinsen [2219] er født den 26 Maj 1953 i Varde, Henne.

   744 K    iv. Karin Grønbæk Martinsen [2220] er født den 2 Feb. 1957 i Varde, Henne.

585. Niels Grønbæk Olesen [2221] (Sidsel Marie Grønbæk Syerske8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 11 Dec. 1927 i Ringkøbing-Skjern, Nørre Omme, Abildå.

Notater: Niels arbejdede først ved landbruget. I 1945 rejste han til Sverige og arbejdede som Skovarbejder frem til 1948 hvor efter han igen bosatte sig på Videbæk egnen. Derefter arbejdede han ved forskellige entreprenører frem til 1959 hvor han fik ansættelse på Fiskbæk Briketfabrik.

Niels blev gift med Karin Astrid Lindberg [2222] [MRIN: 795], datter af Algot Hjalmer Lindberg [2226] og Alma Engdal [2227], den 2 Jan. 1949 i Videbæk. Karin blev født den 20 Okt. 1931 i Sverige.

Deres børn:

   745 K    i. Alice Grønbæk Olesen [2223] er født den 26 Feb. 1949 i Ringkøbing-Skjern, Videbæk.

   746 K    ii. Marian Grønbæk Olesen [2224] er født den 20 Aug. 1957 i Ringkøbing-Skjern, Videbæk.

586. Marie Grønbæk Jensen [2231] (Jensine Grønbæk8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 15 Okt. 1914 i Ringkøbing-Skjern, Herborg, "Moselund".

Marie blev gift med Knud Kølbæk Lindholdt Entreprenør [2232] [MRIN: 799] den 15 Okt. 1936 i Videbæk. Knud blev født den 8 Dec. 1913 i Herning, Gjellerup, Hammerum.

Deres børn:

   747 M    i. Erik Grønbæk Lindholdt [2233] er født den 18 Mar. 1953 i Herning, Gjellerup, Hammerum.

   748 K    ii. Elin Grønbæk Lindholdt [2234] er født den 19 Feb. 1955 i Herning, Gjellerup, Hammerum.

587. Inga Kirstine Jensen [2235] (Jensine Grønbæk8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 20 Mar. 1916 i Ringkøbing-Skjern, Herborg, "Moselund".

Notater: Inga var i sommeren 1940 elev på Uldum Højskole. Efter Svend Aages død har hun drevet ejendommen alene.

Inga blev gift med Svend Aage Jespersen Gårdejer [2236] [MRIN: 800], søn af Jester Nielsen Jespersen [2237] og Otthea Kirstine Madsen Aagaard [2238], den 29 Okt. 1942 i Videbæk. Svend er født den 23 Jul. 1917 i Ringkøbing-Skjern, Herborg, "Vernersminde" og døde den 9 Jul. 1967 i Herborg, "Vernersminde" i en alder af 49 år.

Deres børn:

   749 K    i. Signe Jespersen Sygeplejeske [2239] er født den 7 Maj 1944 i Ringkøbing-Skjern, Herborg, "Vernersminde".

Notater: Signe var i sommeren 1959 på Lægård Ungdomsskole i Holstebro. I 1962 kom hun på Try Sygeplejeforskole og blev derefter uddannet Sygeplejeske på Ringkøbing Amts Sygeplejeskole i Herning og fik efter færdig uddannelse ansættelse på Herning Central Sygehus.

   750 M    ii. Jens Kristien Jespersen [2240] er født den 8 Feb. 1947 i Ringkøbing-Skjern, Herborg, "Vernersminde".

Notater: Jens Kristian drev sammen med sin mor gården "Vernersminde"

   751 K    iii. Dorthe Jespersen [2241] er født den 29 Jul. 1954 i Ringkøbing-Skjern, Herborg, "Vernersminde".

589. Jens Mølbæk Jensen [2243] (Jensine Grønbæk8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 18 Nov. 1918 i Ringkøbing-Skjern, Herborg, "Moselund" og døde den 24 Apr. 1963 i Herborg, "Moselund" i en alder af 44 år.

Notater: Jens havde i vinteren 1942 - 1943 et ophold på Ollerup Folkehøjskole og i 1948 overtog han forældrenes gård som han drev indtil sin død.

Jens blev gift med Frida Lund Andersen [2244] [MRIN: 802], datter af Jens Lund Andersen [2245] og Marie Magdalene Smith [2246], den 30 Sep. 1948 i Bølling Kirke. Frida er født den 4 Mar. 1921 i Ringkøbing-Skjern, Brejning, 'Randbæk' og døde den 28 Jul. 1952 i Herborg, "Moselund" i en alder af 31 år.

Deres barn:

   752 K    i. Marie Jensen [2250] er født den 1 Sep. 1949 i Ringkøbing-Skjern, Herborg, "Moselund".

Jens blev derefter gift med Lilly Marie Lægsgaard [2247] [MRIN: 804], datter af Anders Vesterbæk Lægsgaard [2248] og Anne Marie Jensen [2249], den 21 Jul. 1954 i Vorgod Kirke. Lilly er født den 18 Sep. 1926 i Herning, Vorgod, Barde.

Deres børn:

   753 M    i. Christian Mølbak Jensen [2251] er født den 11 Okt. 1955 i Ringkøbing-Skjern, Herborg, "Moselund".

   754 K    ii. Jonna Mølbak Jensen [2252] er født den 25 Jul. 1959 i Ringkøbing-Skjern, Herborg, "Moselund".

590. Anne Kirstine Jensen [2253] (Jensine Grønbæk8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 5 Nov. 1920 i Ringkøbing-Skjern, Herborg, "Moselund".

Anne blev gift med Frede Ferdinand Kristiansen Hedegaard Gårdejer [2254] [MRIN: 806], søn af Jens Kristian Kristiansen Hedegaard [2255] og Mette Marie Andersen [2256], den 19 Okt. 1943 i Videbæk. Frede blev født den 23 Nov. 1905 i Lemvig, Lomborg, "Vesterbæk". Et andet navn for Frede var Frederik Ferdinand Kristiansen Gårdejer.

Deres børn:

   755 M    i. Eddy Grønbæk Hedegaard [2257] er født den 20 Aug. 1946 i Lemvig, Lomborg, "Vesterbæk".

   756 M    ii. Svend Christian Grønbæk Hedegaard [2258] er født den 9 Jun. 1952 i Lemvig, Lomborg, "Vesterbæk".

   757 M    iii. Ernst Frederik Grønbæk Hedegaard [2259] er født den 20 Jun. 1953 i Lemvig, Lomborg, "Vesterbæk".

591. Viggo Moselund Jensen [2260] (Jensine Grønbæk8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 10 Jan. 1922 i Ringkøbing-Skjern, Herborg, "Moselund".

Notater: Viggo blev oplært ved landbruget og i 1945 overtog han sin svigerfars Ejendom, Birkild i Asp. Ejendommen var på 15 Tdl. Dette brug drev han indtil 1947 hvorefter han arbejdede i en årrække i Fiskbæk Brunkulsleje. I 1961 flyttede familien til Ølst, lidt syd for Randers og siden har Viggo været beskæftiget som havnearbejder ved Århus Havn.

