Grønbæk Slægt

Grønbæk slægtens historie, oprindelse og udbredelse. 

Efter hvad der foreligger, var den Mads Kjeldsen den første i slægten der fæstede gården.


Han nævnes som Fæster i matriklen af 1688, og i  landstingets "Skøde- og Pantebog" (26 fol. 309) i 1691 og igen (33 fol. 306) i 1703. I skødet af 1689 (25 fol.1) er der for Grønbæk  (Grønbech) anført: Marcus Pedersøn og Mads Kjeldsen.  

Grønbæk forblev fæstegård i 3 generationer herefter.

 

Det senere oldebarn af Mads Kjeldsen, Kjeld Madsen fik skøde på gården i 1804. I "Skøde og Panteprotokol" for Hjerm-Ginding Herreder, (fol. 40 b) anføres: “Skødet for Kjeld Madsen på hans hidtil i fæste havende gård af Tvis Kloster Gods, Grønbech i Tvis Sogn af Hartkorn 4 Tdr., 6 Skp., 2 Alb.”  Købesummen var 900 Rdl.  Skødet er dateret 18. juni 1804.


Slægtsnavnet anføres som Grønbech, eller Grønbæk med henholdsvis Madsen eller Kjeldsen, foran eller efter.  


Personoplysninger i dette register læses som:
Fødested, Dato, Kommune, Sogn, "Gård/bygning" eller anden 'lokalitet' i sognet.

Oplysninger fra Kirkebøger og lignende arkivalier er gengivet i den oprindelige stave og skriveform.


Grønbæk (1948) i Tvis Sogn

Beliggende Grønbækvej 5, 7500 Holstebro

Gården hvor slægten tager sin begyndelse


Tilføjelser, rettelser samt andet relaterende modtages gerne på mail.

I registret er der gengivet en del person billeder som jeg har fået overdraget på forskellig vis. Enkelte er klippet fra sociale medier, eller andet offentlig medie.

Er der personer der føler sig stødt heraf, send mig en mail, og jeg fjerne billedet straks efter.