Christiansen Familie

På Vester Agergård i Flynder sogn fødes der i 1898 en søn der døbes Otto Marinus Cæcilius Christiansen.


Otto Marinus Cæcilius Christiansen, søn af Christian Christiansen og
Inger Christensen, blev født den 8 Jul. 1890 i Vester Agergård, Flynder Sogn, blev døbt den 24 Aug. 1890 i Flynder Kirke.


Cesilius kom ud at tjene ved landbruget på en nabo ejendom som 8 årrig. Årslønnen var et par træsko og 20 kr. Skolengangen var hjemmeskole. En dag om ugen kom en gammel mand til
gården og underviste ham og gårdens børn i læsning, regning og skrivning.


Efter giftemålet med Johanne i 1912 bosætter de sig i Tingskovhus, en lille ejendom beliggende i Handbjerg. 


Over en årrække på 20 år vokser familien med 11 børn i det lille husmandssted.


Om Cæcilius' forældre vides ikke meget. De fikurere ikke i folketællinger fra 1990 fra Flynder sogn. Det må derfor formodes at de har være medhjælpere på gården Vester Agergård.


Ifølge Lokalhistorisk arkiv for Flynder, er gården nedrevet i periodenn 1920 - 1930.


Personoplysninger i dette register læses som:
Fødested, Dato, Kommune, Sogn, "Gård/bygning" eller anden 'lokalitet' i sognet.

Oplysninger fra Kirkebøger og lignende arkivalier er gengivet i den oprindelige stave og skriveform.


Åbner i PDF-format

Fra "Tingskovhus" et lille husmandssted i Handbjerg,

opstår familien Christiansen i begyndelsen af 1900 tallet.


Tilføjelser, rettelser samt andet relaterende modtages gerne på mail.

I registret er der gengivet en del person billeder som jeg har fået overdraget på forskellig vis. Enkelte er klippet fra sociale medier, eller andet offentlig medie.

Er der personer der føler sig stødt heraf, send mig en mail, og jeg fjerne billedet straks efter.