Viggo blev gift med Herdis Johanne Kirstine Møller Nielsen [2261] [MRIN: 808], datter af Kristen Møller Henriksen Nielsen [2262] og Ane Kirstine Hansen [2263], den 4 Jan. 1945 i Asp Kirke. Herdis blev født den 16 Mar. 1922 i Lemvig, Gudum, "Nr. Hestbæk".

Deres børn:

   758 K    i. Anne Møller Jensen [2264] er født den 8 Jul. 1945 i Ringkøbing-Skjern, Brejning, "Viftrup".

   759 K    ii. Maria Jensine Jensen [2265] er født den 28 Maj 1946 i Struer, Asp, 'Birkild'.

   760 M    iii. Kristen Møller Jensen [2267] er født den 4 Aug. 1950 i Ringkøbing-Skjern, Herborg.

   761 M    iv. Henry Moselund Jensen [2268] er født den 10 Feb. 1953 i Ringkøbing-Skjern, Herborg.

   762 K    v. Else Moselund Jensen [2269] er født den 24 Okt. 1954 i Ringkøbing-Skjern, Nr. Vium, 'Fiskbæk'.

   763 K    vi. Ella Moselund Jensen [2270] er født den 25 Aug. 1956 i Ringkøbing-Skjern, Nr. Vium, 'Fiskbæk'.

   764 K    vii. Inga Moselund Jensen [2271] er født den 22 Jan. 1958 i Ringkøbing-Skjern, Nr. Vium, 'Fiskbæk'.

592. Johannes Frederik Jensen Banebetjent [2272] (Jensine Grønbæk8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 4 Mar. 1923 i Ringkøbing-Skjern, Herborg, "Moselund".

Notater: Johannes arbejdede først nogle år ved landbruget, derefter var han i årene 1942 - 1944 i Brunkulslejerne. Aftjente værnepligt i 1945 - 1946 i Haderslev og derefter fik han ansættelse ved DSB, først som ekstraarbejder og fra 1952 fast ansættelse og tilknyttet DSB Århus.

Johannes blev gift med Rita Andersen Kontorass. [2273] [MRIN: 810], datter af Anders Sigvald Andersen [2274] og Marie Cecilia Pedersen [2275], den 17 Jul. 1951 i Holme. Rita blev født den 17 Maj 1932 i Århus, Holme.

Deres børn:

   765 K    i. Grete Jensen [2276] er født den 19 Jun. 1952 i Århus. Grete kaldes også Grete Turgoose.

Notater: Grete er goft Turgoose og bor i dag (2018) i nærheden af Kingston ON i Canada.

   766 K    ii. Elin Jensen [2277] er født den 16 Feb. 1955 i Århus og døde i 2002 i en alder af 47 år.

   767 K    iii. Inger Jensen [2278] er født den 2 Feb. 1957 i Århus.

   768 M    iv. Niels Grønbæk Jensen [2279] er født den 5 Okt. 1958 i Århus.

   769 M    v. Svend Grønbæk Jensen [2280] er født den 2 Sep. 1962 i Århus.

   770 K    vi. Annette Grønbæk Jensen [2390] er født den 2 Feb. 1972.

593. Villy Mosegaard Jensen Landpostbud [2281] (Jensine Grønbæk8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 5 Jun. 1924 i Ringkøbing-Skjern, Herborg, "Moselund".

Notater: Villy var først nogle år ved landbruget, arbejdede i 2 år som murer sammen med sin far. Derefter var han en årstid i Brunkulslejene, aftjente værnepligt i 1946 - 1947 i Kolding. Derefter fik han ansættelse ved Postvæsenet med tjeneneste sted i Videbæk.

Villy blev gift med Edith Christensen [2282] [MRIN: 812], datter af Jens Severin Christensen [2283] og Kirstine Thomsen [2284], den 25 Okt. 1950 i Nr. Omme Kirke. Edith blev født den 18 Maj 1928 i Ringkøbing-Skjern, Nr. Omme, 'Abildå'.

Deres børn:

   771 K    i. Anne Marie Jensen [2285] er født den 6 Maj 1954 i Ringkøbing-Skjern, Videbæk.

   772 M    ii. Børge Jensen [2286] er født den 30 Jun. 1956 i Ringkøbing-Skjern, Videbæk.

   773 K    iii. Karin Jensen [2287] er født den 23 Maj 1964 i Ringkøbing-Skjern, Videbæk.

595. Niels Grønbæk Jensen Lærer [2289] (Jensine Grønbæk8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 14 Nov. 1926 i Ringkøbing-Skjern, Herborg, "Moselund".

Notater: Niels bestod en Realeksamen i 1944 fra Skjern Realskole. 1945 - 1949 var han i snedker lære hos en snedkermester i Esbjerg. Efter at være udlært Snedker begyndte han på læreruddannelsen på Esbjerg Seminarium og arbejdede samtidig som Snedkersvend. I 1955 bestod han eksamen og fik umiddelbart efter ansættelse ved Esbjerg Kommunale Skolevæsen. Ved siden af sit lærergerning var han Sløjd lære ved Askov Sløjdskole og i værkstedet på Esbjerg Seminarium.

Niels blev gift med Anne Marie Jørgensen [2290] [MRIN: 814], datter af Kaj Jørgensen [2291] og Kristine Pedersen [2292], den 30 Dec. 1949 i Bryndum. Anne blev født den 2 Mar. 1929 i Esbjerg, Bryndum, 'Forum'.

Deres barn:

   774 M    i. Erik Grønbæk Jensen [2293] er født den 27 Jan. 1952 i Esbjerg.

596. Svend Grønbæk Lærer [2294] (Jensine Grønbæk8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 16 Dec. 1927 i Ringkøbing-Skjern, Herborg, "Moselund". Svend kaldes også Svend Grønbæk Jensen Lærer.

Notater: Svend var først en tid ved landbruget, aftjente værnepligt i årene 1948 - 1949 i Høvelte. Den efterfølgende vinter er han på Rødding Højskole. Derefter begyndte han på Lærerstudiet, først på Aftenseminariet i Esbjerg og senere ved Jelling Statsseminarium og dimetterede i 1956. Efter eksamen fik han ansættelse ved Esbjerg Kommunale Skolevæsen hvor han var indtil 1962. Derefter havde han en afstikker til Tommerup Skole og Kroggaardsskolen i Næsby. 1965 vendte han tilbage til Esbjerg Kommunale Skolevæsen og fik ansættelse Præstegaardsskolen i Jerne.
I 1965 fik han navneændring hvor han slettede sit efternavn Jensen.

Svend blev gift med Hanne Nielsen Læreinde [2295] [MRIN: 816], datter af Niels Henrik Nielsen [2296] og Anna Lund [2297], den 15 Mar. 1958 i Bjerreby, Tåsinge. Hanne blev født den 27 Maj 1934 i Assens, Orte, 'Frøbjerg'.

