Anja og familie

Anja og familie


Anja er uddannet økonom og er Administrator på Løvenholm Gods i Nordjurs Kommune.


Flemming driver "Slotsgården" i Kejlstrup på Djursland, hvor familien også bor.

Slotsgården er en større gård med opdræt af smågrise og med et jordareal på ca. 400 Ha. under plov.

 

Caroline og Lucas er under uddannelse på Landbrugsskole i henholdsvis Nibe og Horsens. Gry går på den lokale friskole.

Caroline

Gry

Lucas