Deres børn:

   775 K    i. Lone Grønbæk [2298] er født den 29 Jun. 1961 i Esbjerg.

   776 M    ii. Henning Grønbæk [2299] er født den 23 Maj 1963 i Assens, Tommerup.

597. Ejner Winther Jensen Gårdejer [2300] (Jensine Grønbæk8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 26 Jan. 1929 i Ringkøbing-Skjern, Herborg, "Moselund".

Notater: Ejner uddannede sig ved landbruget. Vinteren 1948 - 1949 var han på Rødding Højskole, og aftjente derefter værnepligt ved Livgarden.
Få år senere købte han 52 Tdl. fra sin kones fødegård og byggede her sin gård.

Ejner blev gift med Karen Rigmor Lysgaard [2301] [MRIN: 818], datter af Christian Ahle Lysgaard [2302] og Margrethe Rosendal Rasmussen [2303], den 19 Mar. 1957 i Vorgod Kirke. Karen blev født den 24 Jan. 1936 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, "Store Ahle".

Deres børn:

   777 M    i. Christian Lysgaard Jensen [2304] er født den 13 Sep. 1958 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, "Ahle Søndergård".

   778 K    ii. Margit Lysgaard Jensen [2305] er født den 10 Nov. 1960 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, "Ahle Søndergård".

598. Esther Jensine Jensen [2306] (Jensine Grønbæk8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 10 Jan. 1931 i Ringkøbing-Skjern, Herborg, "Moselund".

Esther blev gift med Ejner Møller Lagerchef [2307] [MRIN: 820], søn af Otto Christian Møller [2308] og Bertha Hansen [2309], den 12 Apr. 1952 i Videbæk. Ejner blev født den 13 Dec. 1923 i Århus, Skødstrup.

Deres børn:

   779 K    i. Lisbeth Grønbæk Møller [2310] er født den 15 Dec. 1958 i Herning, Hammerum, Gjellerup.

   780 K    ii. Lene Grønbæk Møller [2311] er født den 3 Sep. 1964 i Herning, Hammerum, Gjellerup.

599. Jane Grønbæk Jensen [2312] (Jensine Grønbæk8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 30 Aug. 1933 i Ringkøbing-Skjern, Herborg, "Moselund".

Notater: Jane var sommeren 1955 elev på Vestbirk Højskole. Senere arbejdede hun ca. 5 år på Videbæk Højtalefabrik.

Jane blev gift med Gunnar Marius Christensen Bestyrer [2313] [MRIN: 822], søn af Laurits Christensen [2314] og Ane Kirstine Madsen [2315], den 8 Nov. 1959 i Videbæk. Gunnar blev født den 10 Feb. 1927 i Ringkøbing-Skjern, Nr. Vium, 'Skovby'.

Deres barn:

   781 M    i. Niels Grønbæk Christensen [2316] er født den 5 Nov. 1963 i Herning, Timring, "Risager".

621. Magda Mariane Grønbæk [2008] (Johannes Christian8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 19 Okt. 1909 i Herning, Vorgod, 'Abildtrup'. "Engholm".

Notater: Magda var først beskæftiget ved husgerning. Efter sit giftemål arbejdede hun i en årrække ved Østergades Dampvaskeri i Herning, senere havde hun fast rengøringsjob på kommunekontoret i Kibæk.

Magda blev gift med Jens Anker Brøgger Christiansen [2009] [MRIN: 706] den 15 Maj 1936 i Vorgod Kirke. Jens blev født den 1 Feb. 1905 i Herning, Vorgod, "Søndergård".

Parnotater: Efter brylluppet bosatte de sig i Kibæk.

Deres børn:

   782 M    i. Rikardt Diderik Grønbæk Christiansen Gårdejer [2015] er født den 23 Jan.

   783 M    ii. Johannes Christian Grønbæk Christiansen [2010] blev født den 23 Nov. 1938 i Herning, Assing, Kibæk.

Notater: Johannes arbejder som Jernbinder og boede i Hvidovre.

   784 K    iii. Inge Marie Grønbæk Christiansen [2011] blev født den 20 Jul. 1941 i Herning, Assing, Kibæk.

Notater: Inge Marie er uddannet Syerske.

Inge blev gift med Kurt Patuel Pedersen [2012] [MRIN: 707], søn af Martin Pedersen Tømremester [2013] og Ingrid Marie Jensen Pathuel [2014], den 30 Okt. 1965 i Assing Kirke. Kurt blev født den 17 Nov. 1940 i Herning.

Parnotater: Familien boede Museumsgade i Herning.

623. Marie Grønbæk [2017] (Johannes Christian8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 15 Apr. 1912 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Abildtrup', "Engholm".

Notater: Indtil Marie blev gift var hun hovedsagelig beskæftiget ved husgerning.

Marie blev gift med Christian Brøgger Christiansen Gårdejer [2018] [MRIN: 709], søn af Christian Christiansen Gårdejer [2019] og Dagmar Marie Brøgger [2020], den 22 Nov. 1932 i Vorgod Kirke. Christian blev født den 3 Jul. 1907 i Vorgod, "Søndergård".

Deres børn:

   785 M    i. Arne Brøgger Christiansen Landbrugsmedhjælper [2021] blev født den 24 Maj 1933 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Barde'.

   786 K    ii. Dagmar Brøgger Christiansen [2022] er født den 4 Jun. 1936 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Barde'.

624. Anna Grønbæk [2023] (Johannes Christian8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 29 Apr. 1913 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Abildtrup', "Engholm".

Notater: Anne arbejdede hele livet ved husgerning.

Anna blev gift med Jens Emil Kristensen Landmand [2024] [MRIN: 711], søn af Jens Hermann Kristensen Landmand [2029] og Karen Marie Jensen [2030], den 9 Jun. 1940 i Vorgod Kirke. Jens blev født den 17 Mar. 1914 i Silkeborg, Vinderslev, 'Haurbak'.

Deres børn:

+ 787 K    i. Jonna Kristensen [2025] blev født den 2 Dec. 1942 i Silkeborg, Vinderslev, 'Haurbak'.

   788 K    ii. Solveig Andrea Kristensen [2026] blev født den 3 Aug. 1946 i Silkeborg, Vinderslev, 'Haurbak'.

   789 K    iii. Erna Marie Grønbæk Kristensen Syerske [2027] er født den 31 Dec. 1948 i Silkeborg, Vinderslev, 'Haurbak'.

   790 K    iv. Jenny Herdis Kristensen [2028] er født den 26 Jan. 1952 i Silkeborg, Vinderslev, 'Haurbak'.

625. Dagny Grønbæk Grønbæk [2036] (Johannes Christian8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 22 Jul. 1914 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Abildtrup', "Engholm".

Dagny blev gift med Laurids Jensen Lagerforvalter [2037] [MRIN: 715], søn af Graves Kristian Jensen Gårdejer [2038] og Ellen Marie Andersen [2039], den 13 Dec. 1936 i Vorgod Kirke. Laurids blev født den 10 Jan. 1910 i Herning, 'Kæret'.

Deres barn:

+ 791 K    i. Ragnhild Jensen [2040] blev født den 22 Maj 1936 i Herning, Snejbjerg.

627. Karen Grønbæk [2050] (Johannes Christian8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 9 Dec. 1916 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Abildtrup', "Engholm".

Karen blev gift med Thorvald Elmholt Gårdejer [2051] [MRIN: 721] den 1 Jun. 1941 i Vorgod Kirke. Thorvald blev født den 6 Jun. 1907 i Herning, Snejbjerg.

Deres børn:

   792 M    i. Jørgen Elmholt Fodermester [2052] er født den 17 Mar. 1942 i Herning, Sinding.

   793 K    ii. Lis Elmholt Kontorass. [2053] er født den 9 Okt. 1943 i Herning, Sinding.

   794 M    iii. Ole Elmholt Slagteriarbejder [2054] er født den 3 Dec. 1945 i Herning, Sinding.

   795 K    iv. Ulla Andrea Elmholt Kontorass. [2055] er født den 31 Dec. 1946 i Ikast-Brande, Ikast.

   796 M    v. Poul Erik Elmholt [2056] er født den 21 Mar. 1950 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod.

   797 M    vi. Anders Christian Elmholt [2057] er født den 22 Nov. 1955 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod.

   798 M    vii. Johannes Grønbæk Elmholt [2058] er født den 22 Feb. 1957 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod.

   799 K    viii. Randi Lone Elmholt [2059] er født den 19 Jun. 1960 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod.

628. Ejner Grønbæk Fabriksarb. [2060] (Johannes Christian8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 22 Jan. 1919 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Abildtrup', "Engholm".

Ejner blev gift med Marie Kartine Skibbel Fabriksarb. [2061] [MRIN: 722], datter af Jeppe Mølbæk Skibbel Murer [2062] og Kartine Marie Sørensen [2063], den 30 Jan. 1946 i Vildbjerg Kirke. Marie blev født den 6 Nov. 1919 i Herning, Vildbjerg.

Deres børn:

   800 M    i. Johannes Kristian Grønbæk Tømresvend [2064] er født den 28 Jun. 1946 i Herning, Vildbjerg.

   801 M    ii. Jeppe Mølbæk Grønbæk Kommis [2065] er født den 7 Aug. 1947 i Herning, Vildbjerg.

   802 K    iii. Tinne Merete Grønbæk Kontorass. [2066] er født den 4 Jan. 1950 i Herning, Vildbjerg.

629. Maren Anine Grønbæk [2067] (Johannes Christian8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 26 Feb. 1920 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Abildtrup', "Engholm".

Maren blev gift med Arne Eriksen Mekaniker [2068] [MRIN: 730] den 22 Nov. 1942 i Vorgod Kirke. Arne blev født den 23 Apr. 1918 i Ringkøbing-Skjern, Brejning, "Vesterbæk".

Deres børn:

   803 K    i. Bente Eriksen [2069] er født den 9 Maj 1943 i Ringkøbing-Skjern, Videbæk.

   804 M    ii. Svend Eriksen [2070] er født den 9 Apr. 1944 i Ringkøbing-Skjern, Videbæk.

   805 M    iii. Viggo Eriksen [2071] er født den 23 Maj 1948 i Ringkøbing-Skjern, Videbæk.

   806 K    iv. Margit Eriksen [2072] er født den 31 Jan. 1957 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod.

630. Anders Grønbæk Gårdejer [2073] (Johannes Christian8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 9 Jun. 1921 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Abildtrup', "Engholm".

Notater: Anders arbejdede ved landbruget fra helt ung. I vinteren 1943-1944 var han elev på Rødding Højskole og aftjente værnepligt i 1945 i Tønder. Han forpagtede i årene 1946 - 1956 gården Østergård. Gården der var på 60 Tdr. Land købte han året efter af sin Svigerfar.

Anders blev gift med Bertha Marie Henningsen [2074] [MRIN: 731], datter af Eduard Henningsen Gårdejer [2079] og Viktoria Lambertsen [2080], den 29 Jul. 1949 i Øster Lindet Kirke. Bertha blev født den 17 Mar. 1926 i Vejen, Øster Lindet, 'Mojbøl', "Østergård".

Deres børn:

   807 M    i. Hent Henningsen Grønbæk [2075] er født den 6 Mar. 1948 i Vejen, Øster Lindet, 'Mojbøl', "Østergård".

   808 K    ii. Kirsten Henningsen Grønbæk [2076] er født den 30 Dec. 1949 i Vejen, Øster Lindet, 'Mojbøl', "Østergård".

   809 M    iii. Henning Henningsen Grønbæk [2077] er født den 27 Apr. 1951 i Vejen, Øster Lindet, 'Mojbøl', "Østergård".

   810 K    iv. Annette Viktoria Grønbæk [2078] er født den 8 Maj 1960 i Vejen, Øster Lindet, 'Mojbøl', "Østergård".

631. Esther Grønbæk [2081] (Johannes Christian8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 17 Mar. 1923 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Abildtrup', "Engholm".

Esther blev gift med Børge Pedersen [2082] [MRIN: 733] den 9 Sep. 1944 i Vorgod Kirke. Børge blev født den 4 Feb. 1921 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod.

Deres børn:

   811 M    i. Bjarne Marinus Pedersen Klyverkonstabel [2083] er født den 26 Aug. 1945 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod.

   812 K    ii. Hanne Marie Pedersen Syerske [2084] er født den 1 Maj 1949 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod.

632. Anna Lise Grønbæk [2085] (Johannes Christian8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 7 Aug. 1927 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Abildtrup', "Engholm".

Anna blev gift med Johannes Lund Andersen Tilskærer [2086] [MRIN: 734], søn af Hans Christian Andersen Slagteriarbejder [2087] og Maren Marie Lund [2088], den 12 Sep. 1948 i Vorgod Kirke. Johannes er født den 3 Jan. 1928 i Herning, Vildbjerg, 'Rødding'.

Deres børn:

   813 M    i. Christian Lund Andersen Traktorfører [2089] er født den 22 Feb. 1948 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod.

   814 M    ii. Jens Grønbæk Andersen [2090] er født den 17 Apr. 1951 i Herning, Gjellerup.

633. Elna Grønbæk [2091] (Johannes Christian8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 28 Jan. 1929 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Abildtrup', "Engholm".

Notater: Elna var i sine ungdomsår omkring 1950 på Højskole ophold, på Grundtvigs Højskole i Frederiksberg.

Elna blev gift med Børge Jensen Gårdejer [2092] [MRIN: 750], søn af Christian Jensen [2093] og Frida Nielsen [2094], den 8 Dec. 1953 i Vorgod Kirke. Børge er født den 16 Sep. 1929 i Fåborg-Midtfyn, Søllinge.

Deres børn:

   815 M    i. Niels Erik Grønbæk Jensen [2095] er født den 10 Apr. 1954 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Abildtrup', "Engholm".

   816 M    ii. Christian Grønbæk Jensen [2096] er født den 10 Jun. 1956 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Abildtrup', "Engholm".

634. Ragnhild Grønbæk [2097] (Johannes Christian8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 21 Jul. 1930 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Abildtrup', "Engholm".

Notater: Ragnhild var på Frederiksberg Højskole i sommeren 1950.

Ragnhild blev gift med Villy Holtet Nielsen [2098] [MRIN: 752], søn af Aage Nielsen Gårdejer [2103] og Alfrida Tomine Holtet [2104], den 8 Dec. 1953 i Vorgod Kirke. Villy er født den 28 Maj 1929 i Horsens, Tamdrup, 'Vrønding', "Ballegård".

Deres børn:

   817 K    i. Britta Grønbæk Holtet Nielsen [2099] er født den 4 Feb. 1955 i Ringkøbing-Skjern, Bølling, 'Sønderby'.

   818 M    ii. Aage grønbæk Holtet Nielsen [2100] er født den 2 Mar. 1956 i Ringkøbing-Skjern, Bølling, 'Sønderby'.

   819 K    iii. Helle Grønbæk Holtet Nielsen [2101] er født den 28 Mar. 1961 i Horsens, Tamdrup, 'Vrønding', "Ballegård".

   820 K    iv. Susanne Grønbæk Holtet Nielsen [2102] er født den 8 Sep. 1964 i Horsens, Tamdrup, 'Vrønding', "Ballegård".

10. generation (6x tipoldebørn)


648. Marianne [671] (Didrik9, Kjeld8, Diderik Dideriksen7, Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1).

Notater: Marianne er sammen med sin familie bosiddende syd for Århus.

Om Marianne:

• Beskæftigelse: Fysioterapeut i Skanderborg.

Marianne blev gift med Anders [672] [MRIN: 111].

Om Anders:

• Beskæftigelse: Manegement konsulent.

Deres barn:

   821 M    i. Andreas [673] .


658. Anita Lundkvist Svendsen [3] (Kai Grønbæk Svendsen9, Erna Grønbæk8, David Dideriksen7, Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 29 Nov. 1966 i Holstebro, Mejdal.

Notater: Anita bor sammen med Ulf, der har 2 piger fra tidlige ægteskab.

Om Anita:

• Beskæftigelse: Læsekonsulent.

• Uddannelse: EDB-assistent/Lærer.

Anita havde et forhold til Karsten(Ulf) Andreasen [1250] [MRIN: 421]. Parret blev ikke gift. Karsten(Ulf) er født den 26 Nov. 1959 i Vejle, Thyregod.

Deres børn:

   822 K    i. Fiona Lundkvist Andreasen [1251] er født den 29 Jul. 2001 i Vejle, "Vejle Sygehus" og blev døbt den 7 Okt. 2001 i Øster Snede Kirke.


   823 K    ii. Quiana Lundkvist Andreasen [1746] er født den 9 Jul. 2007 i Horsens, "Horsens Sygehus" og blev døbt den 30 Sep. 2007 i Sdr. Vium Kirke.


659. Anja Lundkvist Svendsen [4] (Kai Grønbæk Svendsen9, Erna Grønbæk8, David Dideriksen7, Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 10 Jun. 1969 i Holstebro, Mejdal.

Notater: Anja får sin uddannelse, først ved Herning Handelsskole og afslutter den ved Århus Handelshøjskole. Kort efter får hun ansættelse hos Amu Center, Herning, først som kontorassistent. Anja avancerer hurtigt i systemet og i 2000 overtager hun økonomiafdelingen da hendes chef går på pension. I 2003 fratræder hun, efter at Amu Center Herning bliver lagt ind under Herning Tekniske Skole. Kort tid forinden er hun flyttet til Kejlstrup på Djursland.
I en kort periode er hun ansat i Rønde Sparekasse i Rønde, men jobbet har ikke den store udfordring og hun siger selv op. Kort tid efter får hun ansat i godsadministrationen på godset Løvenholm.

Om Anja:

• Beskæftigelse: Økonomichef.

• Civiløkonom cand.merc.: : Århus Handelshøjskole.

Anja havde et forhold til Flemming Thygesen Sloth [1252] [MRIN: 422], søn af Oluf Thygesen Sloth [1844] og Henny Sloth [1845]. Parret blev ikke gift. Flemming er født den 26 Sep. 1961 i Syddjurs, Feldballe, Kejlstrup.

Om Flemming:

• Beskæftigelse: Landmand/Svineproducent.

• Uddannelse: Agronom.

Deres børn:

   824 K    i. Caroline Lundkvist Sloth [1253] er født den 26 Aug. 2002 i Randers, "Randers Centralsygehus" og blev døbt i Feldballe Kirke.


   825 M    ii. Lucas Lundkvist Sloth [1478] er født den 12 Apr. 2004 i Randers, "Randers Centralsygehus" og blev døbt den 15 Aug. 2004 i Feldballe Kirke.


   826 K    iii. Gry Sloth [1882] er født den 18 Okt. 2009 i Randers, "Randers Regionshospital".


660. Cristina Grønbæk Svendsen [20] (Villy Grønbæk Svendsen9, Erna Grønbæk8, David Dideriksen7, Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 25 Okt. 1974 i Holstebro.

Notater: Ved dåben blev slætsnavnet "Grønbæk" ved en fejl ikke indført i dåbsatesten, Kristine fik tilført slægtsnavnet i 1996.

Om Cristina:

• Beskæftigelse: Apotekerassistent.

• Navneændring: Antaget Grønbæk i 2002.

• HTX Student i 1996 fra Holstebro Tekniske Skole: HTX Student i 1996 fra Holstebro Tekniske Skole.

Cristina blev gift med Jack Ringgård [1741] [MRIN: 603] den 8 Jun. 2002 i Haderup Kirke.

Deres børn:

   827 K    i. Maja Grønbæk Ringgård [1742] er født den 14 Sep. 2002.


   828 K    ii. Line Grønbæk Ringgård [1743] er født den 13 Apr. 2004.


662. Søren Grønbæk Svendsen [22] (Villy Grønbæk Svendsen9, Erna Grønbæk8, David Dideriksen7, Kjeld Dideriksen6, Didrik Kjeldsen5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 18 Aug. 1980 i Lemvig, Gudum,.

Notater: Søren var på togt med Skoleskibet Danmark i sommeren 2003.

Om Søren:

• Beskæftigelse: Skibsassistent.

Søren blev gift med Hanne [2360] [MRIN: 838].

Deres barn:

   829 K    i. Mira Merle Grønbæk Hybschman [2361] blev døbt den 19 Feb. 2016 i Ærø Kirke.

693. Lone Thomsen [1174] (Johannes Thomsen9, Marie Petrine Svendsen8, Nielsine Andersen7, Kjeld Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 7 Feb. 1967 i Holstebro, Idum.

Lone blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Hendes børn:

   830 K    i. Karina Thomsen [1177] er født den 22 Jul. 1988.

   831 M    ii. Jacob Thomsen [1178] er født den 9 Feb. 1992.

695. Mette Marie Thomsen [1290] (Peder Thomsen9, Marie Petrine Svendsen8, Nielsine Andersen7, Kjeld Andersen6, Ane Marie Kjeldsdatter5, Kjeld Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 9 Aug. 1966 i Holstebro, Sir.

Mette blev gift med Svend Erik Svenningsen [1293] [MRIN: 440], søn af Arne Svenningsen [1294] og Hustru Ukendt [1984]. Svend er født den 27 Feb. 1963.

Deres barn:

   832 M    i. Kristian Svenningsen [1295] er født den 4 Mar. 1991.

719. Ingrid Marie Sørensen [2155] (Karen Grønbæk Olesen9, Sidsel Marie Grønbæk Syerske8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 9 Feb. 1943 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, 'Barde'.

Ingrid blev gift med Harry Andersen Murerarbejdsmand [2156] [MRIN: 770], søn af Agner Lorentius Andersen Skovarbejder [2157] og Ester Laurense Jensen [2158], den 27 Jul. 1963 i Vorgod Kirke. Harry er født den 24 Sep. 1933 i Lolland, Dannemare.

Om Harry og Ingrid:

• Bopæl: : Ådum. Sidst kendte adresse

Deres børn:

   833 K    i. Anne-Marie Andersen [2159] er født den 30 Aug. 1964 i Sverige, Åstrup, Västra Broby.

   834 M    ii. Gert Andersen [2160] er født den 21 Mar. 1966 i Ringkøbing-Skjern, Ådum.

721. Gerda Kathrine Søremsen [2162] (Karen Grønbæk Olesen9, Sidsel Marie Grønbæk Syerske8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 22 Mar. 1947 i Ringkøbing-Skjern, Vorgod, Barde.

Gerda blev gift med Kaj Tønnesen Kirkeby Gårdejer [2163] [MRIN: 772], søn af Adolf Jensen Kirkeby [2164] og Andrea Tønnesen [2165], den 15 Mar. 1966 i Vorgod Kirke. Kaj er født den 3 Mar. 1937 i Llemvig, Engbjerg, 'Busk'.

Om Kaj og Gerda:

• Bopæl: : Struer, Resen, "Kærgaard".

Deres barn:

   835 K    i. Alice Kirkeby [2166] er født den 14 Dec. 1966 i Struer, Resen, "Kærgaard".

730. Grethe Lauridsen Damefrisør [2184] (Olga Kristense Grønbæk Olesen9, Sidsel Marie Grønbæk Syerske8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) er født den 6 Jun. 1942 i Ringkøbing-Skjern, Troldhede, 'Bjørslev'.

Notater: Grethe blev udlært Damefrisør i 1961. I et par år var hun ansat i en salon i Svenstrup på Als. I 1963 vendte familien tilbage til Videbæk hvor hun etablerede egen salon.

Grethe blev gift med Ebbe Rasmussen Maskinarbejder [2185] [MRIN: 781], søn af Bent Viggo Rasmussen [2187] og Annelise Jensen [2188], den 6 Okt. 1962 i Herning. Ebbe er født den 11 Aug. 1941 i København.

Deres barn:

   836 M    i. Torben Rasmussen [2186] er født den 8 Jul. 1964 i Videbæk.

787. Jonna Kristensen [2025] (Anna Grønbæk9, Johannes Christian8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 2 Dec. 1942 i Silkeborg, Vinderslev, 'Haurbak'.

Notater: Jonna arbejde på Kjellerup Væveri indtil hun blev gift.

Jonna blev gift med Anders Munk Jacobsen Maskinarbejder [2031] [MRIN: 713], søn af Henry Edvard Jacobsen Gårdejer [2032] og Jensine Katrine Lauridsen Munk [2033], den 6 Maj 1961 i Vinderslev Kirke. Anders er født den 25 Jul. 1939 i Silkeborg, Sjørslev.

Deres børn:

   837 M    i. Bent Jacobsen [2034] er født den 12 Okt. 1961 i Silkeborg, Vinderslev, 'Haurbak'.

   838 M    ii. Jørgen Jacobsen [2035] er født den 18 Mar. 1964 i Silkeborg, Vinderslev, 'Skovhus'.

791. Ragnhild Jensen [2040] (Dagny Grønbæk Grønbæk9, Johannes Christian8, Diderik7, Jens Thomsen6, Thomas Jensen5, Jens Madsen4, Mads Kjeldsen3, Kjeld Madsen2, Mads Kjeldsen1) blev født den 22 Maj 1936 i Herning, Snejbjerg.

Notater: Ragnhild arbejde ved forskellige Trikotagefabrikker i Hammerum.

Ragnhild blev gift med Bent Martin Nielsen Malermester [2041] [MRIN: 717], søn af Lorens Martinus Nielsen [2043] og Nelia Eline Kirstine Svendsen [2044], den 20 Jul. 1956 i Gjellerup Kirke. Bent blev født den 3 Jul. 1932 i Varde, Lønne.

Deres børn:

   839 K    i. Berit Nelia Nielsen [2042] er født den 14 Apr. 1960 i Herning, Hammerum.

   840 M    ii. Claus Laurits Nielsen [2045] er født den 30 Sep. 1964 i Herning, Hammerum.


Kilder


1. Jørgen Mejdahl's "Tvis Sogn - og dets beboere".

2. (1937/10/12), Opslag 164, Side 223, Nr. 4.

3. (1937/10/12), Opslag 178, Side 189, Nr. 10.

4. Grønbæk slægtsbog opgiver to forskellige fødselsdage, d. 13...

5. (1937/10/12), Opslag 167, Side 178, Nr. 8.

6. (1937/10/12), Opslag 168, Nr. 7.

7. (1937/10/12), Opslag 164. Side 175, Nr. (u.nr.).

8. (1937/10/12), Opslag 170, Side 213, Nr. 3.

9. (1937/10/12), Opslag 191, Side 202, Nr. 4.

10. (1937/10/12), 1894, Opslag 78, Side 98, Nr. 1.

11. (1937/10/12), Opslag 93, Side 165, Nr. 6.

12. (1937/10/12), 1893, Opslag 77, Side 97, Nr. 5.

13. (1937/10/12). .... (1937/10/12), Opslag 140, Side 185, Nr. 4.

14. (1937/10/12), 1895, Opslag 81, Side 101, Nr. 3.

15. De kgl. Danske Ridderiordener.

16. De kgl. Danske Ridderordener.

17. (1937/10/12), Opslag 191, Side 220, Nr. 3.

18. (1937/10/12), 1894, Opslag 78, Side 98, Nr. 2.

19. (1937/10/12), Opslag 183, Side 207, Nr. u/nr.

20. Dødsannonce i Holstebro Dagblad ca. d. 28 nov. 1965.

21. (1937/10/12), Opslag 13, Side 10, Nr. 9.

22. (1937/10/12), Opslag 159, Side 218, Nr. 4.

23. (1937/10/12), Opslag 194, Side 223, Nr. 3.

24. (1937/10/12), 1896, Opslag 84, Side 104, Nr. 3.

25. (1937/10/12), 1901, Opslag 93, Side 113, Nr. 9.

26. (1937/10/12), OPslag 50, Side 56, Nr. 13.

27. (1937/10/12), Opslag 58, Side 64, Nr. 14.

28. (1937/10/12), Opslag 44, Side 50, Nr. 13.

29. (1937/10/12), Opslag 54, Side 60, Nr. 9.

30. (1937/10/12), Opslag 32, Side 29, Nr. 9.

31. (1937/10/12), 1899, Opslag 89, Side 109, Nr. 1.

32. (1937/10/12), 1901, Opslag 92, Side 112, Nr. 2.

33. (1937/10/12), Opslag 147, Side 157, Nr. 1.

34. (1937/10/12), Opslag 42, Side 48, Nr. 1.

35. (1937/10/12), Opslag 155, Side 165, Nr. 5.

36. (1937/10/12), Opslag 167, Side 210, nr. 7.

37. (1937/10/12), Opslag 5, Side 2, Nr. 6.

38. (1937/10/12), Opslag 9, Side 6, Nr. 3.

39. (1937/10/12).

40. (1937/10/12), Opslag 170, Side 181, Nr. 2.

41. (1937/10/12), Opslag 66, Side 72, Nr. 1.

42. (1937/10/12), Opslag 137, Side 172, Nr. u.nr.

43. (1937/10/12), 1893, Opslag 124, Side 154, Nr. 7.

44. (1937/10/12), 1893, Opslag 124, Side 154, Nr. 5.

45. (1937/10/12), Opslag 155, Side 197, Nr. 6.

46. (1937/10/12), Opslag 27, Side 24, Nr. 15.

47. (1937/10/12), Opslag 68, Side 74, Nr. 6.

48. (1937/10/12), 1893, Opslag 124, Side 154, Nr. 6.

49. (1937/10/12), Opslag 59, Side 56, Nr. 6.

50. (1937/10/12), Opslag 152, Side 176. Nr. 2.

51. (1937/10/12), Opslag 127, Side 162, Nr. (u/nr.).

52. (1937/10/12), Opslag 136, Side 143, Nr. 5.

53. (1937/10/12), Opslag 59, Side 64, Nr. 1.

54. (1937/10/12), Opslag 51, Side 56, Nr. 6.

55. (1937/10/12), Opslag 171, Side 214, nr. 5.

56. (1937/10/12), 1892. Opslag 101, Side 124.

57. (1937/10/12), 1903, Opslag 133, Side 163, Nr. 1.

58. Folketælling, 1916.

59. (1937/10/12), Opslag 93, Side 165, Nr. 5.

60. (1937/10/12), 1901, Opslag 116, Side 139.

61. (1937/10/12), Opslag 8, Side 5, Nr. 14.

62. (1937/10/12), Opslag 26, Side 23, Nr. 8.

63. (1937/10/12), Opslag 41, Side 38, Nr. 18.

64. (1937/10/12), 1899, Opslag 113, Side 136.

65. (1937/10/12), Opslag 147, Side 157, Nr. 4.

66. (1937/10/12), Opslag 147, Nr. 6.

67. (1937/10/12), Opslag 74, Side 134, Nr. 5.

68. (1937/10/12), Opslag 34, Side 31, Nr. 4.

69. (1937/10/12), Opslag 88, Side 85, Nr. 8.

70. (1937/10/12), Opslag 94, Side 91, Nr. 8.

71. (1937/10/12), Opslag 3, Side 1, Nr. 11.

72. (1937/10/12), Opslag 70, Side 75, Nr. 12.

73. Lektor Jens Grønbæk. Et Slægtsregister, udgivet 1938 i København af Lektor Jens Grønbæk.

74. (1937/10/12), Opslag 52, Side 49, Nr. 6.

75. (1937/10/12), Opslag 56, Side 61, Nr. 10.

76. (1937/10/12), Opslag 22. Side 19, Nr. 14.

77. (1937/10/12), Opslag 9, Side 6, Nr. 13.

78. (1937/10/12), Opslag 172, Side 196, Nr. 4.

79. (1937/10/12), Opslag 3. Side 1, Nr. 1.

80. (1937/10/12), Opslag 146, Side 156, Nr. 7.

81. (1937/10/12), Opslag 64, Side 62, Nr. 16.

82. (1937/10/12), Opslag 71, Side 69, Nr. 16.

83. (1937/10/12), Opslag 48, Side 44, Nr. 14.

84. (1937/10/12), Opslag 11, Side 8, Nr. 15.

85. (1937/10/12), 1897, Opslag 110, Side 133, Nr. 8.

86. (1937/10/12), Opslag 82, Side 154, Nr. 4.

87. (1937/10/12), 1900, Opslag 113, Side 136, Nr. 1.

88. (1937/10/12), Opslag 91, Side 163, Nr. 12.

89. (1937/10/12), Opslag 57, Side 55, Nr. 9.

90. (1937/10/12), Opslag 27, Side 24, Nr. 11.

91. (1937/10/12), Opslag 14, Side 11, Nr. 6.

92. (1937/10/12), Opslag 157, Side 199, Nr. u.nr.

93. (1937/10/12), Opslag 25, Side 22, Nr. 22.

94. (1937/10/12), Opslag 46, Side 51, Nr. 1.

95. (1937/10/12), Opslag 29, Side 26, Nr. 9.

96. (1937/10/12), Opslag 17, Side 14, Nr. 8.

97. (1937/10/12), Opslag 154, Side 196, Nr. 3.

98. (1937/10/12), Opslag 29, Side 26, Nr. 5.

99. (1937/10/12), Opslag 48, Side 103, Nr. u.nr.

100. Vielsesattest Journal nr. 20/35-62 Randers Amt.

101. (1937/10/12), Opslag 126, Side 133, Nr. (Ikke angivet).

102. (1937/10/12), Opslag 152, Nr. 4.

103. "Vinding Sogn" af Esbern Jespersen, udgivet 1935.

104. (1937/10/12), 1904, Opslag 120, Side 143.

105. (1937/10/12), Opslag 76, Side 136.

106. (1937/10/12), Opslag 107, Side 104, Nr. 9.

107. (1937/10/12), Opslag 25, Side 22, Nr. 10.

108. (1937/10/12), Opslag 70, Side 75, Nr. 15.

109. (1937/10/12), Opslag 62, side 59, nr. 10.

110. Dødsannonce i Dagbladet Holstebro - Struer.

111. (1937/10/12), Opslag 93, Side 165, Nr. 7.

112. (1937/10/12), Opslag 9, Side 6, Nr. 16.

113. (1937/10/12), Opslag 58, Side 55, Nr. 1.

114. (1937/10/12), Opslag 145, Side 155, Nr. 4.

115. (1937/10/12), Opslag 15, Side 12, Nr. 16.

116. Dødsann. i Dagbladet Holstebro - Struer d. 20 apr. 2007 (1).

117. (1937/10/12), Opslag 159, Side 201, Nr. 7.

118. (1937/10/12), Opslag 146, Side 156, Nr. 8.

119. (1937/10/12), Opslag 185, Side 196, Nr. 6.

120. (1937/10/12), Opslag 140, Side 175, Nr. u.nr.

121. (1937/10/12), Opslag 36, Side 33, Nr. 11.

122. (1937/10/12), Opslag 49, Side 104.

123. (1937/10/12), Opslag 106, Side 109, Nr. 7.

124. (1937/10/12), Opslag 130, Side 165, Nr. 4.

125. (1937/10/12), Opslag 62, Side 67, Nr. 13.

126. (1937/10/12), Opslag 31, Side 28, Nr. 13.

127. (1937/10/12), Opslag 22, side 19, nr. 7.

128. (1937/10/12), Som ved fødsel. Faddere ved dåben: Gaardejer Henrik Nørgaard og Hustru Louise, f. Lauritsen af Moesgaard i Tvis Sogn.

129. (1937/10/12), Opslag 42, Side 39, nr. 7-1945.

130. (1937/10/12), Som ved fødsel. Faddere ved dåben: Husassistent Marie Bjerg af Bur. Landmand Magnus Jensen, Vildbjerg. Landbrugsstuderende Jens Sandfær, Børkop. Landmand Svenning Grønbæk af Grønbæk i Tvis.

131. (1937/10/12), Opslag 43, Side 40, Nr. 8-1945.

132. (1937/10/12), Som ved født. Faddere ved dåben: Hussastent Marie Bjerg af Bur. Landmand Magnus Jenden, Vildbjerg. Landbrugsstuderende Jens Sandfær, Børkop. Landmand Svenning Grønbæk af Grønbæk i Tvis.

133. (1937/10/12), Opslag 154, Side 178, Nr. 2.

134. (1937/10/12), Opslag 64, Side 61, Nr. 1.

135. Dødsann. i Dagbladet Holstebro (Navnet på avisen er ændret i 2010. Tidligere navn var dagbladet Holstebro - Struer).

136. (1937/10/12), Opslag 119, Side 146, Nr. 2.

137. (1937/10/12), Opslag 148, Side 172, U.nr.

138. (1937/10/12), Opslag 158, Side 182, Nr. 5.

139. (1937/10/12), Opslag 47, Side 43, Nr. 10.

140. (1937/10/12), Opslag 93, Side 111, Nr. 14.

141. Dåbsattest udstedt af Nr. Felding og Tvis Pastorat. Dåben., Dåbsattest udstedt af Nr. Felding og Tvis Pastorat. Dåben foretaget af Pastor Niels P. H. Schmidt.
Faddere ved dåben: Husmand Søren Nielsen og Hustru Anne Grønbæk af Borbjerg Sogn.

142. Dødsannonce i Dagbladet Holstebro-Struer den 2. jan 2007.

143. (1937/10/12), Opslag 47. Side 102, Nr. u.nr.

144. (1937/10/12), Opslag 18, Side 15, Nr. 22.

145. (1937/10/12), Opslag 103, Side 130, Nr. 10.

146. (1937/10/12), Opslag 105, Side 132, Nr. 6.

147. (1937/10/12), Opslag 94, Side 112, Nr. 19.

148. (1937/10/12), Opslag 159, Side 183, Nr. 10.

149. (1937/10/12), Opslag 57. Side 54, Nr. 23.

150. (1937/10/12), Opslag 116, Side 143, Nr. 2.

151. (1937/10/12), Opslag 46, Side 51, Nr. 2.

152. (1937/10/12), Opslag 144, Nr. 6.

153. (1937/10/12), Opslag 19, Side 16, Nr. 12.

154. (1937/10/12), Opslag 29, Side 26, nr. 1-1942.

155. (1937/10/12), Som ved fødsen.

156. (1937/10/12), Opslag 87, Side 105, Nr. 11.

157. (1937/10/12), Opslag 127, Side 124, Nr. 5.

158. (1937/10/12), Opslag 62, Side 62, Nr. 8.

159. (1937/10/12), Opslag 62, Side 62, Nr. 9.

160. (1937/10/12), Opslag 82, Side 79, Nr. 9.

161. (1937/10/12), Opslag 116, Side 143, Nr. 4.

162. (1937/10/12), Opslag 162, Side 186, Nr. 5.

163. (1937/10/12), Opslag 160, Side 184, Nr. 13.

164. (1937/10/12), Opslag 117, Side 144, Nr. 10.

165. (1937/10/12), Opslag 48, Side 45, Nr. 9-1946.

166. (1937/10/12), Som ved Født. Faddere: Kjeld Jakobsen og Hustru Marie Jakobsen af Over Skautrup i Tvis Sogn.

167. (1937/10/12), Opslag 182, Side 206, Nr. u.nr.

168. (1937/10/12), Opslag 109, Side 136, Nr. 14.

169. (1937/10/12), Opslag 93, Side 111, Nr. 18.

170. (1937/10/12), Opslag 159, Side 201, Nr. 7. .... (1937/10/12).

171. (1937/10/12), Opslag 110, Side 137, Nr. 4.

172. (1937/10/12), Opslag 61, Side 58, nr. 7.

173. (1937/10/12), Opslag 69, Side 66, Nr. 5.

174. (1937/10/12), Opslag 75, Side 72, Nr. 8.

175. (1937/10/12), Opslag 88, Side 85, Nr. 22.

176. Vielsesattest udstedt af Nr. Felding og Tvis Pastorat. Vie...

177. Dåbsattest Udstedt af Holstebro Sognekirke.

178. Udklip fra Holstebro Dagblad d. 8 marts 1984, Syv-årig død under gymnastik.Den syv-årige Mette Svendsen, datter af Lagerassistent Villy Svendsen, Gudumbro 31, Gudum, døde pludselig onsdag formiddag under en gymnastiktime på Gudum Skole, oplyser kriminalpolitiet. I timen havde børnene øvelser i tov, efter at
øvelsen var afslutet hørte læreren pludselig et bump, og man fandt den lille pige liggende bevidstløs på gulvet. Tilsyneladende er hun faldet ned fra tovet, men ingen har set ulykken ske. en ambulance fra Falck i Lemvig blev tilkaldt, og hun blev kørt til
Lemvig Sygehus, hvor det blev konstateret, hun var død.

179. (1937/10/12), Opslag 105, Side 108, Nr. 5.

180. (1937/10/12), Opslag 144, Side 168, Nr. 3.

181. (1937/10/12), Opslag 36, side 33, Nr. 11-1943.

182. (1937/10/12), Som ved fødsel. Faddere ved dåben: Kristen Ausum Sejbjerg og Hustru Louise Eriksen af Hingebjerg i Tvis Sogn.